<Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>

Määritä ajan, tehonkulutuksen jne. asetukset.
 
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Tähdellä (*) merkitty kohta
Näkyy vain, jos kyseinen lisälaite on asennettu.

<Säädä aika>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit säätää aikaa minuuteissa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Säädä aika>
00:00–23:59, yhden minuutin askelin
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Päivämäärä ei muutu vaikka muutat kellonajan 23:59:stä 00:00:aan.

<Päivämäärä/Aika-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen on erittäin tärkeää. Ohjeita asetuksen määrittämiseen on kohdassa Päiväyksen/ajan asettaminen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Päivämäärä/Aika-asetukset>
Päiväyksen ja ajan asetus (12 numeroa)
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
<Aikavyöhyke>: UTC-12.00–UTC+00.00–UTC+14.00
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Kesäaika>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Aloit.päivä> (<Kuukausi>/<Päivä>/<Aika> (0–23)),
<Lopet.päivä> (<Kuukausi>/<Päivä>/<Aika> (0–23))
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Aikamuoto>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit valita näytetäänkö kellonaika 24-tuntisessa muodossa vai 12-tuntisessa muodossa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Aikamuoto>
<24 tuntia>, <12 tuntia>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Pikakäynnistyksen asetukset päävirralle>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Valitsemalla tämän toiminnon asetukseksi <Kyllä> voit lyhentää aikaa, joka kuluu ennen kuin voit suorittaa toimintoja näytössä ja skannata alkuperäisiä virran kytkemisen jälkeen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Pikakäynnistyksen asetukset päävirralle>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun tämä toiminto on käytettävissä
Valmiustila kuluttaa virtaa, vaikka virta on katkaistu.
Kuuluu ääni, kun laite käynnistetään. (Laite ei ehkä kuitenkaan pysty käynnistymään nopeasti eikä ääni kuulu, riippuen laitteen tilasta.)
Jos määrität <Äänenvoimak. asetukset> -kohdassa<Tehonsäästö/Uniääni>-asetukseksi äänen, kuuluu äänimerkki, kun laite sammutetaan.
Vaikka tämä asetus olisi 'Kyllä', laite ei käynnisty nopeasti seuraavissa tilanteissa:
Kun kytket laitteen päävirran sen jälkeen kun olet katkaissut päävirran seuraavissa tapauksissa
Yli 110 tuntia on kulunut pikakäynnistyksestä
Töitä käsitellään
Töitä on varattu
Tietoja varmuuskopioidaan
Kun laite on yhteydessä verkkoon
Kun on määritetty asetuksia, jotka edellyttävät uudelleenkäynnistystä
On ilmennyt virhe
Rajoitetut toiminnot -tilaa käytettäessä
Virtajohto on irrotettu päävirran katkaisun jälkeen
Laitteeseen on asennettu MEAP-sovelluksia, jotka eivät tue pikakäynnistystä
Kun laitteen päävirta kytketään 20 sekuntia päävirran katkaisun jälkeen
Kun päävirta kytketään laitteeseen, kun laitteen virrankatkaisusta on kulunut kahdeksan tuntia
Kun kytket laitteen päävirran sen jälkeen kun olet katkaissut päävirran Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta

<Autom. palautusaika>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit määrittää ajan, milloin kirjaudut ulos ja kosketusnäyttö palautuu automaattisesti oletusasetuksiin.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Autom. palautusaika>
0 min = Pois, 10–50 sekuntia 10 sekunnin välein, 1–2–9 minuuttia yhden minuutin välein
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos kirjautumispalvelua käytetään, laite kirjaa käyttäjän ulos automaattisesti, kun automaattinen nollausaika on kulunut.
Automaattisen nollauksen jälkeen näytettävä näyttö vaihtelee seuraavien asetusten mukaan.
Asetus 1: Asetukset kohdassa [Visual Message Settings] (kun [When to Display] -asetuksena on [After Logout/Auto Reset])
Kun visuaalista viestiä ei ole asetettu tai kun visuaalisen viestin näyttö suljetaan, asetuksessa 2 määritetty näyttö näytetään.
Asetus 2: Asetukset kohdassa <Toiminta automaattisen nollauksen jälkeen.>
Kun <Alustavat toiminnot> on asetettu, kohdassa <Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa> (asetus 3) määritetty näyttö näytetään.
Kun <Valittu toiminto> on asetettu, automaattista nollausta edeltävä toiminto näytetään. (Kullekin toiminnolle määritetyt asetukset ja niiden arvot poistetaan.) <Valittu toiminto> -asetuksia ei kuitenkaan ehkä käytetä oikein ja kohdassa <Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa> määritetty näyttö saatetaan näyttää.
Asetus 3: Asetukset kohdassa <Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa>

