Andra nätverksinställningar

Ange följande enligt nätverksmiljön.

Ställa in PASV-läge för FTP

PASV är ett FTP-kommunikationsläge som används under filöverföring. Tryck på <På> för att den här inställningen ska tillåta maskinen att ansluta till en FTP-server även om maskinen har en brandvägg. Bekräfta på förhand att PASV-läge är inställt på FTP-servern.
 (Inställningar/Registrering) <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <Använd FTP PASV-läge>  <På>  <OK>

Göra SNTP-inställningar

SNTP är ett protokoll som används för att justera tid med en tidsserver i nätverket. SNTP används när tiden behöver justeras mellan maskinen och servern i de fall där säkerhetsautentisering utförs vid åtkomst till en LDAP-server. Ställ in tidsskillnaden (tidszon) i förväg eftersom åtgärder baseras på UTC-tid. Ställa in datum/tid
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <SNTP-inställningar>.
3
Tryck på <På> i <Använd SNTP> och genomför nödvändiga inställningar.
<Pollingsintervall>
Ange det föreskrivna intervallet i minuter för att justera tiden.
<NTP-serveradress>
Ange IP-adressen för NTP-servern. Om DNS-server används, kan du istället för IP-adress ange "värdnamn.domännamn" (FQDN) med alfanumeriska tecken. (Exempel: "ntp.exempel.com").
<NTP-serverkontroll>
Du kan kontrollera status för kommunikation mellan en registrerad server och SNTP. När en anslutning är klar visas OK. Det är emellertid bara kommunikationsstatusen som bekräftas och tidsjustering utförs inte.
För att utföra tidssynkronisering via SNTP med NTP-server, måste tidszonen där maskinen används ställas in i förväg. Ställa in datum/tid
Om SNTP inte har angetts kanske maskinen går till en extern SNTP-server för att synkronisera klockan när vissa tjänster används.
4
Tryck på <OK>.
5
Tryck på (Inställningar/Registrering)  <Ja>.

Övervaka maskinen från enhetshanteringssystem

När enhetsprogramvaran används kan du sammanställa/hantera olika typer av information såsom inställningsinformation, adressinformation och felinformation för enheten i nätverket via servern.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <Inställningar för Multicast Discovery>.
3
Sätt <Svar> till <På>, tryck på <Scope-namn> och ange ett omfångsnamn.
Ange ett omfångsnamn som angetts med inställningar för Multicast Discovery-inställningar i <Scope-namn>.
4
Tryck på <OK>.
5
Tryck på (Inställningar/Registrering)  <Ja>.
9ES0-04W