<Nastavení TCP/IP>

Zadejte nastavení umožňující používání stroje v síti TCP/IP.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení IPv4>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení umožňující používat stroj v prostředí IPv4.

<Nastavení IPv6>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení umožňující používat stroj v prostředí IPv6.

<Nastavení DNS>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení systému DNS pro převod názvů hostitele (názvy domén) na adresy IP.

<Nastavení názvu počítače/pracovní skupiny>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte název stroje v síti a název pracovní skupiny, do které náleží. Pokud vaše prostředí nemá pracovní skupiny, vytvořte pracovní skupinu ve Windows a zadejte její název.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení názvu počítače/pracovní skupiny>
<Název počítače> (maximálně 15 znaků): Canon****** („******“ představuje posledních šest číslic adresy MAC.)
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Název prac. skupiny> (maximálně 15 znaků): PRACOVNÍ SKUPINA
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Komentář> (maximálně 48 znaků)
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Použít NetBIOS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
Nastavíte-li <Použít NetBIOS> na <Vyp>, zakáže se <Nastavení WINS>. Při používání WINS nezapomeňte nastavit <Použít NetBIOS> na <Zap>.

<Nastavení serveru SMB>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby můžete zadat nastavení serveru SMB pro otevření Rozšířená schránka veřejnosti v síti. Nastavení serveru SMB
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení serveru SMB>
<Použít server SMB>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít ověření SMB>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ ověření>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Požadovat podpis SMB pro připojení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Požadovat šifrování pro připojení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zadat verzi SMB serveru>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Specifikujte verzi SMB pro použití se serverem SMB. Nastavení serveru SMB
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zadat verzi SMB serveru>
<1.0>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Použijte stejnou verzi SMB se stejným serverem SMB a klientem SMB. SMB nelze použít, pokud se verze liší.

<Nastavení klienta SMB>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení, které se použije v případě, když se stroj připojuje k síti jako klient SMB. Nastavení klienta SMB
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení klienta SMB>
<Typ ověření>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Požadovat podpis SMB pro připojení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Požadovat šifrování pro připojení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Časový limit>: 3 až 30 až 300 s
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zadat verzi SMB klienta>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Specifikujte verzi SMB pro použití s klientem SMB. Nastavení klienta SMB
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zadat verzi SMB klienta>
<1.0>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Použijte stejnou verzi SMB se stejným serverem SMB a klientem SMB. SMB nelze použít, pokud se verze liší.

<Nastavení WINS>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení pro službu WINS (Windows Internet Name Service). Nastavení WINS
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení WINS>
<Rozlišení WINS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa serveru WINS> (IP adresa)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavíte-li <Použít NetBIOS> na <Vyp> v <Nastavení názvu počítače/pracovní skupiny>, toto nastavení se zakáže.

<Nastavení tisku LPD>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení pro tisk LPD. Chcete-li použít tisk LPD, stiskněte <Zap> a nastavte čas, po který se má čekat, když tiskárna neobdrží tisková data např. v případě komunikační chyby, než se tisková úloha automaticky zruší.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení tisku LPD>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Stránka protokolu LPD>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Časová prodleva PŘ.>: 1 až 5 až 60 (min)
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Průvodní stránky lze tisknout, jenom když je nainstalovaná funkce tiskárny PCL nebo funkce tiskárny PS. Systémové volitelné doplňky
Stránky protokolu jsou nastavené na výstup z tiskové úlohy. I když bude možnost <Stránka protokolu LPD> nastavená na <Zap>, stránky protokolu se nebudou tisknout pro tiskové úlohy, pro které není nastaven výstup stránky protokolu.

<Nastavení tisku RAW>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení pro tisk RAW. Chcete-li použít tisk RAW, stiskněte <Zap> a nastavte, zda se má používat obousměrná komunikace, a čas, po který se má čekat, když tiskárna neobdrží tisková data např. v případě komunikační chyby, než se tisková úloha automaticky zruší.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení tisku RAW>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Obousměrná komunikace>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Časová prodleva PŘ.>: 1 až 5 až 60 (min)
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení SNTP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby zadáte nastavení pro protokol SNTP (Simple Network Time Protocol). Nastavení SNTP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení SNTP>
<Použít SNTP>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval pro polling>: 10 až 1440 až 2880 min
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa serveru NTP> (IP adresa nebo Hostitelské jméno)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Kontrola serveru NTP>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Nastavení tisku FTP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení pro tisk FTP. Chcete-li použít tisk FTP, stiskněte <Zap> a nastavte <Uživatelské jméno> a <Heslo> podle potřeby.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení tisku FTP>
<Použít tisk FTP>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Uživatelské jméno>: guest
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo>: 7654321
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít UTF-8 k zobrazení názvu tiskové úlohy FTP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby zadáte, zda používat UTF-8 pro zobrazení názvů souborů, když provádíte tisk FTP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít UTF-8 k zobrazení názvu tiskové úlohy FTP>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení WSD>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby zadáte nastavení WSD.
Chcete-li pro tiskovou aplikaci použít WSD (Web Service on Devices), nastavte <Použít WSD> na <Zap>.
Chcete-li WSD používat k načítání informací pro stroj, nastavte <Použít WSD Browsing> na <Zap>.
Chcete-li použít funkci skenování WSD, nastavte <Použít funkci skenování WSD> na <Zap>. Používání WSD
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení WSD>
<Použít WSD>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít WSD Browsing>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít funkci skenování WSD>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavíte-li <Použít WSD> na <Zap>, <Použít WSD Browsing> a <Použít HTTP> se také nastaví na <Zap>.
Nastavíte-li <Použít funkci skenování WSD> na <Zap>, <Použít HTTP> se také nastaví na <Zap>.

