Beperkingen bij het verbinden met imagePRESS-server

Wanneer imagePRESS-server is aangesloten, zijn sommige functies op de machine beperkt. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van de imagePRESS-server.

Beperkte functies bij aansluiting op imagePRESS-server

Bedraad LAN (sublijn)
Instellingen beveiligingsbeleid
<Afdrukken> op het scherm Start (inclusief afdrukken met geforceerd in de wachtrij zetten)
Geëncrypte beveiligde afdruk
Direct Print (PDF/JPEG/TIFF)
WSD Scan
Mopria
Wachtstandfunctie
Virtuele printer
IPSec
Universal Print
uniFLOW Online (exclusief uniFLOW Online Express)
Verzenden met behulp van het FTPs-protocol
Gepland afdrukken vanuit het printerstuurprogramma
De volgende instellingen in het printerstuurprogramma
Een combinatie van het afdrukken met een beveiligd watermerk en paginanummering
Een combinatie van het afdrukken van boekjes en paginalay-out anders dan 1 op 1 (standaard)
Zelfs als <RX Timeout> is ingesteld voor elke optie in  (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>, treedt er altijd na 5 minuten een time-out op.
Ook als <Geforceerde afdruk van herkenningsgegevens> in  (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen> <Algemeen>  <Afdrukinstellingen> is ingesteld op <Aan>, wordt het IP-adres niet afgedrukt.

Bij gebruik van de Geavanceerde ruimte

SMB kan niet worden gebruikt om de Geavanceerde ruimte extern beschikbaar te maken. Gebruik in plaats daarvan WebDAV.
Bij het opgeven van de URI TX-instellingen in de gedetailleerde instellingen van de Geavanceerde ruimte, moet u het poortnummer (wanneer TLS is uitgeschakeld: 18080, wanneer TLS is ingeschakeld: 18443) ter kennisgeving opgeven in het pad naar de doelmap.
Voorbeeld:
http://192.168.1.21:18080/share/folder (om de map "folder" op te geven onder de gedeelde ruimte als TLS is uitgeschakeld)
Selecteer [WebDAV] om documenten op te slaan in de Geavanceerde ruimte van de imageRUNNER ADVANCE-serie met imagePRESS-server aangesloten.
Als u verzendt naar de Geavanceerde ruimte van een andere machine uit de serie imageRUNNER ADVANCE waarop een imagePRESS-server is aangesloten, voert u de [Host Name] zoals hieronder aangegeven in.
Als TLS is uitgeschakeld:
http://<IP-adres of hostnaam>:18080
Als TLS is ingeschakeld:
https://<IP-adres of hostnaam>:18443
U hoeft geen poortnummer op te geven om een document te verzenden naar de Geavanceerde ruimte van deze machine, als hierop een imagePASS is aangesloten.
Als u documenten verzendt vanaf de machine met imagePRESS-server aangesloten op zijn eigen Geavanceerde ruimte, kunt u deze misschien niet verzenden door een loopbackadres op te geven als <Proxy instellingen> in  (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Netwerk> is ingesteld op <Aan>. In dit geval voert u het IP-adres van imagePRESS-server in.
Voor instructies over het verzenden van documenten van deze machine naar de Geavanceerde ruimte van deze machine, raadpleegt u Bestemmingen registreren in het adresboek.

Bij gebruik van de Remote UI (UI op afstand)

Configureer vóór het starten van de Remote UI (UI op afstand) de opties voor <Netwerkinstellingen> in <Fiery> op het bedieningspaneel.
Als u de Remote UI (UI op afstand) wilt starten, start u de webbrowser en geeft u de URL hieronder op. De Remote UI (UI op afstand) start wanneer u klikt op [Launch Remote UI] in het scherm WebTools dat wordt weergegeven.
http://<IP-adres van imagePRESS-server>/

Bij gebruik van de afdrukfunctie

imagePRESS-server kan niet samen worden gebruikt met de afdrukfunctie die de imagePRESS PS-printerkit is.

Overige beperkingen

De machine met imagePRESS-server aangesloten moet steeds opnieuw worden opgestart wanneer een dynamische DNS-update wordt uitgevoerd.
Als imagePRESS-server is aangesloten, kan de machine niet automatisch het IP-adres van de SIP-server verkrijgen via DHCP.
Als de imagePRESS-server is aangesloten, kan de machine niet in de Sluimermodus gaan waar het onmiddellijk op alle vragen via het netwerk kan reageren.
95YW-11H