Annullering af faxafsendelsen

Du kan annullere scanning af originaler eller afsendelse af faxer, der er ved at blive sendt eller venter på at blive sendt.

Annullering af scanning af originaler

1
Tryk på <Annullér> på den viste skærm eller (Stop).
2
Tryk på <Ja>.
Scanning af originaler bliver annulleret.

Annullering af afsendelse af faxer, der sendes eller venter på at blive sendt

1
Tryk på <Til Statusmonitor> på den viste skærm eller (Statusmonitor).
2
Tryk på <Send> <Jobstatus>.
3
Vælg <Fax>.
Der vises en liste med originaler, der sendes eller venter på at blive sendt.
4
Vælg det job, der skal annulleres, og tryk på <Annullér>.
5
Tryk på <Ja>.
Afsendelse af faxen bliver annulleret.
Sådan annullerer du straks et job, der sendes
Hvis du trykker på  (Stop) på betjeningspanelet for at annullere et faxjob, mens det sendes, vises <Er det OK at annullere følgende sendejob?>. Tryk på <Ja> for at annullere afsendelse af faxen.
Du kan vælge <Sidste modtagne job> eller <Job sendes> for at vælge det job, der skal annulleres. <Job, som skal annulleres, når der trykkes på Stop>
Tryk på  (Stop), når der er flere afsendelsesjob, for at vise skærmbilledet til valg af det afsendelsesjob, der skal annulleres. Hvis det afsendelsesjob, du vil annullere, ikke vises, skal du trykke på <Kontrollér andre job> for at vise <Sendejob>. Vælg det job, som du vil annullere, og tryk på <Annullér>.
95YS-0E8