De machine vanaf een computer beheren (Remote UI (UI op afstand))

U kunt de machine op afstand bedienen vanaf de webbrowser op uw computer om bewerkingen uit te voeren, zoals het controleren van de afdrukstatus, het wijzigen van de machine-instellingen of het bewerken van het adresboek. Met deze handige functie kunt u achter uw bureau blijven zitten en gelijktijdig de machine bedienen. Om de externe bewerking uit te voeren, voert u het IP-adres van de imagePRESS-server in uw webbrowser in en opent u de portaalpagina van de Remote UI (UI op afstand). Voor meer informatie over de systeemvereisten van de Remote UI (UI op afstand) raadpleegt u Systeemspecificaties.
Het gebruik van de Remote UI (UI op afstand)
In dit gedeelte wordt de aanmeldingsprocedure via de Remote UI (UI op afstand) beschreven en de functies op het hoofdscherm van de Remote UI (UI op afstand).
 
Status van documenten in de wachtrij en de machine controleren
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de status van gekopieerde, afgedrukte, verzonden en ontvangen documenten kunt controleren, evenals foutgegevens en de resterende hoeveelheid papier.
 
Andere functies die beschikbaar zijn met de Remote UI (UI op afstand)
In dit gedeelte worden verschillende andere handige functies beschreven die kunnen worden gebruikt via de computer met behulp van de Remote UI (UI op afstand), zoals het bewerken van het adresboek, het controleren van bestanden die zijn opgeslagen op de machine en het maken van een reservekopie van de machine-instellingen voor het geval die nodig zijn.
 
Ga niet naar andere websites wanneer de browser toegang heeft tot de externe gebruikersinterface van uw printer. Vergeet niet de webbrowser te sluiten als u de computer verlaat of als u klaar bent met het wijzigen van instellingen.
Bij gebruik van een proxyserver
U kunt de machine niet via een proxyserver gebruiken. Als in uw omgeving een proxyserver wordt gebruikt, configureer uw webbrowser dan zo dat de proxyserver wordt omzeild en de machine rechtstreeks wordt bediend.
95YW-0LY