Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Hvis du installerer "Staple Finisher-AE" eller "Booklet Finisher-AE", kan du anvende følgende finishingfunktioner.
Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt, ordnet i originalens siderækkefølge.

Staksortér
Alle print af den samme originalside bliver staksorteret sammen til sæt.

Forskyd
Hver outputgruppe flyttes i skiftende lag.

Hæftning + Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt arrangeret i siderækkefølge og hæftes (hjørne/dobbelt). Du kan ryghæfte og outputte printene ved hjælp af "Booklet Finisher-AE."

Hæftning og Staksortér
Alle print af den samme originalside bliver staksorteret sammen til sæt og hæftes (hjørne/dobbelt).

Klammefri
Outputtet samles og indbindes uden brug af klammer. Du kan nemt afrive papiret ved at trykke på den samlede del med dine fingre. Denne funktion er praktisk for at spare klammer og til kortvarig indbinding af outputtet.
For informationer om de papirformater, der kan anvendes ved Klammefri, kan du se Staple Finisher-AE / Booklet Finisher-AE.
Se "Restrictions on Combinations of Copy Functions (Begrænsninger på kombinationer af kopieringsfunktioner)" eller Papir tilgængeligt til finishing for flere oplysninger om funktionerne eller papir, der ikke kan bruges sammen med Klammefri. Følgende er ikke tilgængelige afhængigt af hæftningspositionen.
Papir ikke tilgængeligt til tosidet printning
Blandede papirformater
Afhængigt af brugsmiljøet og papirtypen kan det ske, at den samlede del nemt går fra hinanden.
Manuel hæftning
Du kan hæfte printet papir manuelt ved at stikke det ind i revnen. Som et eksempel på anvendelsen kan du fjerne klammer, der sidder i en original, kopiere eller scanne det og herefter hæfte originalen igen.
Rygfoldning (kun Booklet Finisher-AE)
Outputtet foldes til dets halve størrelse. Du kan folde op til tre ark.
TIP
Hvis du installerer "2/4 Hole Puncher Unit-A" eller "4 Hole Puncher Unit-A" i "Staple Finisher-AE" eller "Booklet Finisher-AE", kan du lave huller i dit output.

Set udefra

Booklet Finisher-AE
Staple Finisher-AE

Bakke A

Printene bliver leveret til denne bakke. Du kan angive, hvilke funktioner bakken anvendes til ved at konfigurere <Indstillinger for udbakke>. <Output Tray Settings>

Hæftningsknap

Tryk på denne knap, når du vil hæfte papir manuelt (manuel hæftning). Du kan også hæfte papir uden at trykke på knappen. Du kan angive den tid, hvorefter papiret hæftes, når du indsætter papiret. <Justér bevægelse> <Tid til hæftning starter i Hæftningsmetode>

Buffer Pass-enhed

Åbn for at fjerne fastklemt papir.

Foromslag (øverst)

Åbn for at fjerne fastklemt papir, rydde et klammestop i hæftningsenheden og ryghæfteren eller udskifte hæftepatronen. Hvis "2/4 Hole Puncher Unit-A" eller "4 Hole Puncher Unit-A" er installeret, skal du åbne for at fjerne hulningsaffaldet.

Revne

Indsæt papir for at hæfte det manuelt. Du kan angive den tid, hvorefter papiret hæftes, når du indsætter papiret.

Foromslag (nederst) (kun Booklet Finisher-AE)

Åbn for at fjerne fastklemt papir, rydde et klammestop eller udskifte hæftepatronen i ryghæftningsenheden.

Hæftebakke (kun Booklet Finisher-AE)

Output, der er ryghæftet, bliver leveret til denne bakke.

Låseudløsningshåndtag (kun Booklet Finisher-AE)

Skub håndtaget ned for at låse papirstopperen op.

Papirstopper (kun Booklet Finisher-AE)

Når du sænker papirstopperen, skal du skubbe låseudløsningshåndtaget ned. Hvis du sænker papirstopperen uden at skubbe låseudløsningshåndtaget ned, kan papirstopperen blive beskadiget.
Sænk papirstopperen for at annullere begrænsningen af antallet af bogindbindingskopier og udskrive kontinuerligt. Dette er praktisk, hvis du ofte printer store mængder. Sørg dog for, at du forbereder en modtagelsesboks for at undgå, at det udskrevne papir spredes ud over gulvet.
: Papirstopper
: Lås låsehåndtag

Bakke B

Printene bliver leveret til denne bakke. Du kan angive, hvilke funktioner bakken anvendes til ved at konfigurere <Indstillinger for udbakke>. <Output Tray Settings>

Set indefra

Booklet Finisher-AE
Staple Finisher-AE

Ryghæftningsenhed (kun Booklet Finisher-AE)

Træk ud for at fjerne fastklemt papir, udbedre et klammestop i hæftningsenheden eller for at udskifte hæftepatronen.

Kanthulningsbakke (2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A)

Træk ud for at fjerne hulleaffald. Tømning af kanthulningsaffald (valgfrit)
Valg af hæftningspositionen
Manuel hæftning
Kanthulning
For informationer om, de papirformater, der kan anvendes ved Hæftning, Ryghæftning, Hulning og Rygfoldning kan du se Staple Finisher-AE / Booklet Finisher-AE.
For at udskifte hæftepatronen i hæftningsenheden eller ryghæftningsenheden kan du se Udskiftning af hæfteklammerne (valgfri).
For oplysninger om hvordan du rydder et papir- eller klammestop, kan du se Udbedring af papirstop og Udbedring af hæfteklammestop (valgfrit).
Det maksimale antal sider, der kan indbindes, er muligvis ikke muligt, afhængigt af papirtypen. I dette tilfælde skal du ændre papirtypen eller reducere det antal ark, der skal indbindes.
Sætsortér og staksortér
Hvis du vælger <Forskydning> sammen med funktionen Sætsortér eller Staksortér, flyttes hver outputgruppe.
Når udbakken har nået stakgrænsen, bliver efterfølgende print automatisk leveret til den næste bakke. Når stakgrænsen er nået for alle bakker, bliver print stoppet. Fjern alt outputpapir fra bakkerne for at fortsætte printning.
Klammer
Når du anvender hæftestatussen, må du ikke fjerne papirstakken fra udbakken under jobbet. Fjern papirstakken, når jobbet er helt færdigt.
Hvis meddelelsen "Ilæg hæfteklammer i hæfteenheden." vises, er hæfteklammerne ved at være opbrugt. For at fortsætte skal du udskifte hæftepatronen.
Når en bakke når sin laveste position, stopper printning midlertidigt. Fjern alt outputpapir fra bakken for at fortsætte printning.
Ryghæftning
Foldenøjagtigheden kan variere afhængigt af papirtypen og antallet af ark.
9EUJ-02U