<Ange fax/I-fax inlåda>

Ange inställningar för inlåda för fax/I-fax.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om din maskin har en faxfunktion.

<Ange/registrera konfidentiella faxinlådor>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra> <Gemensamma inställningar> <Ange fax/I-fax inlåda>
Du kan tilldela ett namn för varje inlåda för konfidentiella fax och ange en PIN-kod.
Ställa in/registrera en inlåda för konfidentiella fax
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange/registrera konfidentiella faxinlådor>
<Lådnr>: 00 till 49
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Box Settings
<Reg. namn på låda>
Ja
Ja
Nej
Ja*1
C
Box Settings
<PIN-kod>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Box Settings
<Inställn. Sänd URL>
Ja
Ja
Nej
Ja*1
C
Box Settings
<Initiera>
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
-
*1 Anger alternativ som inte levereras om en PIN-kort har angetts.

<PIN-kod för inlåda för minnesmottagning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-fax inlåda>
Du kan ange en PIN-kod för inlådan för minnesmottagning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<PIN-kod för inlåda för minnesmottagning>
<Ställ in>: <PIN-kod>, <Bekräfta>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Box Settings
Eftersom det inte finns något sätt att kontrollera en registrerad PIN-kod, bör du anteckna PIN-koden som du använder.

<Använd minneslås för fax> *

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-fax inlåda>
Du kan ange att mottagna faxdokument ska lagras i minneslådan. Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd minneslås för fax>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd minneslås för I-fax>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-fax inlåda>
Du kan ange att mottagna i-faxdokument ska lagras i minneslådan. Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd minneslås för I-fax>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Starttid för minneslås>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-fax inlåda>
Du kan ange tidpunkten för att aktivera funktionen för minnesmottagning. Maskinen växlar automatiskt till minnesmottagningsläget vid den angivna tidpunkten.
Ställa in starttid för minnesmottagning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Starttid för minneslås>
<Varje dag> (1 till 5), <Ange dagar> (<Sön> till <Lör>, 1 till 5), <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Sluttid för minneslås>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-fax inlåda>
Du kan ange en tidpunkt för att avaktivera minnesmottagningsfunktionen. Maskinen kommer automatiskt avbryta minnesmottagningsläget vid den angivna tidpunkten.
Ställa in sluttid för minnesmottagning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Sluttid för minneslås>
<Varje dag> (1 till 5), <Ange dagar> (<Sön> till <Lör>, 1 till 5), <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Tidsgräns M. uppdelade data>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-fax inlåda>
Du kan ange tiden innan mottagningen avbryts när ett uppdelat I-fax tas emot och efterföljande data inte kan tas emot. Data som tas emot inom den angivna tiden skrivs ut.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidsgräns M. uppdelade data>
0 till 24 till 99 h
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du tar bort den uppdelade informationen kan den inte sammanfogas till ett komplett dokument trots att återstående uppdelade data tas emot senare.
Uppdelade data kan inte skrivas ut som en vanlig bild om de inte först har sammanfogats.

<Vidarebef. tillf. lagrad fil till Minneslåda för mottagn.>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Ange fax/I-fax inlåda>
Du kan ange om mottagna dokument automatiskt ska vidarebefordras till minneslådan om de inte kan skrivas ut på grund av t.ex. ett fel. Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Vidarebef. tillf. lagrad fil till Minneslåda för mottagn.>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
9ES0-0S0