Justering af tæthed

 
Du kan scanne originaler mere tydeligt, hvis du manuelt justerer tætheden i overensstemmelse med indholdet i originalen. Ved at forøge tætheden kan du f.eks. nemt læse svage tegn, der er skrevet med en blyant.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Tryk på <Tilvalg>  <Tæthed>.
5
Justér tætheden, og tryk på <OK>.
Tryk på  for at formindske tætheden. Tryk på  for at forøge tætheden.
Sådan justeres baggrundstætheden
Du kan sende/gemme dokumenter som aviser eller dokumenter med farvede baggrunde tydeligt. Tryk på <Auto> for automatisk at justere baggrundstætheden.
Tryk på <Justér> for manuelt at justere baggrundstætheden, og juster baggrundstætheden for hver farve i <Justér hver farve>.
6
Tryk på <Luk>.
7
Tryk på (Start).
Originaler scannes og afsendelse/lagring starter.
95YS-0H2