Stack Bypass-D

Jos haluat käyttää väliaikaisia paperityyppejä, joita ei aseteta paperikasettiin, tai jos haluat käyttää erikoispaperityyppejä, voit käyttää lisävarustetta Stack Bypass-D.
Paperinohjaimet
Säädä paperinohjaimet paperin koon mukaan.
Tason jatke
Vedä tason jatke ulos, jos paperikoko on suuri.
Paperitaso
Avaa paperitaso, kun lisäät paperia.
Jos haluat lisätietoja käytettävissä olevan paperin peruspainosta ja koosta, katso lisävarusteeseen Stack Bypass-D liittyvät kohteet kohdasta Käytettävissä oleva paperi.

Paperin lisääminen monitoimitasolle

1
Avaa paperitaso.
Vedä tason jatke ulos, kun lisäät isokokoista paperia.
2
Avaa paperinohjaimet.
Siirrä paperinohjaimia ulospäin, kunnes ne ovat hieman paperin leveyttä kauempana toisistaan.
3
Valmistele paperi.
Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Tuuleta paperipino hyvin kaikista neljästä reunasta.
Varmista, että niiden välillä on tarpeeksi ilmaa.
Irrota arkit kokonaan toisistaan, kun käytät kalvoja tai läpikuultavia filmejä.
Syötä päällystetty paperi yksi arkki kerrallaan.
4
Työnnä paperia monitoimitasolle, kunnes se pysähtyy.
Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
Kun paperi on kokonaan sisällä, esiin tulee ikkuna, jossa määritetään paperin koko ja tyyppi.
Älä ylitä rajoitusmerkkiä, kun lisäät paperia
Varmista, ettei paperipinon korkeus ylitä rajoitinviivaa (). Liian suuren paperimäärän lisääminen voi aiheuttaa paperitukoksia.

Kerralla lisättävissä oleva arkkien määrä riippuu paperin tyypistä. Lisätietoja on kohdassa Käytettävissä oleva paperi.
Paperityypistä riippuen useamman paksun paperiarkin syöttäminen samanaikaisesti saattaa aiheuttaa paperitukoksen. Jos näin käy, aseta vain yksi paksu paperiarkki kerrallaan. Jos paperitukoksia yhä ilmenee, säädä käpristymän korjaustasoa alueella +1 - +5. (Katso Käpristymän korjauksen säätö kussakin paperikasetissa )
Kun lisäät indeksivälilehtiä monitoimitasolle, aseta oikeassa järjestyksessä olevat indeksivälilehdet tulostuspuoli ylöspäin siten, että niiden ulkonemat ovat vastakkaiseen suuntaan syöttösuuntaan nähden.
5
Aseta paperinohjaimet kiinni paperin reunoihin.
Siirrä paperinohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat tiukasti kiinni alkuperäisen asiakirjan reunoissa.
6
Tarkista paperin koko ja paperin tyyppi ja valitse <OK>.
Jos asetat vapaata paperikokoa tai jos näkyvä paperikoko tai -tyyppi poikkeaa asetetun paperin koosta, katso lisätietoja kohdasta Monitoimitason paperikoon ja -tyypin määrittäminen (lisävaruste).
Tulostetun paperin taustapuolelle tulostaminen (2-puolisen sivun 2. puoli)
Voit tulostaa tulostetun paperin taustapuolelle. Suorista mahdolliset käpristymät ja aseta paperi monitoimitasolle tulostuspuoli ylöspäin (aiemmin tulostettu puoli alaspäin). Valitse sitten paperityypin valintaikkunassa <2. sivu 2-puol. arkista>.
Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
Kalvojen / läpikuultavan filmin lisääminen
Jos useita kalvoja syötetään kerralla tai tapahtuu tukos, lisää kalvot yksi kerrallaan.
Jos jätät kalvoja tai läpikuultavia filmejä paperikasetteihin tai monitoimitasolle, ne voivat tarttua toisiinsa ja aiheuttaa useiden kalvojen syötön tai tukoksen. Kun tulostus on suoritettu, palauta jäljellä olevat kalvot tai läpikuultavat filmit niiden alkuperäiseen pakkaukseen ja säilytä niitä viileässä ja kuivassa paikassa.

Kirjekuorten lisääminen monitoimitasolle

Jos haluat tietoja lisävarusteeseen Stack Bypass-D lisättävissä olevista kirjekuorista, katso Käytettävissä oleva paperi.
1
Valmistele kirjekuorten lisääminen. Ennen kirjekuorten asettamista
2
Avaa paperinohjaimet.
Siirrä paperinohjaimia ulospäin, kunnes ne ovat hieman paperin leveyttä kauempana toisistaan.
3
Aseta kirjekuoret.
Lisää kirjekuoret seuraavassa kuvatulla tavalla etupuoli (liimaton puoli) ylöspäin.
Yougatanaga 3, ISO-C5, Monarch, DL, COM10 No. 10
Sulje läpät ja lisää kirjekuoret siten, että niiden läpät ovat takareunan puolella.
Nagagata 3, Kakugata 2
Lisää kirjekuoret siten, että niiden läpät ovat oikealla puolella.
Jos kirjekuoria ei voi syöttää normaalisti, jos tapahtuu paperitukos tai jos kirjekuoret taittuvat, taita läpät kirjekuorten sisäpuolelle tai kierrä kirjekuoria ja lisää ne.
180 asteen kierto
 
Nagagata 3, Kakugata 2
 
Tarkista tulostettaessa, että lisätyn paperin suunta vastaa tulostinajurin tulostusasetusnäytössä näkyvää suuntaa. Lisätietoja saat online helpistä.
Jos kopioit kirjekuorille, kierrä alkuperäistä, ennen kuin asetat sen.
Jos kierrät ISO-C5:tä 90 astetta, määritä mukautettu koko 229 x 162 mm ennen tulostamista.
Varmista, ettei paperipinon korkeus ylitä rajoitinviivaa (). Jos laite ei syötä kirjekuoria oikein, vaikka valmistelut on suoritettu ohjeiden mukaan, lisää kirjekuoret monitoimitasolle yksitellen.
Älä tulosta kirjekuoren kääntöpuolelle (sille, jossa liimattavat alueet ovat).
Jos kirjekuoret rypistyvät käytettäessä kokoa Kakugata 2, taita ja työnnä läpät kirjekuorten sisään ja lisää kirjekuoret niin, että niiden pitkä reuna on laitteeseen päin.
4
Aseta paperinohjaimet kiinni kirjekuoren reunoihin.
Siirrä paperinohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat tiukasti kiinni kirjekuoren reunoissa.
Käytettävissä oleva paperi
95YU-049