Nastavení faxové linky

Chcete-li na stroji používat fax, proveďte uložení faxového čísla a názvu společnosti nebo oddělení, které se při odesílání faxu budou zobrazovat/tisknout na faxovém přístroji příjemce. Nastavte také typ komunikačního kanálu.
Modely s volitelnou funkcí faxu
Chcete-li používat funkci faxu, musí být nainstalované požadované možnosti faxu. Systémové volitelné doplňky
Pokud chcete použít přístroj jako klientský přístroj vzdáleného faxu, nastavení <Uložit název jednotky> a <Vybrat typ linky> nejsou v níže uvedeném procesu vyžadovány.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu>  <Nastavit linku>.
3
Stiskněte tlačítko <Linka 1> <Uložit telefonní číslo jednotky>.
4
Zadejte faxové číslo a stiskněte <OK>.
Faxové číslo, které jste uložili, bude oznámeno příjemci.
5
Zadejte název v <Uložit název jednotky> a stiskněte <OK>.
Název, který jste uložili, bude oznámen příjemci.
Namísto zadaného názvu jednotky lze zobrazit nebo tisknout jméno odesílatele. Základní operace pro zasílání faxů
6
Vyberte typ linky v <Vybrat typ linky>, stiskněte <OK>.
Jestliže si nejste jisti, jaký typ linky používáte, kontaktujte prosím svého prodejce nebo obchodní zastoupení své telefonické společnosti.
Proveďte nastavení podle faxového volitelného doplňku.
S pomocí <Editovat název linky pro obraz. Vybrat linku> můžete upravit název linky, který se zobrazuje na obrazovce pro výběr linky*1. <Editovat název linky pro obraz. Vybrat linku>
V části <Výchozí seznam adres při výběru linky> můžete změnit zobrazení seznamu adres podle vybrané linky*1. <Výchozí seznam adres při výběru linky>
*1 Označuje položky, které se na obrazovce Nastavení/Uložení nemusí zobrazit. Závisí to na modelu stroje nebo na dané oblasti.
9ESS-052