Paperin taiton paikan säätäminen

Kun paperia taitetaan lisälaitteella, jossa on taittotoiminto ja taittokohta ei ole suunnitellussa kohdassa, taittokohtaa voi hienosäätää.
1
Paina  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säätötoiminto> <Säädä taitetta>.
2
Valitse, miten säädettävä paperi taitetaan.
Jos haluat säätää vihkotaiton paikkaa, valitse paperikoko, jota haluat muuttaa.
3
Taittokohdan säätö.
4
Paina <OK>.
95YU-09K