Firmwaren päivitys (jakelu)

Jos laite on yhteydessä Internetiin, voit ladata uusimman laiteohjelmiston laitteeseen Canonin jakelupalvelimelta. Tämä voi olla joustavampi ja helpompi tapa kuin toinen päivitysmenetelmä (Laiteohjelmiston päivitys), sillä sekä manuaalinen että automaattinen päivitysversio ovat käytettävissä. Voit siis ladata laiteohjelmiston määritettynä aikana tai heti, kuin uusin versio on saatavilla. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan näiden toimintojen suorittamiseen. Tämä ominaisuus ei ehkä käytettävissä käyttömaan tai -alueen mukaan.
Firwaren päivityksen valmistelu
Varmuuskopioi laitteen data ja asetukset siltä varalta että firmwaren päivitystä ei suoriteta oikein.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Settings/Registration]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Suorita liikennöintitesti.
Testaa saatko yhteyden jakelupalvelimeen verkossa.
1
Valitse [Display Logs/Communication Test].
2
Valitse [Communication Test]  [Yes].
Liikennöintitestin tulokset näytetään.
Jos [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.] on näkyvissä, tarkista, että verkkojohto on kytketty ja että verkkoasetukset on määritetty oikein. Määritys asetusoppaan avulla
5
Valitse [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Koosta tarvittavat asetukset.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Voit tarkistaa nykyisen firmwaren version ja vastaavan uuden.
[Release Note]
Tärkeää tietoa näytetään. Varmista, että luet ja ymmärrät sisällön.
[Distribution Schedule]
Lataa laiteohjelmisto välittömästi valitsemalla [Distribute now]. Jos haluat ladata laiteohjelmiston määritettynä aikana, valitse [Distribute at specified date and time] ja määritä päivämäärä ja kellonaika kohdassa [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Voit ajoittaa latauksen viikon kuluessa edeltäkäsin.
[Timing to Apply]
Jos haluat ottaa laiteohjelmiston käyttöön automaattisesti heti lataamisen valmistumisen jälkeen, valitse [Apply immediately after distribution]. Jos haluat ottaa laiteohjelmiston automaattisesti käyttöön määritettynä aikana, valitse [Apply at specified date and time] ja määritä päivämäärä ja kellonaika kohdassa [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Voit ottaa laiteohjelmiston käyttöön myös manuaalisesti valitsemalla [Apply manually].
[Updated Module Only]
Jos haluat suorittaa lisäyspäivityksen, valitse [On] (lataa vain nykyisen ja uuden laiteohjelmistoversion väliset erot). Jos haluat ladata koko laiteohjelmiston, valitse [Off]. Ota huomioon että jotkut firmware-versiot eivät tue peruspäivitystä.
[E-Mail Address]
Syötä sähköpostiosoitteesi. Jakelupalvelin lähettää päivityksen tilan tähän syötettyyn s-postiosoitteeseen.
[Comments]
Syötä kuvaus tai viesti lisättäväksi s-postiin. Jos käytössäsi on useita laitteita, syötä laitteen nimi niin että tunnistat helposti vastaanotetun päivityksen tilan.
7
Valitse [Execute]  [OK].
Jos käyttöoikeussopimuksen näyttö avautuu, tarkista tiedot ja valitse [I Agree].
Jos [Apply immediately after distribution] tai [Apply at specified date and time] on valittu edellisessä vaiheessa, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun laiteohjelmisto otetaan käyttöön. Jos [Apply manually] on valittu, sinun on otettava ladattu laiteohjelmisto käyttöön manuaalisesti. Ladatun Firmwaren käyttöönotto
Jaetun päivityksen asetusten muuttaminen uudelleen saattaa poistaa ladatun firmwaren tai peruuttaa ajoitetut asetukset.
Jakelun aikataulun peruuttaminen
Valitse vaiheen 5 näytössä [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
VINKIT
Uuden firmwaren automaattinen tarkistus (ajastettu päivitys)
Jos valitset vaiheessa 5 [Scheduled Update Settings]  [Edit], voit määrittää laitteen hakemaan jakelupalvelimen uuden laiteohjelmiston ajoittain. Jos uusi firmware on saatavana, se ladataan laitteessa olevan firmwaren päivittämiseksi.

Ladatun Firmwaren käyttöönotto

1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Settings/Registration]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Valitse [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Laite uudelleenkäynnistyy automaattisesti heti kun firmware on otettu käyttöön.
Laiteohjelmiston poistaminen
Valitse [Delete Firmware]  [OK].
Asetusten koostaminen käyttöpaneelista
Voit myös käsitellä ja määrittää jaettuja päivitysasetuksia valitsemalla  (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Lisenssi/Muu>  <Tallenna/Päivitä ohjelma>  <Update Firmware>. <Lisenssi/Muu>
9EUK-0JS