Tallennettujen tiedostojen hallinta

 
Voit käyttää Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta, kun tulostat, lähetät tai poistat tiedostoja, jotka on tallennettu lokeroon, tai I-fakseja, jotka on tilapäisesti tallennettu I-faksilokeroon.

Lokeroon tallennettujen tiedostojen hallinta

Voit tulostaa tai lähettää asiakirjoja jotka on tallennettu Lokeroon. Voit myös muokata tallennettuja asiakirjoja poistamalla määrätyt sivut.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistys
2
Valitse portaalisivulla [Access Received/Stored Files]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [Mail Box]-sivulla haluamasi postilaatikon numero.
Jos näytössä on PIN-koodin syöttösivu, lisää PIN-koodi ja valitse [OK].
Voit myös määrittää postilaatikon kirjoittamalla sen numeron kohtaan [Box Number (00-99)] ja valitsemalla [Open...].
4
Määritä käsiteltävä tiedosto, ja suorita haluamasi toimenpide.
Voit näyttää tiedoston tiedot napsauttamalla [Type]-kuvaketta tai tiedoston nimeä.
Voit tulostaa luettelon postilaatikon tiedostoista valitsemalla [Print List].
Tiedoston tulostaminen
Tiedoston lähettäminen
Useiden tiedostojen yhdistäminen
Tiedoston lisääminen toiseen tiedostoon
Tiedoston kopioiminen toiseen postilaatikkoon
Tiedostonimen muuttaminen
Sivujen poistaminen tiedostosta
Tiedoston poistaminen
Lokeron asetusten vaihtaminen
Voit muuttaa valitun postilaatikon nimen ja PIN-koodin valitsemalla vaiheen 4 näytössä [Settings...]. Lokeron asetusten määrittäminen

Muistivastaanottolokeroon tilapäisesti tallennettujen asiakirjojen hallinta

Voit tulostaa tai välittää I-faksit, jotka on tilapäisesti tallennettu Muistivastaanottolokeroon, käyttämällä Muistin lukitusta.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistys
2
Valitse portaalisivulla [Access Received/Stored Files]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [Memory RX Inbox] ja napsauta [Memory RX Inbox].
Jos näytössä on PIN-koodin syöttösivu, lisää PIN-koodi ja valitse [OK].
4
Valitse asiakirja ja suorita tarvittava toimenpide.
Näytä asiakirjan tiedot napsauttamalla [Type]-kuvaketta.
Asiakirjan tulostaminen
Asiakirjan välittäminen
Tiedoston poistaminen
Tarkistaaksesi I-faksit jotka jaettiin vastaanotettaessa
Näytä luettelo l-fakseista, jotka jaettiin vastaanotettaessa, valitsemalla vaiheen 3 näytössä [Divided Data RX Inbox]. I-faksien vastaanottaminen
PIN-koodin asettaminen Muistivastaanottolokerolle
Voit vaihtaa muistivastaanottolokeron PIN-koodin valitsemalla vaiheen 4 näytössä [Settings...] ja lisäämällä valintamerkin kohtaan [Set PIN].
Muistin lukituksen asetusten koostaminen
Voit määrittää, vastaanotetaanko I-fakseja muistivastaanottolokeroon, valitsemalla vaiheen 4 näytössä [Memory Lock Settings...].

Salaiseen faksilokeroon tilapäisesti tallennettujen asiakirjojen hallinta

Voit tulostaa tai poistaa I-faksit, jotka on tilapäisesti tallennettu Salaiseen faksilokeroon.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistys
2
Valitse portaalisivulla [Access Received/Stored Files]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [Confidential Fax Inbox] ja napsauta haluamasi salaisen faksilokeron numeroa.
Jos näytössä on PIN-koodin syöttösivu, lisää PIN-koodi ja valitse [OK].
Voit määrittää salaisen faksilokeron myös lisäämällä sen numeron [Box Number (00-49)] -kohtaan ja valitsemalla [Open...].
4
Valitse asiakirja ja suorita tarvittava toimenpide.
Näytä asiakirjan tiedot napsauttamalla [Type]-kuvaketta.
Asiakirjan tulostaminen
Tiedoston poistaminen
Salaisen faksilokeron asetusten vaihtaminen
Voit vaihtaa valitun salaisen faksilokeron nimen ja PIN-koodin valitsemalla vaiheen 4 näytössä [Settings...].
95YU-0RA