<Justér bevægelse>

Angiv indstillingerne for justering af maskinens handlinger.
 
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis du har installeret tilbehøret.

<Tilbageplacering af ryghæftning> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Fører papir frem til ryghæfterenhed og hæfter det flere gange og udfører tilbageplacering af ryghæftning. Maskinen udfører denne justeringsprocedure, hvis der ikke er sket en hæftning, efter at du har fjernet en fastklemt hæfteklamme eller udskiftet hæfteklammepatronen.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tilbageplacering af ryghæftning>
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Fjern alle printede hæfter fra Hæftebakken, før der udføres Tilbageplacering af ryghæftning.
Når du udfører tilbageplacering af ryghæftning, skal du altid bruge almindeligt papir.
Det papir, der skal bruges under tilbageplacering af ryghæftning bliver automatisk fremført til ryghæfteren af maskinen.
305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR eller brugerdefinerede papirformater svarende til disse papirformater kan bruges. (Sørg for, at den papirkilde, som transparenterne er registreret til, ikke er tilgængelig.)

<Ændr foldnings-/hæftningsposition> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Hvis du bemærker, at papirets ryghæftningsplacering ikke er nøjagtigt i midten af hæftet, kan du justere ryghæftningsplaceringen for at kompensere for fejlen. Justér papirets foldeplacering og ryghæftningsplaceringen på samme tid. Justering af ryghæftningsplaceringen
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Ændr foldnings-/hæftningsposition>
-2,00 mm til 0,00 mm til +2,00 mm (i spring på 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Justér position af ryghæftningsfoldning> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Hvis du bemærker, at papirets folder ikke er nøjagtigt i midten af hæftet, kan du justere foldens placering for at kompensere for denne fejl. Med denne status kan du justere foldeplaceringen uden at ændre hæftningspositionen. Justering af ryghæftningens foldningsplacering
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Justér position af ryghæftningsfoldning>
-2,00 mm til 0,00 mm til +2,00 mm (i spring på 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Justér afstand mellem to klammer> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan justere bredden ved dobbelt hæftning. Justering af afstanden ved dobbelt hæftning
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Justér afstand mellem to klammer>
120 mm til 150 mm (i intervaller på 1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Skift Finisher-hulleenhed> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan angive, om hullehastighed eller -præcision skal prioriteres.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Skift Finisher-hulleenhed>
<Hastighedsprioritet>, <Prioritering af nøjagtighed>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Settings/Registration Basic Information

<Hast./nøjagtigh.prioritering for dobbelthæftn.> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan angive, om hastighed eller nøjagtighed for dobbelt hæftning skal have prioritet.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Hast./nøjagtigh.prioritering for dobbelthæftn.>
<Hastighedsprioritet>, <Prioritering af nøjagtighed>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Funktionen <Hast./nøjagtigh.prioritering for dobbelthæftn.> er kun aktiveret ved brug af følgende papir:
Papirformat: Bredden for fremføringsretningen er fra 182 mm til 215,9 mm
Papirtype: Tyndt 1, Almindeligt 1 til 2, Kraftigt 1, Farvet 1 til 2, Genbrugs 1-3, Kanthullet 1 til 2
Gramvægt: 64 g/m2 til 128 g/m2
Hvis du vælger <Hastighedsprioritet>, justeres hæftet papir måske ikke pga. temperaturen, luftfugtigheden eller papirtypens egenskaber.