<Použít režim PASV pro FTP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte, zda se má použít režim PASV pro FTP. Nastavení režimu PASV pro komunikaci se serverem FTP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít režim PASV pro FTP>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení tisku IPP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení pro tisk IPP. Chcete-li použít tisk IPP, stiskněte <Zap> a nastavte, zda se mají data IPP při komunikaci s TLS šifrovat (IPP tisk) a zda se má používat ověření IPP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení tisku IPP>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolit při použití TLS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít ověření>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud tuto položku nastavíte na <Zap>, <Použít HTTP> se také nastaví na <Zap>.
Chcete-li provést tisk IPPS nastavením je třeba použít pár klíčů. Použít můžete předem nainstalovaný pár klíčů nebo originální pár klíčů generovaný strojem. Další informace o klíči a způsobu generování originálního páru klíčů viz Generování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci nebo Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci. Pokud vyberete možnost <RSA> pro <Algoritmus klíče> při generování klíče určeného k použití pro síťovou komunikaci, nastavte délku klíče na <1024> nebo delší. Tisk IPPS nemusí být možné provést správně, pokud je nastavena délka klíče <512> v závislosti na používaném operačním systému.
Chcete-li použít ověření IPP nastavením <Použít ověření> na <Zap>, uživatelské informace stroje se použijí jako uživatelské jméno a heslo pro ověření IPP. Při použití ověření IPP se ujistěte předem, že jsou uživatelské informace stroje uložené. Uložení uživatelských informací do místního zařízení

<Nastavení Multicast Discovery>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby zadáte nastavení multicast discovery. Monitorování stroje ze systémů pro správu zařízení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení Multicast Discovery>
<Odezva>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Název rozsahu>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení vícesměrového odesílání pro oznámení režimu spánku v síti.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Číslo portu>: 1 až 11427 až 65535
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 až 3 až 254
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 až 600 až 65535 s
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavení lze provést pouze pomocí Remote UI (Vzdálené UR).

<Použít HTTP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby zapnete nebo vypnete nastavení HTTP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít HTTP>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavením této volby na <Zap> můžete otevřít potřebný port. Doporučujeme však, aby byla tato volba nastavená na <Vyp>, jestliže port není používán. Ponecháte-li port otevřený, neoprávněný uživatel může získat přístup do systému stroje.
Pokud tuto volbu nastavíte na <Vyp>, následující nastavení se také nastaví na <Vyp>.
<Vzdálené UR>
<Nastavení tisku IPP>
<Použít funkci skenování WSD> a <Použít WSD> v <Nastavení WSD>
<Použít server WebDAV>

<Použít server WebDAV>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte, zda se má použít server WebDAV. Nastavení WebDAV
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít server WebDAV>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud tuto položku nastavíte na <Zap>, <Použít HTTP> se také nastaví na <Zap>.

<Nastavení TLS>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Použití daného páru klíčů, verze TLS a šifrovacího algoritmu můžete nastavit po potvrzení, že počítač využívá komunikaci šifrovanou TLS. Konfigurace klíče a certifikátu pro TLS
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Klíč a certifikát>
<Nastavit jako výchozí klíč>: <Ano>, <Ne>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Detaily certifikátu> (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Zobrazit místo použití> (Zobrazí se, pro co se používá pár klíčů.)
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Zadat povolenou verzi>
<Maximální verze>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimální verze>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. šifrovacího algoritmu>
<AES-CBC (256-bit)>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256-bit)>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128-bit)>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128-bit)>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20- POLY1305>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. algoritmu pro výměnu klíčů>
<RSA>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení algoritmu podpisu>
<RSA>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení HMAC algoritmu>
<SHA1>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení Proxy>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení pro proxy. Nastavení proxy serveru
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení Proxy>
<Použít Proxy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa serveru> (IP adresa nebo FQDN)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Číslo portu>: 1 až 80 až 65535
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít Proxy se stejnou doménou>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit ověření>
<Použít ověření Proxy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uživatelské jméno> (maximálně 24 znaků)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo> (maximálně 24 znaků)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Potvrdit info ověření při režimu správy ověření>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby zadáte, zda stroj bude kontrolovat informace pro ověřování, když tisknete s pomocí ovladačů tiskárny V4.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit info ověření při režimu správy ověření>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud není k dispozici žádný klíč pro TLS komunikaci nebo pokud došlo k přerušení, bude toto nastavení vypnuto. Konfigurace klíče a certifikátu pro TLS

