Vkládání listů při kopírování na transparentní listy

Při kopírování na transparentní listy můžete zamezit, aby se slepily k sobě, a to tak, že mezi ně vložíte listy. Na vkládané listy lze také tisknout.
1
Uložte transparentní listy a papír určený ke vkládání.
Uložte transparentní list do víceúčelové přihrádky a papír určený k vložení do zásuvky na papír a pro transparentní list a papír zadejte velikost papíru a typ papíru. Vkládání papíru
Bližší informace o velikosti papíru použitelné pro transparentní listy viz v Specifikace hardwaru.
2
Uložte originál. Ukládání originálů
3
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
4
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
5
Stiskněte tlačítko <Krycí listy transp. listů>.
6
Vyberte, zda na vkládaný list kopírovat, a zadejte pro vkládaný list nastavení.
Chcete-li na vkládaný list kopírovat, stiskněte <Tisk>. Obraz vytištěný na předchozí transparentní list se vytiskne na vkládaný list.
Chcete-li zadat velikost pro vkládaný list, stiskněte <Změnit> v <Velik. přebal. listu> a vyberte velikost papíru.
7
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
9ESS-07W