<Justér trimmebredde> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Denne funktion giver dig mulighed for at justere trimmebredden på print med ryghæftning i spring á 0,1 mm for hvert papirformat. Justering af trimmebredden
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Justér trimmebredde>
2,0 mm til 28,0 mm (i intervaller på 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Finjustér beskåret format til lim-indbinding> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan foretage fine justeringer af trimmebredden på enheden til lim-indbinding. Finjustering af Lim-indbindingens finishing-format
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Finjustér beskåret format til lim-indbinding>
<Vandret>: -0,5 mm til 0,0 mm til +0,5 mm (i spring på 0,1 mm)
<Lodret (Top + bund)>: -1,0 mm til 0,0 mm til +1,0 mm (i intervaller på 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Justér Lim-indbindingens påføring af lim> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Når du opretter et hæfte i statussen Indbinding, skal du anvende den korrekte mængde lim. Ellers bliver det færdigindbundne hæfte af ringe kvalitet. I dette tilfælde skal du justere mængden af lim for at forbedre hæftets finishing. Justering af mængden af lim til lim-indbinding
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Justér Lim-indbindingens påføring af lim>
<Ikke-coated>: <50 eller mindre>, <51-100>, <101-150>, <151 eller mere>
<Coated>: <50 eller mindre>, <51-100>, <101-150>, <151 eller mere>
Indstillingsområde: -6 til 0 til +6
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Farve-/S/H-prioritet til print af første side>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan angive om prioriteten skal gives til farve eller sort/hvid print, første gang der printes.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Farve-/S/H-prioritet til print af første side>
<Farveprioritering>, <Sort/hvid-prioritet>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Andre brugere end administratorerne bør ikke ændre indstillingerne. Du kan instruktioner i ændring af indstillingerne ved at kontakte Canon Danmark.
Indstillingerne er først effektive efter det første job er behandlet, og du har genstartet maskinen (slå hovedafbryderen FRA og derefter TIL). For instruktioner om at genstarte maskinen (slukke for hovedstrømkontakten og derefter tænde igen) skal du se "Tænde maskinen".

<Justér placering af fold> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan justere papirfoldens placering. <Justér placering af fold>

<Krølningskorrektion for hver papirkilde>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Med denne funktion kan du justere krølningskorrektionsniveauet for hver papirkilde. Krølningskorrektion for hver papirkilde
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Krølningskorrektion for hver papirkilde>
Vælg papirkilden
<Afl. med forside op (omv.)>: -10 til 0 til +10
<Afl. med forside ned (norm.)>: -10 til 0 til +10
<2-sidet output>: -10 til 0 til +10
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Tid til hæftning starter i Hæftningsmetode> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan indstille den tid, hvor hæftningen udføres, efter der er indsat papir ved hjælp af manuel hæftning.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tid til hæftning starter i Hæftningsmetode>
1 til 3 til 5 sekunder
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Grundlæggende informationer om Indstillinger/Registrering

<Justér ved hæftning> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Det kopierede eller printede papir kan krybe pga. temperaturen, fugtigheden eller papirtypens egenskaber. Med denne funktion kan du i dette tilfælde justere kopieret eller printet papir ved at justere placeringen af justeringsstyret inde i finisheren for at hæfte det justerede papir. Papirjustering ved hæftning
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Justér ved hæftning>
-3,0 mm til 0,0 mm til +3,0 mm (i spring på 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Finisher bakke A, justering> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan justere papiret, når det afleveres i bakke A i en finisher. Tilpasning af papirjustering
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Finisher bakke A, justering>
-3,0 mm til 0,0 mm til +3,0 mm (i spring på 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Finisher bakke B, justering> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan justere papiret, når det afleveres i bakke B i en finisher. Tilpasning af papirjustering
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Finisher bakke B, justering>
-3,0 mm til 0,0 mm til +3,0 mm (i spring på 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Finisher bakke C, justering> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan justere papiret, når det afleveres i bakke C i en finisher. Tilpasning af papirjustering
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Finisher bakke C, justering>
-3,0 mm til 0,0 mm til +3,0 mm (i spring på 0,1 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Prioritetsindst. for finisheroutput (Tyndt)> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Når tyndt papir anvendes, kan du prioritere produktivitet eller justering af outputpapiret.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Prioritetsindst. for finisheroutput (Tyndt)>
<Prioriteret produktivitet>, <Justeringsprioritet>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Denne funktion er kun effektiv, når der afleveres til bakke B i en finisher.

<Prioritetsindstillinger for finisheroutput> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan prioritere produktivitet eller justering af outputpapiret.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Prioritetsindstillinger for finisheroutput>
<Prioriteret produktivitet>, <Justeringsprioritet>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Denne funktion er kun effektiv, når der afleveres til bakke B i en finisher.

<Tid til genkendelse af tryk på Start-knap>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Juster den berøringstid, der kræves for at starte behandlingen.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tid til genkendelse af tryk på Start-knap>
-1 til 0 til +7
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
95YS-0UK