<TCP/IP-asetukset>

Määritä asetukset, joilla laitetta voidaan käyttää TCP/IP-verkossa.
 
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<IPv4-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä asetukset, joilla laitetta voi käyttää IPv4-ympäristössä.

<IPv6-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä asetukset, joilla laitetta voi käyttää IPv6-ympäristössä.

<DNS-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä DNS-asetukset (toimialueen nimijärjestelmä), joilla isäntänimet (toimialuenimet) muutetaan IP-osoitteiksi.

<Tietokoneen nimi/Työtyhmän nimi -asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä laitteen nimi verkossa ja työryhmän nimi, johon se kuuluu. Jos ympäristössäsi ei ole työryhmiä, luo työryhmä Windowsissa ja kirjoita kyseisen työryhmän nimi.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Tietokoneen nimi/Työtyhmän nimi -asetukset>
<Tietokoneen nimi> (enintään 15 merkkiä): Canon****** ("******" tarkoittavat MAC-osoitteen kuutta viimeistä numeroa.)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<Työryhmän nimi> (enintään 15 merkkiä): TYÖRYHMÄ
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<Kommentti> (enintään 48 merkkiä)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<Käytä NetBIOS:ia>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
Jos asetat <Käytä NetBIOS:ia> -asetukseksi <Ei>, <WINS-asetukset> poistetaan käytöstä. Muista asettaa <Käytä NetBIOS:ia> -asetukseksi <Kyllä>, kun WINS on käytössä.

<SMB-palvelimen asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Avaa Lisätila verkon käyttäjille määrittämällä SMB-palvelimen asetukset. SMB-palvelimen asetus
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<SMB-palvelimen asetukset>
<Käytä SMB-palvelinta>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä SMB-autentikointia>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentikointityyppi>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaadi SMB-allekirjoitus yhteydelle>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaadi salaus yhteydelle>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Määritä SMB palvelinversio>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä SMB-palvelimen kanssa käytettävä SMB-versio. SMB-palvelimen asetus
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Määritä SMB palvelinversio>
<1,0>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<2,0>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<3,0>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Käytä samaa SMB-versiota SMB-palvelimen ja SMB-asiakkaan kanssa. SMB:tä ei voi käyttää, jos versiot eivät ole samat.

<SMB-asiakkaan asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä asetukset, joita käytetään, kun laite yhdistetään verkkoon SMB-asiakkaana. SMB-asiakkaan asetus
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<SMB-asiakkaan asetukset>
<Autentikointityyppi>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaadi SMB-allekirjoitus yhteydelle>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaadi salaus yhteydelle>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Aikakatkaisu>: 3–30–300 s
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Määritä SMB asiakasversio>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä SMB-asiakkaan kanssa käytettävä SMB-versio. SMB-asiakkaan asetus
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Määritä SMB asiakasversio>
<1,0>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<2,0>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<3,0>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Käytä samaa SMB-versiota SMB-palvelimen ja SMB-asiakkaan kanssa. SMB:tä ei voi käyttää, jos versiot eivät ole samat.

<WINS-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä asetukset kohtaan Windows Internet Name Service (WINS). WINS-asetusten tekeminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<WINS-asetukset>
<WINS-tarkkuus>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS-palvelimen osoite> (IP-osoite)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos asetat <Käytä NetBIOS:ia> -asetukseksi <Ei> kohdassa <Tietokoneen nimi/Työtyhmän nimi -asetukset>, tämä asetus poistetaan käytöstä.

<LPD-tulostusasetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä asetukset LPD-tulostukseen. Käytä LPD-tulostusta valitsemalla <Kyllä>. Määritä aika, johon mennessä työ peruutetaan automaattisesti, jos tulostustietoja ei vastaanoteta yhteysvirheen tai muun syyn vuoksi.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<LPD-tulostusasetukset>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD-erotinsivu>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vastaanoton aikakatkaisu>: 1–5–60 (min)
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Erotinsivuja voidaan tulostaa vain, jos PCL- tai PS-tulostintoiminto on asennettuna. Järjestelmäasetukset
Erotinsivut on asetettu tulostettavaksi tulostustyössä. Vaikka <LPD-erotinsivu>-asetuksena on <Kyllä>, erotinsivuja ei tulosteta tulostustöissä, joita ei ole määritetty tulostamaan erotinsivuja.

