Verkon ongelmat

Yhteysviat

Verkkoa ei voi määrittää.

Tarkista, että <Vahvista verkkoyhteyden asetusten muutokset> -asetuksena on <Kyllä>.
<Vahvista verkkoyhteyden asetusten muutokset>

Tietokone ei tunnista laitetta.

Jos käytössä on Canon-ohjelma, kuten iW Management Console, määritä <Aseta nimetty yhteisö> -asetukseksi <Kyllä> ja valitse <Luku/Kirj.> <MIB pääsyoikeudet>-kohdassa. Määritä myös <Nimetyn portin asetukset> -asetukseksi <Kyllä>.
Laitetta ei voi tunnistaa, jos laitetta käytetään apuohjelmalla ja yhteisönimi on muu kuin laitteeseen määritetty SNMP-yhteisönimi. Tarkista SNMP-yhteisön nimi.
Jos selaimessa näkyy viesti An error has occurred. ja Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta ei voi käynnistää, välimuistissa voi olla virheellisiä tietoja. Tyhjennä selaimen välimuisti.
Jos laite siirtyy lepotilaan, tietokone ei ehkä tunnista sitä. Peruuta lepotila tai muuta <Tehonkulutus lepotilassa> -asetukseksi <Suuri>.
Lepotilasta poistuminen
<Tehonkulutus lepotilassa>

Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta ei näytetä.

Onko <Käytä HTTP:tä>- ja <Etäkäyttöliittymä> -asetuksena <Kyllä>?
<Käytä HTTP:tä>
Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistys
Jos kiinteä lähiverkkoyhteys on muodostettu, käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus uudelleen, kun olet tarkistanut, että IP-osoite on määritetty oikein ja että johto on kytketty oikein.
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon
Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistys
95YU-0YS