Lisävarusteet

Yhdistämällä lisävarusteita voit käyttää toimintoja tehokkaammin.

 Two-Knife Booklet Trimmer-B

Two-Knife Booklet Trimmer-B viimeistelee vihkonidottujen kopioiden ylä-/alareunat. Lisäksi jätesäiliö voidaan vaihtaa vaikka laite on toiminnassa. Jos haluat lisätietoja, katso lisävarusteen Two-Knife Booklet Trimmer-B käyttöopasta.

Booklet Trimmer-G

Booklet Trimmer-G viimeistelee vihkonidottujen kopioiden etureunat. Lisäksi jätesäiliö voidaan vaihtaa vaikka laite on toiminnassa. Jos haluat lisätietoja, katso lisävarusteen Booklet Trimmer-G käyttöopasta.

 Finisher Long Sheet Catch Tray-B

"Finisher Long Sheet Catch Tray-B" on asennettu yksikköön "Staple Finisher-AG"/"Booklet Finisher-AG." Voit käyttää tätä paperia sellaisen paperin kanssa, jonka pituus syöttösuunnassa on yli 762 mm. Voit lisätä enintään 300 arkkia paperia, jonka pituus on alle 762 mm, ja 10 arkkia paperia, jonka pituus on 763–1 300 mm. Finisher Long Sheet Catch Tray-B

 Booklet Finisher-AG

Tällä lisävarusteella voit suorittaa lajittelun, ryhmittelyn, siirron, nidonnan (Kulma/Kaksois/Vihko) ja vihkotaiton. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG

 Staple-P1

Lisävaruste Staple-P1 voidaan asentaa yksikköönBooklet Finisher-AG vihkonidontaa varten.

 Staple-N1

Lisävaruste Staple-N1 voidaan asentaa yksikköön Staple Finisher-AG tai Booklet Finisher-AG nidontaa varten (Kulma ja Kaksois).

 Paper Folding Unit-K

Jos lisävaruste "Paper Folding Unit-K" on asennettu yksikköön "Staple Finisher-AG" tai "Booklet Finisher-AG," paperi voidaan taittaa viidellä eri tavalla (Z-taitto, Puolitaitto, C-taitto, Z-haitaritaitto ja Rinnakkainen kaksoistaitto). Paper Folding Unit-K

 High Capacity Stacker-J

High Capacity Stacker-J mahdollistaa suurten paperimäärien keräämisen jatkuvasti. Jos haluat lisätietoja, katso lisävarusteen High Capacity Stacker-J käyttöopasta.

 Perfect Binder-F

Perfect Binder-F on varustettu seuraavilla toiminnoilla: kirjasidonta, liimaus, leikkaus ja pinoaminen. Jos haluat lisätietoja, katso lisävarusteen Perfect Binder-F käyttöopasta.

 Multi Function Professional Puncher-C

Multi Function Professional Puncher-C tekee erilaisia reikiä. Lisätietoja Multi Function Professional Puncher-C -yksiköstä on Multi Function Professional Puncher-C -käyttöoppaassa.

 Document Insertion Unit-R

Jos "Document Insertion Unit-R" on asennettu, asiakirjan sisäsivuista poikkeavaa paperia voidaan lisätä kanneksi tai välilehdeksi. Document Insertion Unit-R

 Inspection Unit-B

Kun Inspection Unit-B asennetaan, laite voi tarkistaa tulostettujen kuvien laadun masterkuvien ja -asetusten perusteella. Jos haluat lisätietoja, katso lisävarusteen Inspection Unit-B käyttöopasta.

 Sensing Unit-B

Lisävarusteen Sensing Unit-B asentaminen tekee laitteelle mahdolliseksi säätää automaattisesti esimerkiksi kuvan sijaintia ja värinsäätöä.
Sensing Unit-B

 Operator Attention Light-A

Kun tapahtuu virhe tai jäljellä olevien tarvikkeiden määrä on vähissä, kolme värillistä merkkivaloa vilkkuu, jolloin voit tarkistaa laitteen tilan etäältä. Operator Attention Light-A

 Flat Control Panel-A

Suuren kosketusnäytön avulla voit käyttää laitetta tavallista tehokkaammin. Voit myös säätää käyttöpaneelin kulmaa niin, että kosketusnäyttö näkyy selkeästi. Käyttöpaneeli(lisävaruste)

 Duplex Color Image Reader Unit-P

Syöttölaitteeseen asetetut alkuperäiset syötetään arkki kerrallaan valotuslasille skannattavaksi. Voit skannata asiakirjoja, kuten kirjoja, paksuja alkuperäisiä, ohuita alkuperäisiä ja piirtoheitinkalvoja valotuslasilla, kun Duplex Color Image Reader Unit-P on asennettu.
Duplex Color Image Reader Unit-P

 Multi-drawer Paper Deck-E

Jos Multi-drawer Paper Deck-E on asennettu, se mahdollistaa kolme lisäpaperilähdettä. Jopa 1 500 arkkia paperia (80 g/m2) voidaan asettaa ylä- ja keskisäiliöihin, ja jopa 2000 arkkia paperia (80 g/m2) voidaan asettaa Multi-drawer Paper Deck-E:n alimpaan säiliöön.Multi-drawer Paper Deck-E

 Envelope Feeder Attachment-H

Kiinnitä Envelope Feeder Attachment-H asettaaksesi kirjekuoria lisävarusteeseen Multi-drawer Paper Deck-E. Multi-drawer Paper Deck-E

 Envelope Feeder Attachment-F

Kiinnitä Envelope Feeder Attachment-F, kun asetat kirjekuoria tämän laitteen paperikasetteihin. Kirjekuorten lisääminen paperikasettiin (Envelope Feeder Attachment-F)

