Erikseen skannattujen asiakirjojen lähettäminen/tallentaminen yhdessä (Koontityö)

Vaikka alkuperäisiä olisi liian monta asetettavaksi syöttölaitteeseen samanaikaisesti, voit skannata alkuperäiset erikseen ja lähettää/tallentaa ne yhtenä asiakirjaeränä. Myös syöttölaitteessa ja valotuslasilla skannatut alkuperäiset voidaan lähettää/tallentaa samanaikaisesti.
1
Aseta ensimmäinen alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Skannaa ja lähetä>. <Päävalikko>-näyttö
3
Määritä vastaanottaja skannauksen perustoimintonäytössä. Skannauksen perustoimintonäyttö
4
Määritä skannausasetukset tarpeen mukaan. Alkuperäisten skannauksen perustoiminnot
5
Valitse <Lisäasetukset> <Koontityö>  <Sulje>.
6
Skannaa alkuperäinen painamalla  (Aloita).
Kun skannaus on valmis, avautuu ikkuna joka kehottaa sinua skannaamaan seuraava alkuperäinen.
Jos asetat alkuperäiset syöttölaitteeseen, poista alkuperäiset alkuperäisten luovutustasolta kun kunkin erän skannaus on valmis.
7
Aseta seuraava alkuperäinen ja paina  (Aloita).
Toista tätä vaihetta, kunnes olet skannannut kaikki alkuperäiset.
Muuta skannausasetuksia valitsemalla <Muuta asetuksia>.
Jos asetat erikokoisia alkuperäisiä syöttölaitteeseen, aseta <Erikokoiset alkuperäiset> -tila. Erikokoisten alkuperäisten lähettäminen/tallentaminen yhdessä (Erikokoiset alkuperäiset)
Jos haluat skannata yksipuolisia ja kaksipuolisia alkuperäisiä ja tallentaa ne kaksipuolisiksi, jaa alkuperäiset etukäteen yksipuolisiin ja kaksipuolisiin nippuihin. Jos esimerkiksi ensimmäinen nippu koostuu kaksipuolisista alkuperäisistä, aseta <2-puol. alkuperäinen> -tila. Tämän jälkeen sinun on manuaalisesti asetettava tai peruutettava <2-puol. alkuperäinen> -tila jokaisen skannattavat nipun osalta.
On hyödyllistä tallentaa skannatut kuvat ensin lokeroon ja tulostaa ne myöhemmin käyttämällä Yhdistä tiedostot -toimintoa, jos et voi valmistella alkuperäisiä saman tien tai jos haluat määrittää eri asetukset kullekin alkuperäiselle. Tiedostojen tulostaminen lokerosta
Seuraavia toimintoja voidaan käyttää kohdassa <Muuta asetuksia> kohdassa <Skannaa ja lähetä>: Tarvittavat skannausasetukset on asetettava etukäteen, koska muita toimintoja ei voi muuttaa Koontityö-tilassa.
<Valitse väri>
<Skannauskoko>
<Kopiosuhde>
<2-puol. alkuperäinen>
<Tummuus>
<Alkuperäisen tyyppi>
Seuraavia toimintoja voidaan käyttää kohdassa <Muuta asetuksia>, jos <Skannaa ja tallenna> -toiminnon vastaanottaja on <Lokero>. Tarvittavat skannausasetukset on asetettava etukäteen, koska muita toimintoja ei voi muuttaa Koontityö-tilassa.
<Valitse väri>
<2-puol. alkuperäinen>
<Tummuus>
<Alkuperäisen tyyppi>
Jos <Skannaa ja tallenna> -toiminnon vastaanottaja on <Lokero> ja asetat <N 1:lle> -tilan yhdessä Koontityö-tilan kanssa, et voi muuttaa asetuksia <Valitse väri> ja <Tummuus> kohdassa <Muuta asetuksia>.
Seuraavia toimintoja voidaan käyttää kohdassa <Muuta asetuksia>, jos <Skannaa ja tallenna> -toiminnon vastaanottaja on <Lisätila>, <Verkko> tai <Muistiväline>. Tarvittavat skannausasetukset on asetettava etukäteen, koska muita toimintoja ei voi muuttaa Koontityö-tilassa.
<Valitse väri>
<Skannauskoko>
<2-puol. alkuperäinen>
<Tummuus>
<Alkuperäisen tyyppi>
8
Valitse <Aloita lähetys>.
Kaikki skannatut asiakirjat yhdistetään ja lähetetään/tallennetaan määritetylle vastaanottajalle.
9EUK-0C2