<Rajoita automaattista nollausaikaa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Jos valitset tämän toiminnon asetukseksi <Kyllä>, tavalliset käyttäjät eivät voi määrittää <Autom. palautusaika>- ja <Toiminta automaattisen nollauksen jälkeen.> -asetuksia.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Rajoita automaattista nollausaikaa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Toiminta automaattisen nollauksen jälkeen.>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit valita, näytetäänkö automaattisen palautuksen käynnistymisen jälkeen oletusnäyttö, joka on määritetty <Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa> -kohtaan <Yleisasetukset>-kohdassa, tai edeltävä näyttö.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Toiminta automaattisen nollauksen jälkeen.>
<Alustavat toiminnot>, <Valittu toiminto>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos Visuaalinen viesti on asetettu näytettäväksi automaattisen nollauksen jälkeen, visuaalisen viestin näyttö näytetään ensin tästä asetuksesta riippumatta. Configuring the Visuaalinen viesti -toiminnon määrittäminen

<Automaattinen sammutusaika>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Automaattisessa sammutuksessa, jos kosketusnäyttö on käyttämättömänä määrätyn ajan sen jälkeen kun laite on siirtynyt lepotilaan, laite sammuu automaattisesti.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Automaattinen sammutusaika>
0 h = Pois, 1–4–8 tuntia yhden tunnin välein
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Vaikka laitetta käytetään Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta, laite sammuu automaattisesti, jos laitteen kosketusnäyttö on käyttämättömänä tietyn ajan. Virhetoiminto saattaa tapahtua erityisesti, jos laite sammuu automaattisesti tuonnin aikana. Määritä <Automaattinen sammutusaika> -asetukseksi <0>, kun tuot tietoja.
Automaattinen sammutus ei ehkä tapahdu, riippuen laitteen käyttöolosuhteista.

<Automaattisen sammutusajan viikkoajastin>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit asettaa ajan, milloin laite sammutetaan automaattisesti kunakin viikonpäivänä. Jos käytät tätä toimintoa, sinun ei tarvitse sammuttaa laitetta manuaalisesti joka päivä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Automaattisen sammutusajan viikkoajastin>
Sunnuntaista lauantaihin, 00.00–23.59, yhden minuutin askelin
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos sekä <Automaattinen sammutusaika> että <Automaattisen sammutusajan viikkoajastin> on määritetty, <Automaattinen sammutusaika> on etusijalla.

<Autom. lepotila-aika>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit määrittää ajan, milloin laite siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos mitään toimintoja ei suoriteta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Autom. lepotila-aika>
10 s, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min, 2 h
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Tässä asetuksessa on suositeltavaa käyttää oletusarvoa.

<Tehonkulutus lepotilassa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit asettaa sen tehonkulutuksen määrän, minkä laite kuluttaa Lepotilassa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Tehonkulutus lepotilassa>
<Vähän>, <Suuri>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos laite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, laite ei ehkä vastaanota tietoa oikein, riippuen lepotilaan siirtymisen ajoituksesta. Aktivoi laite lepotilasta ja suorita työ uudelleen.
Virrankulutus voi olla laitteen tilan mukaan sama, vaikka <Suuri> tai <Pieni> on valittuna.
Jos virrankulutuksen asetukseksi on valittu <Pieni>, yhteysvirheitä voi ilmetä käytössä olevan verkko-ohjelmiston mukaan. Välttääksesi tämän paina Tehonsäästöpainiketta ja peruuta lepotila ennen kuin käytät laitetta.

<Automaattisen lepotilan viikkoajastin>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit asettaa ajan, jolloin laite automaattisesti siirtyy Lepotilaan kunakin viikonpäivänä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Automaattisen lepotilan viikkoajastin>
<Sunnuntai> – <Lauantai>, 00.00–23.59, yhden minuutin välein
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos määrität sekä <Autom. lepotila-aika>- että <Automaattisen lepotilan viikkoajastin>- asetuksen, <Autom. lepotila-aika> on etusijalla.

<Autom. sävytyksen säädön aika-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit suorittaa automaattisen värien säädön automaattisesti määritettynä aikana päivittäin.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Autom. sävytyksen säädön aika-asetukset>
<Sunnuntai> – <Lauantai>, 00.00–23.59, yhden minuutin välein
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Lepotila-lopetusajan asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit määrittää ajan, jonka kuluttua laite palautuu tehonsäästö-/lepotilasta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Lepotila-lopetusajan asetukset>
00:00–23:59, yhden minuutin askelin
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Liimasidontayksikön tehonsäästötilan aika> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit asettaa ajan, jonka kuluttua Perfect Binder-F siirtyy tehonsäästötilaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Liimasidontayksikön tehonsäästötilan aika>
0 = Ei 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min, 2 h, 3 h, 4 h.
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Poistu liimasidontayksikön tehonsäästötilasta> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Voit asettaa lisävarusteena saatavan Perfect Binder-F -yksikön tehonsäästötilan automaattisesti lopetettavaksi samalla, kun pääyksikön tehonsäästötila lopetetaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Poistu liimasidontayksikön tehonsäästötilasta>
<Tahdista pääyksikköön>, <Älä tahdista pääyksikköön>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
95YU-0SX