Installation af systemvalg

Ved brug af systemvalg skal du måske logge ind med administratorrettigheder for at registrere licenser. For at registrere en licens skal du bruge det nummer, der er printet på certifikatet med licensadgangsnummeret. Sørg for, du har det ved hånden, inden du begynder. Du kan udføre licensregistrering, selvom maskinen ikke er tilsluttet netværket.
1
Udfør en kommunikationstest.
Test, om du kan registrere licensen over netværket.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <Registrér/Opdatér software>  <Software Management Settings>.
3
Tryk på <Test Communication>.
Meddelelsen <Do you want to test communication?> vises.
4
Tryk på <Ja>.
Resultaterne af kommunikationstesten vises.
Hvis <Fejl> vises, skal du tjekke, at LAN-kablet er tilsluttet, og at netværksindstillingerne er konfigureret korrekt. Opsætning ved hjælp af opsætningsvejledningen
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til netværket, kan du registrere licensen offline. Når registrering ikke kan udføres over netværket
2
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
3
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <Registrér/Opdatér software>  <Install Applications/Options>.
4
Tryk på <License Access Number>, og indtast licensadgangsnummeret.
5
Bekræft nummeret, og tryk på <Aktivér>.
6
Vælg den funktion, der skal installeres, og tryk på <Install>.
Hvis skærmbilledet med licensaftalen vises, skal du tjekke informationerne og trykke på <Acceptér>.
7
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  (Indstillinger/Registrering) <Anv. ændr. indst.>  <Ja>.

Når registrering ikke kan udføres over netværket

Hvis maskinen af den ene eller anden grund ikke kan oprette forbindelse til netværket, kan du registrere licensen offline. Hent først en licensnøgle ved hjælp af en netværkstilsluttet computer, og registrér den derefter ved at indtaste den i maskinen. For at hente en licensnøgle skal du bruge det nummer, der er printet på certifikatet med licensadgangsnummeret sammen med maskinens serienummer.
1
Gå til websitet, der udsteder licensen (http://www.canon.com/lms/license/), og hent licensnøglen.
Følg instruktionerne på skærmen, og indtast licensadgangsnummeret og serienummeret for at hente licensnøglen.
2
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
3
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <Registrér licens>.
4
Indtast licensnøglen.
5
Tryk på <Aktivér>  <OK>.
6
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  (Indstillinger/Registrering) <Anv. ændr. indst.>  <Ja>.
Registrering af en licens til en MEAP-applikation
Du skal måske også registrere en licens ved brug af en MEAP-applikation. For flere informationer skal du se Installation af MEAP-applikationer.
Bekræftelse af serienummeret
Serienummeret vises nederst til venstre på skærmen, når du trykker på tasten (Tæller/Enhedsinformation) eller [Tæller/Enhedsinformation] (modeller med et opretstående betjeningspanel). Den kan også bekræftes på portalsiden Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
9EUJ-0K0