<Godkendelsesadministration>

Angiv indstillingerne for styring af maskinens brugere ved hjælp af godkendelsesprogram.
 
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, når systemtilbehør er aktiveret.

<Skift password>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Brugerne, der er registreret i maskinen, kan ændre egne login-passwords.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Skift password>
(Maksimalt 32 tegn)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Authentication User Management
Dette element vises kun, når der bruges brugergodkendelse, og en bruger har logget på med andre rettigheder end administratorrettigheder.
Hvis brugeren er logget på med administratorrettigheder, ændrer dette element passwordet i <Registrér/Redigér godkendt bruger>.

<Registrér/Redigér godkendt bruger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg at registrere brugere i maskinen, og angiv brugerinformationer, som f.eks. passwordet og rettighedsniveauet. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Registrér/Redigér godkendt bruger>
<Registrér>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Authentication User Management

<Brug brugergodkendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om du vil aktivere funktionen til personlig godkendelsesadministration. Du kan også vælge, hvilke login-metoder der skal anvendes til brugergodkendelse. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Brug brugergodkendelse>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Picture Login>*1: <Til>, <Fra>
<Godkendelse vha. tastatur>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indikerer elementer, der der kun vises, når det relevante tilbehør er tilgængeligt til brug.

<Godkendelse vha. tastatur>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Angiv indstillingerne for tastaturgodkendelse.

<Indstilling for visning af Login-skærm>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Angiv, hvornår skærmbilledet til login skal vises, ved at vælge enten "når du starter brug af maskinen" eller "når der trykkes på en funktionsknap". Hvis du vælger "når der trykkes på en funktionsknap", kan du angive de funktioner, der kræver bruger-login. Angivelse af hvornår skærmbilledet til login skal vises
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indstilling for visning af Login-skærm>
<Vis, når enheden starter>, <Vis, når Funkt. er valgt>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Vis, når Funkt. er valgt> er valgt:
<Kræv godkendelse for>: <Funktioner>, <Farvekopi/-print> (<Ingen (Godkendelse ikke påkrævet)>, <Fuldfarve>, <Fuldfarve/To farver>, <Fuldfarve/To farver/Enkelt farve>)
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kræv godkendelse i Indstillinger/Registrering for>*1: <Alle items>, <Kun Admin.- items>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Angiver elementer, der kun vises, hvis ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktiveret.
Hvis du ændrer denne indstilling, kan <Begræns adgang til andre brugerjob> blive indstillet til <Til>. For flere informationer skal du se Angivelse af hvornår skærmbilledet til login skal vises.

<Funktioner, der skal begrænses>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om du vil begrænse brug af bestemt funktioner, når personlig godkendelsesadministration er aktiveret. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Funktioner, der skal begrænses>
<Fjernscanning>: <Begræns>, <Begræns ikke>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Begræns job fra fjernenhed uden brugergodk.>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om du vil anvende personlig godkendelsesadministration til printning og fjernscanning via en computer. Brug af personlig godkendelse til administration af printning/fjernscanning via en computer
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Begræns job fra fjernenhed uden brugergodk.>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Standardrolle, når der registreres en bruger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg den rolle, der anvendes på brugere i tilfælde, som f.eks. når der ikke er indstillet nogen rettigheder. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Standardrolle, når der registreres en bruger>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Angiver elementer, der kun vises, hvis ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktiveret.

<Match case for brugernavn>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om brugernavne er case-sensitive.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Match case for brugernavn>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tillad brug af @ i Brugernavn>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om du vil tillade, at "@" kan anvendes i brugernavne.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tillad brug af @ i Brugernavn>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
95YS-0XY