<RAW-tulostusasetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä RAW-tulostuksen asetukset. Käytä RAW-tulostusta valitsemalla <Kyllä>. Määritä, käytetäänkö kaksisuuntaista yhteyttä ja aika, johon mennessä työ peruutetaan automaattisesti, jos tulostustietoja ei vastaanoteta yhteysvirheen tai muun syyn vuoksi.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<RAW-tulostusasetukset>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaksisuuntainen liikennöinti>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vastaanoton aikakatkaisu>: 1–5–60 (min)
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<SNTP-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä asetukset Simple Network Time Protokol (SNTP) - protokollalle. SNTP-asetusten määrittäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<SNTP-asetukset>
<Käytä SNTP:tä>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Pollausväli>: 10–1440–2880 min
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP-palv. osoite> (IP-osoite tai isäntänimi)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP-palvelin tarkistus>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

<FTP-tulostusasetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä FTP-tulostuksen asetukset. Käytä FTP-tulostusta valitsemalla <Kyllä>. Määritä <Käyttäjänimi> ja <Salasana> tarvittaessa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<FTP-tulostusasetukset>
<Käytä FTP-tulostusta>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Käyttäjänimi>: guest
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salasana>: 7654321.
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Käytä UTF-8:aa näyttämään FTP-tulostustyön nimi>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä käytetäänkö UTF-8:aa näyttämään tiedostonimet, kun suoritat FTP-tulostuksen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä UTF-8:aa näyttämään FTP-tulostustyön nimi>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<WSD-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä WSD-asetukset.
Käytä WSD:tä (Web Service on Devices) tulostussovelluksessa valitsemalla <Käytä WSD:tä> -asetukseksi <Kyllä>.
Käytä WSD:tä laitetietojen hakuun valitsemalla <Käytä WSD-selausta> -asetukseksi <Kyllä>.
Käytä WSD-skannaustoimintoa valitsemalla <Käytä WDS-skannausta> -asetukseksi <Kyllä>. WSD:n käyttö
 
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<WSD-asetukset>
<Käytä WSD:tä>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä WSD-selausta>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä WDS-skannausta>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos valitset <Käytä WSD:tä> -asetukseksi <Kyllä>, myös <Käytä WSD-selausta>- ja <Käytä HTTP:tä> -asetukseksi tulee <Kyllä>.
Jos valitset <Käytä WDS-skannausta> -asetukseksi <Kyllä>, myös <Käytä HTTP:tä> -asetukseksi tulee <Kyllä>.

<Käytä FTP PASV -tilaa>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä käytetäänkö FTP PASV -tilaa. FTP:n PASV-tilan asettaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä FTP PASV -tilaa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<IPP-tulostusasetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä IPP-tulostuksen asetukset. Käytä IPP-tulostusta valitsemalla <Kyllä> ja määrittämällä sallitaanko vain TLS-salattujen tietojen siirto (IPP-tulostus) ja käytetäänkö IPP-todennusta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<IPP-tulostusasetukset>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Salli kun käytetään TLS:ää>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä autentikointia>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos valitset asetukseksi <Kyllä>, myös <Käytä HTTP:tä> -asetukseksi tulee <Kyllä>.
IPPS-tulostuksen käyttöön vaaditaan avainpari. Voit käyttää esiasennettua avainparia tai laitteen luomaa alkuperäistä avainparia käyttöavaimena. Tietoja käytettävästä avaimesta ja alkuperäisen avainparin kehittämismenetelmästä on kohdassa Avaimen ja varmenteen luominen verkkoyhteyksiin tai Avaimen ja Varmenteen rekisteröinti Verkkoliikennöintiin. Jos valitset <RSA> kohdassa <Avainalgoritmi> kun luodaan verkkotiedonsiirrossa käytettävä avain, aseta avaimen pituudeksi vähintään <1024>. IPPS-tulostus ei ehkä toimi oikein, jos avaimen pituudeksi on määritetty <512>, riippuen käytettävästä käyttöjärjestelmästä.
Käytä IPP-todennustoimintoa määrittämällä <Käytä autentikointia> -asetukseksi <Kyllä>. Laitteen käyttäjätietoja käytetään IPP-todennuksessa käyttäjänä ja salasanana. Varmista, että tallennat käyttäjätiedot etukäteen, kun käytät IPP-todentamistoimintoa. Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen

