<Dataadministration>

Angiv indstillingerne for dataadministration, herunder hvordan du importerer, eksporterer og initialiserer indstillingsdata.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Importér/Eksportér>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>
Angiv indstillingerne for import/eksport af data.

<Initialisér alle data/indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>
Vælg at gendanne alle maskinens indstillinger til fabriksstandardværdierne, og udfør komplet sletning af alle data, der er gemt i maskinen. Det er normalt ikke nødvendigt at benytte denne indstilling, men det er nyttigt at slette personlige eller fortrolige oplysninger ved bortskaffelse af maskinen. Initialisering af alle data/indstillinger
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Initialisér alle data/indstillinger>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<TPM-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>
Hvis indstillingen TPM er aktiveret, kan du på sikker vis i TPM-chippen gemme krypteringsnøglen (TPM-nøglen), der krypterer fortrolige informationer, som f.eks. passwordet, offentlige nøglepar til TLS-kommunikation og brugercertifikater, der er gemt i maskinen. Når du gør det, kan du forhindre, at vigtige informationer lækker fra maskinen. Og du kan gendanne systemet, hvis TPM-chippen ikke kan gendanne TPM-nøglen. Brug af TPM
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<TPM-indstillinger>
<Brug TPM>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Sikkerh.kopi. TPM-nøgle>
<Password>: (Maksimalt 12 tegn)
<Gendan TPM-nøgle>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
*1 Hvis <TPM-indstillinger> er indstillet til <Til>, skal du sørge for at sikkerhedskopiere TPM-nøglen i importmodtagermaskinen.
95YS-0Y6