<Enhedsadministration>

Angiv indstillingerne for styring af hardwaren og tilbehøret.
 
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis du har installeret tilbehøret.

<Informationer om enhedsindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Indtast navnet og installationsstedet for at identificere maskinen.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Informationer om enhedsindstillinger>
<Enhedsnavn>
Nej
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Placering>
Nej
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Indst. for Distribution af Enhedsinformation>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Indstil maskinen til at sende forskellige maskinindstillinger (enhedsinformationer) over netværket og automatisk anvende disse på andre Canon-multifunktionsprintere. Distribution af enhedsinformationer til andre Canon-multifunktionsprintere
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Overfører indstillinger>
<Registrér modtagere>
<Aut.søgning/registrering>, <Registrér>, <Detaljer>, <Slet>, <Print liste>
Nej
Nej
Nej
Nej
B*1
Settings/Registration Basic Information
<Aut.søgning/registrering>:
<Søgedybde (Router)>: 1 til 8
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Vis værtsnavn>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Start Auto søg>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Indstil Automatisk levering>
<Daglig> (1 til 5), <Vælg dage> (<Søn> til <Lør>, 1 til 5), <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Værdi for Indstillinger/Reg.>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Afdelings-ID>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Adressebog>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Foretrukne Websteder>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Printerindstillinger>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Papirinformation>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Manuel distribution>
<Værdi for Indstillinger/Reg.>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Afdelings-ID>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Adressebog>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Foretrukne Websteder>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Printerindstillinger>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Papirinformation>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<iW Function Flow>*2: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Indstil MEAP-godkendelse>
<Brugernavn>, <Password>, <Login-modtager>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indst. for modtagelse>
<Begræns modt. af enhedsinfo.>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gendan data>
<Værdi for Indst./Reg.>, <Afdelings-ID>, <Adressebog>, <Foretrukne Websteder>, <Printerindstillinger>, <Papirinformation>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Begræns modt. for hver funktion>
<Værdi for Indstillinger/Reg.>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Afdelings-ID>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Adressebog>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Foretrukne Websteder>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Printerindstillinger>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Papirinformation>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstil papirinformationer>
<Alle>, <Kun basis>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug MEAP-godkendelse ved modtagelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikationslog>
<Detaljer>, <Print liste>, <Rapportindstillinger>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Rapportindstillinger>
<Autoprint (100 transmissioner)>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Angiv printtidspunkt>: <Til> (00:00 til 23:59), <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Separat rapporttype>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Importerer den registrerede distributionsmodtager.
*2 Indikerer elementer, der der kun vises, når det relevante tilbehør er tilgængeligt til brug.

<Begrænset funktionsstatus>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Angiv de indstillinger, der skal bruges til at begrænse brugen af valgfrit tilbehør.

<Bekræft enhedssignaturcertifikat>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Tjek de detaljerede indstillinger for et enhedssignaturcertifikat. Du kan også tjekke, om certifikatet er gyldigt.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Bekræft enhedssignaturcertifikat>
<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Bekræft brugersignaturcertifikat> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Tjek de detaljerede indstillinger for et brugersignaturcertifikat, der er tilgængeligt for den indloggede bruger. Du kan også tjekke, om certifikatet er gyldigt.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Bekræft brugersignaturcertifikat>
<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Indstillinger for certifikat>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan administrere nøglerne/certifikaterne, CA-certifikaterne og listen med certifikattilbagekaldelse (CRL), der anvendes på maskinen. Du kan også indstille Online Certificate Status Protocol (OCSP).
Generering af nøglen og certifikatet til netværkskommunikation
Generering af et enhedssignaturcertifikat
Registrering af et brugersignaturcertifikat
Generering af en nøgle og anmodning om signering af certifikat (CSR)
Konfiguration af metoden til kontrol af udløb af modtagne certifikater
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Generér nøgle>
<Generér nøgle til netværkskomm.>
<Nøglenavn>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Signaturalgoritme>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Nøglealgoritme>: <RSA>, <ECDSA>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Når <RSA> er valgt: <Nøglelængde (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Når <ECDSA> er valgt
<Nøgletype>: <P256>, <P384>, <P521>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Startdato for gyldighed>: Dato, måned, år (01/01/2000 – 31/12/2037)
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Slutdato for gyldighed>: Dato, måned, år (01/01/2000 – 31/12/2037)
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Land/Område>: Lande/regionsnavn og -kode
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Område>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<By>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Organisation>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Organisationsenh.>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Fællesnavn> (IP-adresse for maskinen eller FQDN (maksimalt 41 tegn))
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Generér/Opdatér Enhedssignaturnøgle>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Key Settings
<Generér/Opdatér adgangsnøgle>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Liste med nøgler og certifikater>
<Liste over nøgler og certifikater til bruger>*1
<Certifikatdetaljer>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>)
Ja
Ja
Ja
Nej
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Nøgle-og certifikliste til denne maskine>*1
<Certifikatdetaljer>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>)
Ja
Ja
Ja
Nej
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Vis brugsplacering> (Nøgle og certifikat)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<CA-certifikatliste>
<Certifikatdetaljer>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>)
Ja
Ja
Ja
Nej
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Liste med certifikattilbagekaldelse (CRL)>
<Detaljer for CRL>: <Version>, <Signaturalgoritme>, <Gyldig fra>, <Næste opdatering>, <Udsteder>, <Serienummerliste>
Ja
Ja
Ja
Nej
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Registrér nøgle og certifikat>
<Registrér>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Registrér CA-certifikat>
<Registrér>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Indst. for OCSP (Online Certificate Status Protocol)>
<Anvend OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Verifikationsniveau for certifikat>:
<Aktivér ubekræftede certifikater>: <Til>, <Fra>
<Indstillinger for OCSP Responder>:
<URL>: <Hent fra Certifikat>, <Br.def.>, <Hent fra Cert.+Brug.def.>
<Brugerdefineret URL>
<Timeout for kommunikation>: 1 til 3 til 30 sek.
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indikerer elementer, der der kun vises, når det relevante tilbehør er tilgængeligt til brug.
*2 Understøtter kun algoritmer, der kan importeres fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
*3 Nøgler og certifikater eksporteres i PKCS#12-formatet.

