<Indst. for papirfremføring>

Angiv indstillinger for papirfremføring, som er fælles for alle funktionerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis du har installeret tilbehøret.

<Automatisk valg af papirkilde>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Du kan konfigurere den papirkilde, der bruges, når du kopierer/printer med <Vælg papir> indstillet til <Auto>. Denne indstilling fungerer også, når papiret i den aktuelle papirkilde opbruges under kopiering/printning. Automatisk valg af den rigtige papirkilde til en bestemt funktion
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Automatisk valg af papirkilde>
<Kopi>, <Printer>, <Se gemte filer>, <Modtag>, <Andet>
<Optimal produktivitet>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Universalbakke>*1: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Andet: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopi>: <Overvej farve>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopi>: <Overvej papirtype>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: <Brug staksort.>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Automatisk valg af papirkilde baseret på farve> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Den papirskuffe, der skal bruges, indstilles automatisk efter indstillingen i <Vælg farve>, når der kopieres. Hvis originalen blev scannet med <Auto (Farve/Sort/hvid)> indstillet, bruges den farvestatus, der er valgt til scanning.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Automatisk valg af papirkilde baseret på farve>
<Universalbakke> og andet: <Farve>, <Sort/hvid>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
En anden indstilling end <Sort/hvid> er indstillet for <Farve>.
Denne funktion gælder kun kopiering.
Denne indstilling er kun gyldig, når <Overvej farve> i <Automatisk valg af papirkilde> er indstillet til <Til>.
I følgende tilfælde vælges automatisk den papirkilde, der er indstillet i <Farve>, uanset den specificerede farvestatus ved kopiering.
Når statussen Flet blokke er indstillet
Når statussen Blandede originalformater og statussen Jobopbygning er indstillet sammen

<Afbryd job, hvis der er flere ark i fremføringen>

 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Indføring af flere ark henviser til fremføring af flere ark ad gangen fra papirindføringsområdet. Med denne indstilling kan du indstille maskinen til at afbryde jobbet, når der registreres indføring af flere ark.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Afbryd job, hvis der er flere ark i fremføringen>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Afhængigt af papirformatet eller maskinens driftstilstand kan der forblive papir inde i maskinen. I dette tilfælde kan jobbet muligvis ikke genstartes automatisk.
Når indstillet til <Fra>, kan de efterfølgende sider, fordi registreret papir afleveres i nødbakken, komme ud af rækkefølge, og outputtet kan være forkert.

<Timeout for jobbet afbrudt>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Hvis denne indstilling er indstillet til <Til>, og et job afbrydes pga. manglende papir osv., printer maskinen automatisk det næste job efter den angivne tidsperiode.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Timeout for jobbet afbrudt>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
0 til 5 til 999 min.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis et job er afbrudt, fordi papiret er løbet ud under et job, behandles det næste job ikke, heller ikke når den angivne afbrydelsesperiode udløber.

<Auto skift papirkilde Isætningsenhed> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Hvis det automatiske skift for isætningsenheden er indstillet til <Til>, vælger maskinen automatisk en anden bakke på isætningsenheden, når den valgte bakke på enheden løber tør for papir under kopiering/printning, og fortsætter med at kopiere/printe.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Auto skift papirkilde Isætningsenhed>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis enten papirformatet eller -typen er forskellig fra én bakke til en anden, kan det automatiske skift for isætningsenheden ikke udføres, selv når den er indstillet til <Til>.
A3F4-0W3