<Säätötoiminto>

Määritä asetukset laitteen toimintojen säädölle.
 
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Tähdellä (*) merkitty kohta
Näkyy vain, jos kyseinen lisälaite on asennettu.

<Vihkonitojan niittien kohdistus> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Syöttää paperit vihkonidontayksikköön ja nitoo ne useita kertoja. Suorittaa myös vihkonitojan niittien kohdistuksen. Laite suorittaa säädön, jos nidontaa ei ole suoritettu, kun olet poistanut niittitukoksen tai vaihtanut niittikasetin.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vihkonitojan niittien kohdistus>
<Aloita>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
Poista kaikki luovutetut vihkot vihkotasolta ennen kuin suoritat niittien kohdistuksen.
Käytä aina tavallista paperia, kun teet niittien kohdistuksen.
Laite syöttää automaattisesti vihkonidonnan niittien kohdistuksessa tarvittavan paperin vihkonidontayksikköön.
305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR, tai näitä kokoja vastaavat muokatut paperikoot ovat käytettävissä. (Poista käytöstä paperilähde, johon piirtoheitinkalvot on tallennettu.)

<Muuta taiton/nid. paikkaa> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Jos huomaat, että paperin vihkonidonnan paikka ei ole täsmälleen vihkon keskellä, voit korjata virhettä säätämällä vihkonidonnan sijaintia. Säädä paperin taiton paikkaa ja vihkonidonnan paikkaa samaan aikaan. Vihkonidonnan paikan säätäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Muuta taiton/nid. paikkaa>
-2,00 mm – 0,00 mm – +2,00 mm (0,25 mm:n välein)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei

<Vihkonidonnan paikan säätö> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Jos huomaat, että paperin taitteet eivät ole täsmälleen vihkon keskellä, voit säätää taiton paikkaa ja korjata tämän virheen. Tällä toiminnolla voit säätää taittokohtaa muuttamatta nidontakohtaa. Vihkonidonnan taittokohdan säätäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vihkonidonnan paikan säätö>
-2,00 mm–0,00 mm – +2,00 mm (0,25 mm:n välein)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei

<Säädä kaksoisnidonnan väliä> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit säätää kaksoisnidonnan leveyttä. Kaksoisnidonnan leveyden säätö
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Säädä kaksoisnidonnan väliä>
120 mm–150 mm (1 mm:n välein)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei

<Vaihda viimeistelijän rei'itystapa> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit määrittää, onko rei'ityksen nopeus vai tarkkuus etusijalla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vaihda viimeistelijän rei'itystapa>
<Nopeus etusijalla>, <Tarkkuus etusijalla>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Settings/Registration Basic Information

<Nopeus/Tarkkuus etusijalla kaksoisnidonnalle> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit asettaa, onko kaksoisnidonnan nopeus vai tarkkuus etusijalla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Nopeus/Tarkkuus etusijalla kaksoisnidonnalle>
<Nopeus etusijalla>, <Tarkkuus etusijalla>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
<Nopeus/Tarkkuus etusijalla kaksoisnidonnalle> -toiminto on toiminnassa vain, kun käytetään seuraavia papereita:
Paperikoko: Syöttösuunnan leveys on 182 mm - 215,9 mm
Paperityyppi: Ohut 1, Tavallinen 1 - 2, Paksu 1, Värillinen 1 - 2, Uusio 1 - 3, Rei'itetty 1 - 2
Paperin paksuus: 64 g/m2–128 g/m2
Jos valitset <Nopeus etusijalla>, nidottu paperi ei ehkä ole kohdistettu johtuen lämpötilasta, kosteudesta tai paperityypin ominaisuuksista.

<Säädä leikkausleveys> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Tällä toiminnolla voit säätää vihkonidontatulosteiden leikkausleveyttä 0,1 mm:n askelin kutakin paperikokoa varten. Leikkausleveyden säätö
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Säädä leikkausleveys>
2,0 mm–28,0 mm (0,1 mm:n välein)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei

<Liimasidonnan viimeistelykoon hienosäätö> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit hienosäätää Liimasidontayksikön leikkausleveyttä. Liimasidonnan viimeistelykoon hienosäätö
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Liimasidonnan viimeistelykoon hienosäätö>
<Vaakasuuntainen>: -0,5 mm–0,0 mm – +0,5 mm (0,1 mm:n välein)
<Pystysuora (Ylä + Ala)>: -1,0 mm–0,0 mm – +1,0 mm (0,1 mm:n välein)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
A
Settings/Registration Basic Information

<Säädä liimasidonnan liimatoimintoa> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Kun teet vihkon liimasidontatilassa, sinun on käytettävä sopivaa liimamäärää. Muutoin vihkon viimeistely ei välttämättä ole paras mahdollinen. Vihkon viimeistelyä voidaan parantaa säätämällä liiman määrää. Liimasidonnan liimamäärän säätö
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Säädä liimasidonnan liimatoimintoa>
<Päällystämätön>: <50 tai vähemm.>, <51-100>, <101-150>, <151 tai enemm.>
<Pääll.>: <50 tai vähemm.>, <51-100>, <101-150>, <151 tai enemm.>
Asetusalue: -6–0 – +6
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
A
Settings/Registration Basic Information