 Tab Feeding Attachment-F

Kiinnitä Tab Feeding Attachment-F, kun asetat indeksivälilehtiä tämän laitteen paperikasetteihin. Indeksivälilehtien lisääminen

 Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU

Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU on varustettu rei'itystoiminnolla. "Puncher Unit-BS"/"Puncher Unit-BT"/"Puncher Unit-BU" voidaan asentaa vain, jos "Staple Finisher-AG" tai "Booklet Finisher-AG" on asennettu. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG

 Printer Cover-P

Käytä tätä lisävarustetta, kun haluat käyttää laitetta tulostimena. Printer Cover-P

 Stack Bypass-D

Käytä lisävarustetta Stack Bypass-D, kun syötät paperia manuaalisesti. Stack Bypass-D

 Stack Bypass Alignment Tray-D

Stack Bypass Alignment Tray-D kohdistaa paperin, joka on asetettu lisävarusteeseen Stack Bypass-D.
Stack Bypass Alignment Tray-D

 Long Sheet Tray-B

Asenna tämä, kun käytät pitkää paperia. Long Sheet Tray-B

 POD Deck Lite XL-A

Lisävarusteeseen POD Deck Lite XL-A mahtuu jopa 3 500 arkkia tavallista paperia (80 g/m2) tai 1 000 arkkia pitkää paperia (80 g/m2). POD Deck Lite XL-A

 Envelope Feeder Attachment-G

Kiinnitä Envelope Feeder Attachment-G asettaaksesi kirjekuoria lisävarusteisiin POD Deck Lite-C ja POD Deck Lite XL-A.

 POD Deck Lite-C

Lisävarusteeseen POD Deck Lite-C mahtuu jopa 3 500 arkkia tavallista paperia (80 g/m2). POD Deck Lite-C

 POD Deck Lite Attachment Kit-C

POD Deck Lite Attachment Kit-C tarvitaan, kun POD Deck Lite-C tai POD Deck Lite XL-A liitetään laitteeseen.

 Copy Tray-R

Asenna, kun haluat käyttää viimeistelytoimintoja, kuten Lajittelu, Ryhmittely ja Kääntö 90 astetta. Copy Tray-R

 Long Sheet Tray-C

Kiinnitä tämä lokero luovutuspuolelle (viimeistelijään). Long Sheet Tray-C

 Staple Finisher-AG

Tällä lisävarusteella voit suorittaa lajittelun, ryhmittelyn ja nidonnan (Kulma/Kaksois). Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG

 Finisher Bridge-A

Käytä lisävarustetta Finisher Bridge-A siltana, joka yhdistää lisävarusteen Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG yksikköön DFD Adapter-B.

 DFD Adapter-B

Käytä lisävarustetta DFD Adapter-B yhteytenä ulkoisiin viimeistelijöihin.

 Ulkoinen viimeistelijä

Voit liittää erilaisia ulkoisia viimeistelijöitä lisävarusteeseen DFD Adapter-B.

 Perfect Binder Continuous Kit-B

Jos Perfect Binder Continuous Kit-B on asennettu lisävarusteeseen Perfect Binder-F, paperin luovutus voidaan suorittaa milloin tahansa.

 Kopiokortinlukija

Voit ottaa käyttöön Osastokoodien hallinnan käyttämällä korttilukijaa. Kopiokortinlukija

 Static Eliminator-A

Asentamalla Static Eliminator-A voidaan poistaa paperin staattinen sähkö ja estää paperin tarttuminen luovutusalueelle ja pinoamisvirheet. Jos haluat lisätietoja, katso lisävarusteen Static Eliminator-A käyttöopasta.

Kun Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC on asennettu

 Booklet Finisher-AC

Tällä lisävarusteella voit suorittaa lajittelun, ryhmittelyn, nidonnan (Kulma/Kaksois/Vihko) ja vihkotaiton. Lisäksi voit nitoa manuaalisesti tai nitoa ilman nitojaa. Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC

 2/3 Hole Puncher Unit-A/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Jos asennat lisävarusteen 2/3 Hole Puncher Unit-A, 2/4 Hole Puncher Unit-A tai 4 Hole Puncher Unit-A yksikköön Staple Finisher-AC tai Booklet Finisher-AC, voit tehdä tulosteisiin reikiä. Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC

 Staple Cartridge-Y1

Lisävaruste Staple Cartridge-Y1 voidaan asentaa yksikköönBooklet Finisher-AC vihkonidontaa varten.

 Staple Cartridge-X1

Lisävaruste Staple Cartridge-X1 voidaan asentaa yksikköön Staple Finisher-AC tai Booklet Finisher-AC nidontaa varten (Kulma ja Kaksois).

 Finisher Jogger Kit-A

Jos kiinnität yksikön Finisher Jogger Kit-A yksikköön Staple Finisher-AC tai Booklet Finisher-AC, luovutettujen arkkien reunat voidaan kohdistaa. Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC

 Staple Finisher-AC

Tällä lisävarusteella voit suorittaa lajittelun, ryhmittelyn ja nidonnan (Kulma/Kaksois). Lisäksi voit nitoa manuaalisesti tai nitoa ilman nitojaa. Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC
Käyttämäsi jälleenmyyjä tai huoltoedustaja antaa tietoja lisävarusteyhdistelmistä, joita voi asentaa laitteeseesi.
Saatavilla olevat lisävarusteet voivat vaihdella maan tai alueen mukaan.
Jotkut asetukset eivät ehkä näy, riippuen laitteeseen asennettujen lisävarusteiden kokoonpanosta.
95YU-122