<Vis jobstatus før godkendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil begrænse adgangen til skærmbilledet <Status Monitor> ved brug af en login-service.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Vis jobstatus før godkendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Begræns adgang til andre brugerjob>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil begrænse brugere fra at udføre handlinger på jobs fra andre brugere på skærmbilledet <Status Monitor>, når der anvendes brugergodkendelse.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Begræns adgang til andre brugerjob>
<Kopi/Print>: <Til>, <Fra>
<Send>: <Til>, <Fra>
<Modtag>: <Til>, <Fra>
<Gem>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du ændrer <Indstilling for visning af Login-skærm>, kan denne indstilling blive indstillet til <Til>. For flere informationer skal du se Angivelse af hvornår skærmbilledet til login skal vises.

<Vis Joblog>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil vise joblogger på skærmbilledet <Status Monitor>. Du kan også vælge, om du vil tillade, at software til enhedsadministration henter joblogger fra maskinen. Grundlæggende skærmbilleder på touchpanelet
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Vis Joblog>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Fra> er valgt:
<Hent Joblog med Adminstrationssoftware>: <Tillad>, <Tillad ikke>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Gem auditlog>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil starte logregistrering. Start af logregistrering
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Gem auditlog>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan indstillingen <Justér tid> ikke bruges.
For information om logtyper kan du se Systemspecifikationer.

<Hent Netværksautentificeringslog>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil starte logregistrering for godkendelse, der udføres, når maskinen tilgås via netværket, som f.eks. ved printning fra en computer eller ved fjernscanning.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Hent Netværksautentificeringslog>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Gem log for tastbetjening>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil gemme en log med de tasthandlinger, brugere har udført. Ved at analysere de gemte logger kan du undersøge, hvordan maskinen anvendes.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Gem log for tastbetjening>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når loggen outputtes, outputtes pinkoder, passwords og oplysninger, der er tilsløret af indstillingerne for <Begræns adgang til andre brugerjob> osv., som maskerede tegn. Fortrolige oplysninger kan derfor ikke lækkes eksternt.
For informationer om fortolkning og udlæsning af gemte logger kan du kontakte Canon Danmark.

<Begræns adgang for servicetekniker>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan indstille maskinen til at begrænse ændringer af brugerinformationer eller sikkerhedsrelaterede indstillinger, når maskinen efterses eller repareres af Canon Danmark.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Begræns adgang for servicetekniker>
<Til>, <Fra (Godk. påkrævet)>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Selvom denne indstilling ikke er indstillet til <Til>, kan du tjekke auditloggen for tidligere handlinger, hvis serviceteknikeren har ændret brugerinformationer eller sikkerhedsrelaterede indstillinger.

<Synkronisér Brugertilpassede indstillinger (Klient)>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan synkronisere de tilpassede data for flere Canon-multifunktionsprintere på et netværk. Selv for servermaskinen er det nødvendigt at aktivere denne indstilling, hvis du vil betjene maskinen som klientmaskinen. Start af synkronisering af indstillinger
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Synkronisér Brugertilpassede indstillinger (Klient)>
Før synkronisering: <Aktivér>, <Pause>
Efter synkronisering: <Deaktivér>, <Genoptag>
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-

<Synkronisér Brugertilpassede indstillinger (Server)>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan synkronisere de tilpassede data for flere Canon-multifunktionsprintere på et netværk. Der er imidlertid også nødvendigt at aktivere denne indstillingen i en enkelt maskine, hvis den skal kunne fungere som server i forhold til udførelse af synkronisering af multifunktionsservere. Start af synkronisering af indstillinger
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Synkronisér Brugertilpassede indstillinger (Server)>
Før synkronisering: <Aktivér>
Efter synkronisering: <Deaktivér>
Nej
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Administrér personlige indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Angiv indstillingerne (personlige indstillinger) for hver bruger.

<Forbyd initialisering af administratorpassword>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Angiv, om betjeningerne af <Initialisér Admin.-passwrd> skal begrænses.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Forbyd initialisering af administratorpassword>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Få flere oplysninger om brugen af <Initialisér Admin.-passwrd> under Logge på som en administrator.

<Begræns handlinger med Speciel status>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil begrænse brugen af Specialtilstand, der er beregnet til vedligeholdelse udført af serviceteknikere.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Begræns handlinger med Speciel status>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
95YS-0Y1