<Multicast -hakuasetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä monilähetyshaun asetukset. Laitteen valvominen laitehallinnan järjestelmistä
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Multicast -hakuasetukset>
<Vaste>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Alueen nimi>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Käytä HTTP:tä>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Ota käyttöön tai poista käytöstä HTTP-asetus.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä HTTP:tä>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun määrität tämän asetuksen arvoksi <Kyllä>, voit avata tarvittavan portin. On kuitenkin suositeltavaa pitää asetuksena <Ei>, jos porttia ei käytetä. Jos jätät portin auki, valtuuttamaton käyttäjä saattaa päästä laitteeseen.
Jos valitset asetukseksi <Ei>, myös seuraavien asetusten asetuksena on <Ei>.
<Etäkäyttöliittymä>
<IPP-tulostusasetukset>
<Käytä WDS-skannausta> ja <Käytä WSD:tä> kohdassa <WSD-asetukset>
<Käytä WebDAV-palvelinta>

<Käytä WebDAV-palvelinta>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä käytetäänkö WebDAV-palvelinta. WebDAV-asetusten tekeminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä WebDAV-palvelinta>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos valitset asetukseksi <Kyllä>, myös <Käytä HTTP:tä> -asetukseksi tulee <Kyllä>.

<TLS-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Voit määrittää käytettävän avainparin, TLS-version ja salausalgoritmin, kun olet varmistanut, että laite käyttää TLS-salattua tiedonsiirtoa. TLS:n avaimen ja varmenteen määrittäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Avain ja varmenne>
<Aseta oletusavaimeksi>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Varmenteen tiedot> (<Versio>, <Sarjanumero>, <Allekirjoitusalgoritmi>, <Myönnetty>, <Voim.olon alkamispäivä>, <Voim.olon päätt.päivä>, <Myöntäjä>, <Julkinen avain>, <Varmenteen kuvaketul.>, <Saaja (toinen nimi)>, <Vahv. varmenne>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Näytä käyttöpaikka> (näyttää, mihin avainparia käytetään)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Määritä sallitut versiot>
<Enimmäisversio>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimiversio>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salausalgoritmin asetukset>
<AES-CBC (256-bit)>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256-bit)>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128-bit)>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128-bit)>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20- POLY1305>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Avaintenvaihtoalgoritm. asetukset>
<RSA>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Allekirjoitusalgoritm. asetukset>
<RSA>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<HMAC-algoritmin asetukset>
<SHA1>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Välityspalvelimen asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä välityspalvelimen asetukset. Välityspalvelimen määrittäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Välityspalvelimen asetukset>
<Käytä välityspalvelinta>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Palvelimen osoite> (IP-osoite tai FQDN)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Porttinumero>: 1 – 80 – 65535
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä välityspalvelinta samalla toimialueella>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Aseta autentikointi>
<Käytä välityspalv. autentik.>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käyttäjänimi> (enintään 24 merkkiä)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salasana> (enintään 24 merkkiä)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Vahvista autentikointitiedot kun aut. hallintatilassa>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä tarkistaako laite todentamistiedot, kun tulostat käyttämällä V4-tulostinajuria.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vahvista autentikointitiedot kun aut. hallintatilassa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos TLS-tiedonsiirtoon käytettävää avainta ei ole tai se on vahingoittunut, tämä asetus ei ole käytössä. TLS:n avaimen ja varmenteen määrittäminen

