<Nastavit linku>

Zadejte nastavení pro faxovou linku.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když máte nainstalovaný daný doplněk. Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji

<Linka 1> až <Linka n>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu> <Nastavit linku>
Zadejte nastavení jako číslo faxu a název jednotky pro každou linku.
Zobrazený počet linek se liší podle následujících okolností:
Nainstalované doplňky
Nastavení <Počet linek VYS.> (pouze klientské přístroje vzdáleného faxu)
<Uložit telefonní číslo jednotky>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu> <Nastavit linku> <Linka 1> až <Linka n>
V případě, že na stroji používáte fax, můžete do systému stroje uložit faxové číslo, které chcete používat. Když pošlete fax, uložené faxové číslo se vytiskne na papír u příjemce jako informace o odesilateli. Nastavení faxové linky
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit telefonní číslo jednotky>
Zadejte Tel. číslo uživatele
Ano
Ne
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Uložit název jednotky>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu> <Nastavit linku> <Linka 1> až <Linka n>
Jako název jednotky můžete uložit název vaší společnosti nebo oddělení. Když pošlete fax, uložený název se vytiskne na papír u příjemce jako informace o odesilateli. Nastavení faxové linky
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit název jednotky>
Zadejte Název jednotky
Ano
Ne
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Vybrat typ linky>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu> <Nastavit linku> <Linka 1> až <Linka n>
S pomocí této volby můžete zadat typ telefonní linky připojené ke stroji. Nebude-li toto nastavení správné, nebudete moci komunikovat s jinými stroji. Nezapomeňte ověřit typ telefonní linky, kterou používáte, a proveďte správné nastavení. Nastavení faxové linky
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vybrat typ linky>
<Pulzní>, <Tón>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Editovat název linky pro obraz. Vybrat linku> *
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu> <Nastavit linku> <Linka 1> až <Linka n>
S pomocí této volby můžete uložit název linky pro tlačítko zobrazované na obrazovce <Vybrat linku>. Nastavení faxové linky
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Editovat název linky pro obraz. Vybrat linku>
Zadejte Název linky
Ano
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výchozí seznam adres při výběru linky> *
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu> <Nastavit linku> <Linka 1> až <Linka n>
S pomocí této volby můžete zadat typ seznamu adres, který chcete zobrazit jako výchozí nastavení, když používáte <Adresář> na obrazovce základních funkcí Fax. Toto nastavení se použije, pouze když vyberete linku, kterou chcete používat, na obrazovce <Vybrat linku>. Nastavení faxové linky
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí seznam adres při výběru linky>
<Seznam adres 1> až <Seznam adres 10>, <Všechny adresy>
Ano
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Vybrat linku VYS.> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu>  <Nastavit linku>
S pomocí této volby můžete nastavit prioritu linky, kterou chcete používat pro odesílání faxů, a také vybrat linku, kterou není povoleno používat.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vybrat linku VYS.>
<Linka 1> : <Priorita VYS.>, <Zakázat VYS.>
<Linka n>*1: <Priorita VYS.>, <Zakázat VYS.>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Zobrazený počet linek se liší podle nainstalovaných doplňků.
I když volbu <Linka 1> nastavíte na <Zakázat VYS.>, Linka 1 se bude nadále používat pro faxové informační služby.
Pokud nastavíte jinou linku v <Volby>, bude mít toto nastavení přednost.
9ESS-0S1