Paperitukokset Sensing Unit-B -yksikössä

Tarkista paperitukoksen sijainti näytössä ja poista paperi seuraavien ohjeiden mukaan. Sensing Unit-B on lisävaruste. Lisävarusteet

Työt, joissa paperi syötetään seuraavaan yksikköön

Paperitukosten paikat on ilmaistu numeroilla kuten A1 tai A2, jotka näkyvät alla olevassa kuvassa.
1
Avaa Sensing Unit-B -yksikön etukansi.
2
Laske A1-ohjaimen kahva alas ja avaa ohjain.
3
Laske A2-ohjaimen kahva alas ja avaa ohjain.
4
Poista kaikki A1- ja A2-ohjainten sisään jääneet paperit.
5
Nosta A2-ohjaimen kahva ylös ja sulje ohjain.
6
Nosta A1-ohjaimen kahva ylös ja sulje ohjain.
7
Nosta A3-ohjaimen kahva ylös ja avaa ohjain.
8
Poista juuttuneet paperit.
9
Laske A3-ohjaimen kahva alas ja sulje ohjain.
10
Sulje Sensing Unit-B -yksikön etukansi.

Työt, joissa paperi luovutetaan luovutustasolle

Paperitukosten paikat on ilmaistu numeroilla kuten A1 tai A2, jotka näkyvät alla olevassa kuvassa.
Lisätietoja B5-kokoa pienemmistä papereista on kohdassa Työt, joissa paperi syötetään seuraavaan yksikköön
1
Avaa Sensing Unit-B -yksikön etukansi.
2
Laske A2-ohjaimen kahva alas ja avaa ohjain.
3
Poista juuttuneet paperit.
4
Nosta A2-ohjaimen kahva ylös ja sulje ohjain.
5
Nosta A3-ohjaimen kahva ylös ja avaa ohjain.
6
Poista juuttuneet paperit.
7
Laske A3-ohjaimen kahva alas ja sulje ohjain.
8
Poista kaikki luovutusalueelle jääneet paperit.
9
Avaa kansi vetämällä paperin luovutuksen syöttöohjaimen vipua.
10
Poista kaikki B1:n sisällä olevat paperit.
11
Sulje paperin luovutuksen syöttöohjaimen kansi.
12
Työnnä B2-ohjaimen vipu oikealle ja avaa ohjain.
13
Käännä B3-nuppi oikealle ja siirrä paperi ohjaimeen.
14
Poista paperit.
15
Työnnä B2-ohjaimen vipu vasemmalle ja sulje ohjain.
16
Sulje Sensing Unit-B -yksikön etukansi.
95YU-03J