<IPSec-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä IPSec-asetukset. IPSec-asetusten koostaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä IPSec-muotoa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Epätavallisten pakettien vastaanotto>
<Salli>, <Hylkää>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Toimintaohje Kyllä/Ei>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Tallenna>
<Toimintaohjeen nimi> (enintään 24 merkkiä)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Valitsimen asetukset>
<Paikallinen osoite> (<Kaikki IP -osoitteet>, <IPv4 osoite>, <IPv6 osoite>, <IPv4 Man. asetukset>, <IPv6 Man. asetukset>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Man. asetukset> (<Yksi osoite>, <Osoitealue>(<Ensimmäinen osoite>, <Viimeinen osoite>), <Aliverkon asetukset>(<Osoite>, <Aliverkon peite>))
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Man. asetukset> (<Yksi osoite>(<Osoite>), <Osoitealue> (<Ensimmäinen osoite>, <Viimeinen osoite>), <Määritä etuliite> (<Osoite>, <Etuliitteen pituus>))
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Etuliitteen pituus> (1–64–128)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Etäosoite>(<Kaikki IP -osoitteet>, <Kaikki IPv4 -osoitteet>, <Kaikki IPv6 -osoitteet>, <IPv4 Man. asetukset>, <IPv6 Man. asetukset>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Man. asetukset>(<Yksi osoite>, <Osoitealue>(<Ensimmäinen osoite>, <Viimeinen osoite>), <Aliverkon asetukset>(<Osoite>, <Aliverkon peite>))
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Man. asetukset> (<Yksi osoite>(<Osoite>), <Osoitealue> (<Ensimmäinen osoite>, <Viimeinen osoite>), <Määritä etuliite> (<Osoite>, <Etuliitteen pituus>))
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Etuliitteen pituus> (1–64–128)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Portti> (<Määritä porttinumeron mukaan>, <Määritä palvelunimen mukaan>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Määritä porttinumeron mukaan>(<Paikallinen portti>(<Kaikki portit>, <Yksi portti>), <Etäportti>(<Kaikki portit>, <Yksi portti>))
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Yksi portti> (1–65535)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Määritä palvelunimen mukaan>
<Huolto Kyllä/Ei>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE-asetukset>
<IKE-tila>: <Pää>, <Haastava>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Voimassaolo>: 1–480–65535 min.
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentikointitapa>: <Esijaettu avain-menet.> (<Jaettu avain>), <Dig. allekirj. tapa> (<Avain ja varmenne>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Avain ja varmenne>:
<Aseta oletusavaimeksi>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Avain ja varmenne>:
<Varmenteen tiedot>(<Versio>, <Sarjanumero>, <Allekirjoitusalgoritmi>, <Myönnetty>, <Voim.olon alkamispäivä>, <Voim.olon päätt.päivä>, <Myöntäjä>, <Julkinen avain>, <Varmenteen kuvaketul.>, <Saaja (toinen nimi)>, <Vahv. varmenne>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Avain ja varmenne>: <Näytä käyttöpaikka> (näyttää, mihin avainparia käytetään)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentikointi/Salausalgoritmi> (<Aut.>, <Manuaaliset asetukset>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentikointi/Salausalgoritmi>: <Manuaaliset asetukset>
<Autentikointi>
<SHA1>: <Kyllä>, <Ei>
<SHA2>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salaus>
<3DES-CBC>: <Kyllä>, <Ei>
<AES-CBC>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<DH-ryhmä>
<Ryhmä 14 (2048)>: <Kyllä>, <Ei>
<ECDH-P256>: <Kyllä>, <Ei>
<ECDH-P384>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec-verkkoasetukset>
<Voimassaolo>
<Aika>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Kyllä>: (1–480–65535 min)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Voimassaolo>
<Koko>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Kyllä>: (0 – 1 – 65535 MB)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentikointi/Salausalgoritmi>: <Aut.>, <Manuaaliset asetukset>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentikointi/Salausalgoritmi>: <Manuaaliset asetukset> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP>-asetukset:
<ESP-autentikointi>
<SHA1>: <Kyllä>, <Ei>
<NOLLA>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP-salaus>
<3DES-CBC>: <Kyllä>, <Ei>
<AES-CBC>: <Kyllä>, <Ei>
<NOLLA>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)>-asetukset: Ei mitään
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)>-asetukset: Ei mitään
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Yhteyden tila>:
Siirto (vain näyttö)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salli AES-avaimen pituudeksi vain 256-bittiä>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Muokkaa>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Poista>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Tulosta lista>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

<TCP/IP Option Settings>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset>
Määritä TCP-asetusikkunan koko ja MTU:n koko.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600–1500 bytes (600-1500)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus voidaan asettaa vain Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta.
95YU-12A