Kompletace s pomocí sešívačky

Po dokončení tisku s pomocí funkce třídění v pořadí stran nebo do skupin můžete kopie dokumentu svázat s pomocí sešívačky.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Kompletace>.
5
Stiskněte <Sešít + Třídit> nebo <Sešít + Skupina>  <Další>.
<Sešít> se zobrazí pouze tehdy, když tisknete soubor PDF pomocí <Přístup k uloženým souborům>.
6
Vyberte způsob sešití.
Chcete-li kopie sešít na jednom místě na rohu listu, jako polohu sešití vyberte <Rohové>.
Chcete-li kopie sešít na dvou místech na straně listu, jako polohu sešití vyberte <Dvojité>.
Chcete-li kopie sešít v oblasti, kde je papír složený na polovinu, jako polohu sešití vyberte <Sedlové sešití>. S pomocí některých volitelných doplňků můžete k výtiskům přidat přebal nebo změnit polohu skládání. Při ořezávání okrajů výtisků můžete nastavit polohu ořezu.
Některé volitelné doplňky umožňují svázání výtisků bez svorek, kdy na nich vytvoří záhyb. Vyberte <Bez sešití> a zadejte polohu pro vazbu. To je výhodné, pokud chcete ušetřit svorky nebo provést pouze dočasnou vazbu, jelikož stisknutím prstů na vytvořeném záhybu vazbu papíru snadno uvolníte.
7
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Pro některé kompletační funkce bude třeba nainstalovat volitelná zařízení. Volitelná zařízení
V případě některých typů papíru nelze kompletační funkce používat. Specifikace hardwaru
Můžete zadat, která operace se má provést v případě, že na sešití čeká příliš mnoho listů najednou. <Akce, když je příliš mnoho listů k sešití>
Režim <Sedlové sešití> lze nastavit pouze, pokud je nastaveno 2stranné kopírování.
Při konfiguraci nastavení v <Přístup k uloženým souborům>
Funkce pro dokončení může být použita pouze tehdy, když tisknete soubor PDF/XPS nebo v případě souboru uloženého v poštovní schránce Mail Box.
9ESS-078