Lisävarusteet

Laitteen käytettävyyttä voidaan laajentaa asentamalla lisävarusteita.

Käytettävissä olevat lisävarusteet

Tarpeittesi mukaiset lisävarusteet

Suuren paperimäärän lisääminen paperisäiliöihin

Kun haluat käyttää sellaisia toimintoja, kuten taitto ja nidonta, tai asentaa luovutustason

Tietoja lisävarusteista, joiden avulla voit käyttää sellaisia toimintoja, kuten lajittelu ja nidonta, on kohdassa Lisävarusteet, jotka tukevat tiettyjä toimintoja.

Paperin lisääminen manuaalisesti

Monitoimitasolle lisättävän paperin vinouden hallinta

Pitkän arkkipaperin lisääminen

Suuren paperimäärän pinoaminen

Kuvan sijainnin, värien ja muiden asetusten automaattinen säätäminen

Syöttölaitteen käyttäminen

Tulostimen kannen lisääminen laitteen käyttämiseksi tulostimena

Todennustoiminnon käyttäminen käyttäjien osastokohtaiseen hallintaan

Tukityökalun käyttö syöttölaitteen sulkemiseen

Laitteen tilan tarkistaminen etäältä

Lisävarusteiden käsittely

Älä aseta käsiäsi tason alueelle, jossa nidonta tapahtuu (lähelle rullia) kun viimeistelijä on asennettu, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen.
Älä aseta sormiasi tai käsiäsi viimeistelijään kun viimeistelijä on käynnissä. Seurauksen voi olla henkilövahinko tai viimeistelijän vaurioituminen.
Kun poistat paperia viimeistelijän tasolta, älä aseta käsiäsi viimeistelijän luovutustasolle. Taso saattaa siirtyä ylöspäin ja kätesi voi jäädä väliin.
Viimeistelijän tasot liikkuvat kopioinnin ja tulostuksen aikana. Älä aseta mitään viimeistelijän tasojen alle, sillä muuten ne saattavat vaurioitua.
Älä aseta viimeistelijän tasoille mitään muuta kuin luovutettua paperia, sillä tason saattavat vaurioitua.
Jotkut asetukset eivät ehkä näy, riippuen laitteeseen asennettujen lisävarusteiden kokoonpanosta.
95YU-046