<Väri/Mustav. etusijalla ensimm. tul.kerralla>

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit määrittää, annetaanko etusija värilliselle vai mustavalkoiselle tulostukselle ensimmäisellä tulostuskerralla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Väri/Mustav. etusijalla ensimm. tul.kerralla>
<Väri etusijalla>, <Mustav. etusijalla>
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Muiden kuin pääkäyttäjien ei tulisi muuttaa asetuksia. Ohjeita asetusten muuttamisesta antaa käyttämäsi jälleenmyyjä tai huoltoedustaja.
Muutokset tulevat voimaan vasta, kun ensimmäinen työ on käsitelty ja olet uudelleenkäynnistänyt laitteen (katkaissut virran ja kytkenyt sen uudelleen päävirtakytkimestä). Ohjeet laitteen uudelleenkäynnistykseen (päävirran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen) ovat kohdassa Laitteen käynnistäminen.

<Säädä taitetta> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit säätää paperin taiton paikkaa. <Säädä taitetta>

<Käpristymän korjaus joka paperikasetissa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Tällä toiminnolla voit säätää käpristymän korjaustasoa kullekin paperilähteelle. Käpristymän korjauksen säätö kussakin paperikasetissa
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käpristymän korjaus joka paperikasetissa>
Valitse paperilähde
<Luov.teksti ylös (Käänt.)>: -10–0 – +10
<Luovutusteksti alas (Tav.)>: -10–0 – +10
<2-puolinen tulostus>: -10–0 – +10
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei

<Nidonnan alun aikaviive nidontalilassa.> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Kun käytät manuaalista nidontaa, voit asettaa ajan, mihin saakka paperia nidotaan sen jälkeen, kun paperi on laitettu sisään.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Nidonnan alun aikaviive nidontalilassa.>
1–3–5 sekuntia
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Asetukset/Tallennus perustiedot

<Nidonnan kohdistuksen säätö> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Kopioitu tai tulostettu paperi saattaa kutistua lämpötilan, kosteuden ja paperityypin ominaisuuksien vuoksi. Jos näin käy, tällä toiminnolla voit kohdistaa kopioidut tai tulostetut paperit säätämällä viimeistelijän sisäistä kohdistusohjainta, jolloin kohdistetut paperit nidotaan. Paperin kohdistus nidottaessa
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Nidonnan kohdistuksen säätö>
-3,0 mm–0,0 mm – +3,0 mm (0,1 mm:n välein)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
A
Settings/Registration Basic Information

<Viimeistelijän tason A kohdistuksen säätö> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit säätää paperin kohdistusta kun luovutat viimeistelijän tasolle A. Paperin kohdistuksen säätäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Viimeistelijän tason A kohdistuksen säätö>
-3,0 mm–0,0 mm – +3,0 mm (0,1 mm:n välein)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
A
Settings/Registration Basic Information

<Viimeistelijän tason B kohdistuksen säätö> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit säätää paperin kohdistusta kun luovutat viimeistelijän tasolle B. Paperin kohdistuksen säätäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Viimeistelijän tason B kohdistuksen säätö>
-3,0 mm–0,0 mm – +3,0 mm (0,1 mm:n välein)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
A
Settings/Registration Basic Information

<Viimeistelijän tason C kohdistuksen säätö> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit säätää paperin kohdistusta kun luovutat viimeistelijän tasolle C. Paperin kohdistuksen säätäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Viimeistelijän tason C kohdistuksen säätö>
-3,0 mm–0,0 mm – +3,0 mm (0,1 mm:n välein)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
A
Settings/Registration Basic Information

<Viimeistelijän luov. etusija -asetus (Ohut)> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Kun käytössä on Ohut paperi, voit antaa etusijan tuottavuudelle tai luovutetun paperin kohdistukselle.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Viimeistelijän luov. etusija -asetus (Ohut)>
<Tuottavuus etusijalla>, <Säätö etusijalla>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Tämä toiminto on tehokas vain, kun tulosteet luovutetaan viimeistelijän tasolle B.

<Viimeistelijän ulostulon prioriteettiasetukset> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Voit antaa etusijan tuottavuudelle tai luovutetun paperin kohdistukselle.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Viimeistelijän ulostulon prioriteettiasetukset>
<Tuottavuus etusijalla>, <Säätö etusijalla>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Tämä toiminto on tehokas vain, kun tulosteet luovutetaan viimeistelijän tasolle B.

<Aloita-painikkeen kosketuksen viive>

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säätötoiminto>
Säädä kosketusaika, jonka jälkeen käynnistys alkaa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Aloita-painikkeen kosketuksen viive>
-1 – 0 – +7
Ei
Ei
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
95YU-0UK