<Licens/andet>

Angiv indstillingerne for registrering af licenser og den software, der kan bruges på maskinen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Registrér licens>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Indtast licensnøglen for et systemtilbehør, der kan anvendes på maskinen. Installation af systemvalg
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Registrér licens>
Maksimalt 24 tegn
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<MEAP-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Angiv MEAP-indstillingerne.

<Remote UI>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg, om du vil bruge Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) til betjening af maskinen og til at skifte indstillinger.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Remote UI>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Brug TLS>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Slet indhold på meddelelseskort>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg at slette meddelelser fra administratoren, der vises på betjeningspanelet.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Slet indhold på meddelelseskort>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Når <OK> vises på et meddelelseskort, skal du trykke på <OK> for at betjene maskinen. For at rydde et meddelelseskort uden at <OK> bliver vist skal du bruge Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).

[Visual Message Settings]

Angiv indstillingerne for Visuel meddelelse. Konfiguration af funktionen Visuel meddelelse
Denne indstilling kan kun angives ved hjælp af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).

<Indstillinger for fjernbetjening>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg, om du vil aktivere funktionen Fjernstyring. Med denne funktion kan du angive indstillinger og behandle jobs fra en computer ved at vise touchpanelets skærm på computerskærmen.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indstillinger for fjernbetjening>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Password>: Højst 8 tegn (kun alfanumeriske tegn)
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når der udføres fjernbetjening, kan følgende indstillinger ikke ændres eller udføres.
<Tid før automatisk filsletning> i <Vælg/Registrér mailbokse>

<Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg, om du vil bruge ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Brug af ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Registrér/Opdatér software>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Du kan installere systemvalg/MEAP-applikationer på maskinen. Installation af systemvalg
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Registrér/Opdatér software>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-

<Startvejledning til installation>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Du kan følge guidens instruktioner for at konfigurere maskinens første indstillinger.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Startvejledning til installation>
<Start>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Tillad brug af printfunktion fra mobil>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan du udføre betjeninger fra en mobilenhed for dokumenter, der er lagret i <Print>.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tillad brug af printfunktion fra mobil>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Kun for maskiner, der understøtter stopfunktion.

<Tillad, at job udføres fra mobil enhed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Ved at angive <Til> i denne indstilling kan du scanne og sende e-mail og bruge fax fra en mobilenhed.
Hvis den er indstillet til <Til> for at aktivere den mobile godkendelsesfunktion.  vises på skærmbilledet til login.
Hvis <Godkend ved hjælp af pinkode for scanningsjob> er indstillet til <Til>, skal pinkoden vist på denne maskine angives, når der udføres job.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tillad udførelse af job fra mobilenhed>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Godkend ved hjælp af pinkode for scanningsjob>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
95YS-0Y4