<Justering/Vedligeholdelse>

Angiv indstillingerne for justering for justeringer såsom billedkvaliteten og for maskinens automatiske rensefunktion.

<Justér billedkvalitet>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>
Angiv justering af billedkvalitet for kopiering og printning.

<Justér bevægelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>
Angiv indstillingerne for justering af maskinens handlinger.

<Vedligeholdelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>
Angiv indstillingerne for maskinens funktion til automatisk rensning.

<Initialisér password f. Vedligeholdelsesstatus>

 (Indstillinger/Registrering) <Justering/Vedligeholdelse>
Initialiserer passwordet til vedligeholdelsesstatus.
95YS-0UF