Vastaanottajien rekisteröinti Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kautta

Voit käyttää Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta vastaanottajien rekisteröimiseksi Osoitekirjaan. Voit myös tarkistaa rekisteröidyt tiedot ja muokata Osoitekirjaa.
Ohjeita osoiteluetteloiden jakamiseen on kohdassa Osoiteluettelon jakaminen tietyille käyttäjille.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistys
2
Valitse portaalisivulla [Address Book]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Rekisteröi vastaanottaja.
Lisätietoja osoiteluetteloista on kohdassa Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan.
1.
Valitse osoiteluettelo, johon vastaanottaja tallennetaan ([Personal Address List], Käyttäjäryhmän osoiteluettelot, [Address List 01]–[Address List 10] tai [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] on kirjautuneen käyttäjän omaan käyttöön, ja se on käytettävissä vain, kun henkilökohtainen todentamisen hallinta on käytössä.
[Address List for Administrators] on vain pääkäyttäjän tai laitteen järjestelmänvalvojan oikeuksilla kirjautuvien pääkäyttäjien käytettävissä.
Jos näytössä on PIN-koodin syöttösivu, lisää PIN-koodi ja valitse [OK].
Jos haluat jakaa vastaanottajan tallennetun käyttäjäryhmän kanssa, valitse tallennettu Käyttäjäryhmän osoiteluettelo.
Voit hallita käyttäjäryhmien osoitelistoja antamalla vain pääkäyttäjälle valtuudet tallentaa/muokata vastaanottajia Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa. <Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa>
2.
Valitse [Register New Destination...].
3.
Valitse vastaanottajan tyyppi ja valitse sitten [Set].
4.
Tallenna tarvittavat tiedot ja valitse [OK].
Näytettävät tiedot riippuvat vastaanottajan tyypistä. Lisätietoja tallennettavista tiedoista on kohdassa Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan.
Ryhmävastaanottajan tallentaminen
Osoitelistan nimen tallentaminen
Valitse [Register Address List Name...] tai [Register/Change Address List Name...], kirjoita nimi ja valitse [OK].
Voit myös asettaa käyttäjäryhmän osoitekirjan nimen muutettavaksi, kun käyttäjäryhmän nimeä muutetaan. Kirjaudu Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen pääkäyttäjän oikeuksilla, valitse [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] ja valitse [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] -valintaruutu. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] on käytettävissä vain, kun henkilökohtainen todentamisen hallinta on käytössä.
Vastaanottajan tietojen tarkistaminen/muokkaaminen
Voit tarkistaa vastaanottajan tiedot napsauttamalla [Type]-kuvaketta tai vastaanottajan nimeä. Voit muokata vastaanottajaa valitsemalla [Edit], muuttamalla tallennettuja tietoja ja valitsemalla [OK].
Käyttäjäryhmän osoiteluetteloon tallentaminen
Tallentaminen pikavalintapainikkeeseen
95YU-0R3