Erikokoisten alkuperäisten kopioiminen yhdessä (Erikokoiset alkuperäiset)

 
Voit asettaa syöttölaitteeseen erikokoisia alkuperäisiä ja skannata ne samalla kerralla. Voit eliminoida tarpeen valita paperi ja asettaa alkuperäinen uudelleen.
Skannauksessa alkuperäisten kokoyhdistelmät ovat rajoitettuja. Sopimattoman yhdistelmän skannaus saattaa vahingoittaa alkuperäisiä tai aiheuttaa paperitukoksia. Laitemääritykset
Älä aseta samalla kertaa alkuperäisiä, jotka ovat eri paksuisia tai eri paperityyppejä, sillä se voi vahingoittaa alkuperäisiä tai aiheuttaa paperitukoksia.
Et voi käyttää kaikkia seuraavia tiloja samanaikaisesti.
<Erikokoiset alkuperäiset>
<Siirto>
<Valitse paperi>:<Aut.>
1
Aseta alkuperäiset syöttölaitteeseen. Alkuperäisten asettaminen
2
Paina <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Paina <Erikokoiset alkuperäiset>.
5
Paina <Sulje>.
6
Paina  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
Jos kopiointiin on valittu <Erikokoiset alkuperäiset>, kukin alkuperäinen tulostetaan optimaalisessa paperikoossa. Jos haluat kopioida kaikki alkuperäiset samankokoiselle paperille, tai haluat kopioida erikokoiset, yksipuoliset alkuperäiset molemmille puolille, määritä paperi valitsemalla <Valitse paperi>. Jos et määritä <Valitse paperi> -asetusta, tulostettavaa paperia ei voi nitoa oikein.
95YU-0AC