Bestemmingen via de Remote UI (UI op afstand) registreren

U kunt de Remote UI (UI op afstand) gebruiken om bestemmingen in het adresboek te registreren. U kunt ook de geregistreerde details controleren en het adresboek bewerken.
Voor instructies over het delen van adreslijsten raadpleegt u Een adreslijst delen met specifieke gebruikers.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Address Book] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Registreer de bestemming.
Voor meer informatie over adressenlijsten raadpleegt u Bestemmingen registreren in het adresboek.
1
Klik op de adressenlijst waarin u de bestemming wilt registreren ([Personal Address List], Gebruikersgroepsadreslijsten, [Address List 01] tot en met [Address List 10], of [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] is voor exclusief gebruik van de aangemelde gebruiker en alleen beschikbaar wanneer persoonlijke-verificatiebeheer is ingeschakeld.
[Address List for Administrators] is alleen beschikbaar voor beheerders die zich aanmelden met beheerders- of apparaatbeheerdersbevoegdheden.
Als de pagina voor het invoeren van een pincode wordt weergegeven, voert u de pincode in en klikt u op [OK].
Als u de bestemming met een geregistreerde gebruikersgroep wilt delen, selecteert u een geregistreerde adreslijst van een gebruikersgroep.
U kunt ook gebruikersgroepsadreslijsten beheren door alleen gebruikers beheerdersmachtigingen te geven voor het registeren/bewerken van bestemmingen uit de Remote UI (UI op afstand). <Gebruik adressenlijst gebruikersgroep>
2
Klik op [Register New Destination...].
3
Selecteer het type bestemming en klik op [Set].
4
Registreer de benodigde gegevens en klik op [OK].
De weergegeven items verschillen afhankelijk van het type bestemming. Voor meer informatie over gegevens die moeten worden geregistreerd, raadpleegt u Bestemmingen registreren in het adresboek.
Een groepsbestemming registreren
Een naam voor de adressenlijst registreren
Klik op [Register Address List Name...] of [Register/Change Address List Name...], voer de naam in en klik op [OK].
U kunt instellen dat ook de naam van het gebruikersgroepsadresboek moet worden gewijzigd wanneer een gebruikersgroepsnaam wordt gewijzigd. Meld u aan bij de Remote UI (UI op afstand) als een gebruiker met beheerdersbevoegdheden, druk op [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] en schakel het selectievakje voor [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] in. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] is alleen beschikbaar wanneer persoonlijke-verificatiebeheer is ingeschakeld.
Details van bestemmingen controleren/bewerken
U kunt op het pictogram [Type] of de naam van een bestemming klikken om de details van de bestemming te controleren. Om de bestemming te bewerken, klikt u op [Edit], wijzigt u de geregistreerde details en klikt u op [OK].
Een adressenlijst van een gebruikersgroep registreren
Registreren onder een snelkiestoets
95YW-0R3