Tietokoneesta tulostamisen rajoittaminen

Voit rajoittaa tietokoneesta tulostamista (Tulostaminen tietokoneesta) siten, että vain tietyntyyppiset asiakirjat voidaan tulostaa. Voit myös määrittää laitteen siten, että asiakirjoja ei tulosteta ennen kuin käyttäjällä on laitteen käyttöoikeudet (Laitteeseen jääneiden asiakirjojen tulostaminen (Pakotettu tulostus)). Voit myös rajoittaa laitteen tulostamaan vain Salattu turvatulostus (Turvallisempi tulostus salatulla turvatulostuksella) -asiakirjoja, jotka voivat ehkäistä tahattomista tulosteista tai suojaamattomista tulostustiedoista aiheutuvia tietovuotoja. Pääkäyttäjän tai Laitevastaavan oikeudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen.

Tietokoneesta tulostamisen estäminen

Voit estää käyttäjiä tulostamasta asiakirjoja tietokoneesta. Vaikka tietokoneesta tulostaminen on estetty, voit kuitenkin antaa käyttäjien tallentaa asiakirjoja laitteen tilapäiseen tallennustilaan (postilaatikkoon) sekä tulostaa postilaatikkoon tallennettuja asiakirjoja.
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Tulostin>  <Tulostustöiden rajoitus>  <Kyllä>  Valitse rajoituksen poikkeukset  <OK>

Pakotettu pito -tulostuksen asetusten määrittäminen

 
Kun tulostat asiakirjoja tietokoneesta, voit pitää tulostusdatan laitteessa ja estää asiakirjojen välittömän tulostamisen (Laitteeseen jääneiden asiakirjojen tulostaminen (Pakotettu tulostus)). Voit koostaa asetukset siten, että tulostusta ei voi suorittaa ennen kuin käyttäjällä on valtuudet laitteeseen, mikä varmistaa paremman turvallisuuden ja vähentää riskiä että muut ihmiset näkisivät ja poimisivat luvatta luottamuksellisia asiakirjoja. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen.
1
Paina  (Asetukset/Tallennus).
2
Paina <Toiminnon asetukset> <Tulostus>  <Pakotettu säilytys>.
3
Valitse <Kyllä>, määritä tarvittavat ehdot ja valitse sitten <OK>.
Voit asettaa ehdot tulostustöiden pidolle, kuten käyttäjä tai IP-osoite. Jos mitään ehtoja ei ole asetettu, kaikki tulostustyöt pidetään paitsi työt tunnistamattomilta käyttäjiltä. Jos mitään ehtoja ei ole asetettu ja vastaanotetaan tulostustyö tunnistamattomalta käyttäjältä, se peruutetaan ilman pitoa.
Ehtojen asettaminen asiakirjojen pidolle
Pakotettu pito -tulostuksen asetusten muodostaminen
Voit koostaa asetukset asiakirjoille jotka ovat pidossa tulostukseen, kuten miten pitkään niitä säilytetään ja miten ne näytetään. <Tulostus>

Vain salatun turvatulostuksen salliminen

Voit asettaa laitteen sallimaan vain Salatun turvatulostuksen asiakirjoille tietokoneesta, joka voi estää tietovuotoja jotka johtuvat suojaamattomasta tulostusdatasta. Tällä asetuksella asiakirjoja ei voi tulostaa normaaleilla tulostustoiminnoilla. Käyttäjien on syötettävä salasana kun tulostetaan Salattu turvatulostus -asiakirjoja. Turvallisempi tulostus salatulla turvatulostuksella
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Tulostus>  <Salli vain salatut tulostustyöt>  <Kyllä>  <OK>   (Asetukset/Tallennus)   (Asetukset/Tallennus)  <Käytä muut. aset.>  <Kyllä>
95YU-0LK