<Ustawienia IPv4>

Określ ustawienia, które umożliwią korzystanie z urządzenia w środowisku IPv4.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Użyj IPv4>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv4>
Określ, czy korzystać z protokołu IPv4. Ustawianie adresu IPv4
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj IPv4>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Adresu IP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv4>
Określ adres IPv4. Ustawianie adresu IPv4
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Adresu IP>
<Adres IP>: <0.0.0.0>
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Maska Podsieci>: <0.0.0.0>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Adres Bramki>: <0.0.0.0>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto. IP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia opcji DHCP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv4>
Określ ustawienia opcjonalne dla DHCP. Korzystanie z serwera DHCP
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia opcji DHCP>
<Pozyskaj nazwę hosta>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Dynamiczna aktualizacja DNS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj adres serwera DNS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj nazwę domeny>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj adres serwera WINS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj adres serwera SMTP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj adres serwera POP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
*1 To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

<Komenda PING>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv4>
Sprawdza, czy adres IPv4 został ustawiony prawidłowo. Test połączenia dla adresu IPv4
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Komenda PING>
<Adres IPv4>: <0.0.0.0>
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-
9ELA-0KU