Korekcja nierównomiernego zabarwienia

Jeśli zabarwienie jest nierównomierne podczas drukowania, należy wykonać operację <Korekcja Cieniowania>. Są różne metody korelacji zabarwienia: Korekcja za pomocą densytometru używanie komercyjnego przyrządu pomiarowego, Korekcja wizualna i Korekcja skanera.
Regulacje mogą nie być przeprowadzane efektywnie, jeżeli w urządzeniu będzie zbyt mała ilość tonera.

Korekcja za pomocą densytometru

Należy zmierzyć wydrukowaną stronę testową za pomocą dostępnego w sprzedaży densytometru, a następnie wprowadzić wartości zmierzonego zabarwienia, aby skorygować zabarwienie obszarów zawierających półtony.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Korekcja Cieniowania> <Korekta Densytometrem>.
2
Naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
3
Zmierz stronę testową za pomocą densytometru.
Zmierz znaki od 1 do 7 wydrukowane na stronie testowej, a następnie zanotuj wartości zabarwienia, które zostaną wykryte.
4
Naciśnij <Dokł. Regul.>, a następnie wprowadź wartości zabarwienia kolorów.
Wprowadź wartości zabarwienia zmierzone i zanotowane w kroku 3 — od 1 do 7.
Naciśnij <Dokł. Regul.> dla każdego koloru i wprowadź zabarwienie dla wszystkich kolorów.
5
Naciśnij <OK>.
6
Naciśnij <Strona wydruku testowego>  <Rozpocznij Wydruk>.
Zostanie wydrukowana strona testowa po korekcji.
7
Jeśli nie ma żadnego problemu ze stroną testową, naciśnij przycisk <Zapisz i Zakończ>.
Jeśli zabarwienie strony testowej po korekcji jest nierównomierne, należy wykonać procedurę wskazaną w części Korekcja wizualna.

Korekcja wizualna

Wzrokowe zmierzenie wydrukowanej strony testowej umożliwia przeprowadzenie korekcji za pomocą ustalonych wartości regulacji zabarwienia. Procedurę tę należy stosować w przypadku nieposiadania densytometru lub kiedy korekcja nie jest skuteczna.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Korekcja Cieniowania> <Korekcja Wizualna>.
2
Naciśnij <Strona wydruku testowego>  <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
3
Sprawdź wzrokowo stronę testową, aby ustalić wartości regulacji zabarwienia.
Zakres znaków drukowanych zawiera się pomiędzy -6 a +6 lub -5 a +5 w zależności lub rozmiaru papieru użytego dla strony testowej.
4
Naciśnij <Dokł. Regul.>, a następnie wprowadź wartości zabarwienia kolorów.
Wprowadzić wartości zabarwienia zgodnie z wynikami, które zostały wizualnie sprawdzone w kroku 3 w zakresie od -6 do +6 (lub od -5 do +5).
Wprowadzić wartość dodatnią, aby zwiększyć zabarwienie lub wartość ujemną, aby zmniejszyć zabarwienie.
Naciśnij <Dokł. Regul.> dla każdego koloru i wprowadź zabarwienie dla wszystkich kolorów.
5
Naciśnij <OK>.
6
Naciśnij <Strona wydruku testowego>  <Rozpocznij Wydruk>.
Zostanie wydrukowana strona testowa po korekcji.
7
Jeśli nie ma żadnego problemu ze stroną testową, naciśnij przycisk <Zapisz i Zakończ>.

Korekcja skanera

Możesz wykonać korekcję zabarwienia, skanując stronę testową, którą wydrukowano. Urządzenie automatycznie ustala wartości korekcji zabarwienia i poprawia nieregularności.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Korekcja Cieniowania>  <Korekcja skanera>.
2
Wybierz papier, który ma być użyty i naciśnij przycisk <OK>.
3
Naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
4
Połóż stronę testową na szklanej płycie roboczej.
Umieść stronę testową tak jak pokazano w instrukcji wyświetlonej na ekranie.
5
Zamknij podajnik i naciśnij <Rozpo. skano.>.
Strona testowa zostanie zeskanowana.
6
Otwórz podajnik i wyjmij stronę testową.
9ELA-0UF