<Nastavení IPSec>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby zadáte nastavení IPSec. Konfigurace nastavení IPSec
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít IPSec>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Přijmout pakety bez zásad zabezpečení>
<Povolit>, <Odmítnout>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zásady zab. Zap/Vyp>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit>
<Název zásad zabezpečení> (maximálně 24 znaků)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení voliče>
<Lokální adresa> (<Všechny IP adresy>, <Adresa IPv4>, <Adresa IPv6>, <Ruční nast. IPv4>, <Ruční nast. IPv6>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ruční nast. IPv4> (<Jedna adresa>, <Rozsah adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Nastavení podsítě> (<Adresa>, <Maska podsítě>))
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ruční nast. IPv6> (<Jedna adresa> (<Adresa>), <Rozsah adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Zadat prefix> (<Adresa>, <Délka prefixu>))
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Délka prefixu> (1 až 64 až 128)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Vzdálená adresa> (<Všechny IP adresy>, <Všechny adresy IPv4>, <Všechny adresy IPv6>, <Ruční nast. IPv4>, <Ruční nast. IPv6>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ruční nast. IPv4> (<Jedna adresa>, <Rozsah adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Nastavení podsítě> (<Adresa>, <Maska podsítě>))
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ruční nast. IPv6> (<Jedna adresa> (<Adresa>), <Rozsah adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Zadat prefix> (<Adresa>, <Délka prefixu>))
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Délka prefixu> (1 až 64 až 128)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Zadat podle čísla portu>, <Zadat podle názvu služby>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zadat podle čísla portu> (<Lokální port> (<Všechny porty>, <Jeden port>), <Vzdálený port> (<Všechny porty>, <Jeden port>))
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Jeden port> (1 až 65535)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zadat podle názvu služby>
<Služba Zap/Vyp>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení IKE>
<Režim IKE>: <Hlavní>, <Agresivní>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Platnost>: 1 až 480 až 65535 min
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Způsob ověření>: <Metoda předsd. klíče> (<Sdílený klíč>), <Metoda dig. podpisu> (<Klíč a certifikát>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Klíč a certifikát>:
<Nastavit jako výchozí klíč>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Klíč a certifikát>:
<Detaily certifikátu> (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Klíč a certifikát>: <Zobrazit místo použití> (Zobrazí se, pro co se používá pár klíčů.)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritmus ověření/šifrování> (<Auto>, <Ruční nastavení>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritmus ověření/šifrování>: <Ruční nastavení>
<Ověření>
<SHA1>: <Zap>, <Vyp>
<SHA2>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Šifrování>
<3DES-CBC>: <Zap>, <Vyp>
<AES-CBC>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Group>
<Group 14 (2048)>: <Zap>, <Vyp>
<ECDH-P256>: <Zap>, <Vyp>
<ECDH-P384>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení sítě IPSec>
<Platnost>
<Čas>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zap>: (1 až 480 až 65535 min)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Platnost>
<Velikost>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zap>: (0 až 1 až 65535 MB)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritmus ověření/šifrování>: <Auto>, <Ruční nastavení>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritmus ověření/šifrování>: <Ruční nastavení> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Nastavení:
<Ověření ESP>
<SHA1>: <Zap>, <Vyp>
<NULL>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Šifrování ESP>
<3DES-CBC>: <Zap>, <Vyp>
<AES-CBC>: <Zap>, <Vyp>
<NULL>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Nastavení: Žádné
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Nastavení: Žádné
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim připojení>:
Transport (pouze zobrazit)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Pouze Povolit 256-bit pro délku klíče AES>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Editovat>
-
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Smazat>
-
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Tisknout seznam>
<Ano>, <Ne>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Nastavení SIP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby zadáte nastavení SIP. Informace o používání <Nastavení SIP> viz IP FAX Expansion Kit User's Guide (Uživatelská příručka k rozšiřovací soupravě pro IP FAX).

<TCP/IP Option Settings>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
Určete měřítko okna možnosti TCP a velikost MTU.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 až 1500 bytes (600-1500)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavení lze provést pouze pomocí Remote UI (Vzdálené UR).

<Použít Network Link Scan>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
S pomocí této volby zadáte, zda používat Network Link Scan.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít Network Link Scan>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít TLS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9ESS-0L2