<Aseta vastaanottaja>

Määritä kohteiden tallentamisen ja osoitekirjan asetukset.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Osoitelistat>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit tulostaa luettelon vastaanottajista, jotka on tallennettu osoitekirjaan tai pikavalintapainikkeisiin. Asetusluettelon tulostaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Osoitelistat>
<Osoitelista 1>–<Osoitelista 10>, <Pikavalinta>, <Pääkäytt. os.luettelo>, <Tulosta lista>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
Vaikka <Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta> -asetuksena on <Kyllä>, kaikki vastaanottajat tulostetaan, myös käyttöoikeusnumeroilla tallennetut.

<Tallenna vastaanottajat>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit tallentaa vastaanottajia laitteen osoitekirjaan. Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna vastaanottajat>
<Tallenna uusi vastaanottaja>, <Tiedot/Muokkaa>, <Poista>, <Haku nimellä>
Kyllä
Kyllä
Kyllä*1
Kyllä*2
C
Address Book
*1 <Palvelin:>: Ei
*2 <Oma osoiteluettelo>, <User Group Address List>: Ei

<Nimeä osoitelista uudelleen>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit nimetä uudelleen osoiteluettelon.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Nimeä osoitelista uudelleen>
<Osoitelista 1>–<Osoitelista 10>, <Nimeä uudelleen>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Address Book

<Tallenna pikavalinta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit tallentaa vastaanottajia laitteen pikavalintapainikkeisiin. Vastaanottajan tallentaminen pikavalintapainikkeeseen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna pikavalinta>
<001>–<200>, <Tallenna/Muokkaa>, <Poista>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Address Book

<Muuta osoitekirjan oletusnäyttö>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit määrittää näytettävän osoitekirjan tyypin valitsemalla <Osoitekirja> Faksi- tai Skannaa ja lähetä -perustoimintojen näytössä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Muuta osoitekirjan oletusnäyttö>
<Paikallinen>, <LDAP-palvelin>, <Etä>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Osoitekirjan PIN>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit asettaa osoitekirjalle PIN-koodin. Osoitekirjan käytön rajoittaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Osoitekirjan PIN>
<Aseta>:
<PIN>: Kirjoita PIN-koodi (enintään 7 numeroa)
<Vahvista>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit valita, sallitaanko käyttäjien asettaa hakunumeron vastaanottajalle, kun tallennetaan osoitekirjaan. Osoitekirjan käytön rajoittaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Liitä salasana kun viet osoitekirjaa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Jos asetuksena on <Kyllä>, voit valita, sisällytetäänkö vastaanottajille tallennetut salasanat, kun osoitekirjaa viedään Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Liitä salasana kun viet osoitekirjaa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Voit valita, viedäänkö seuraavat salasanat:
faksivastaanottajien aliosoitelähetysten salasana
tiedostopalvelinvastaanottajille asetettu todentamissalasana (mukaan lukien ulkoisesti avattu Lisätila).

<Tallenna LDAP-palvelin>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit määrittää LDAP-palvelimen asetukset, kuten palvelimen nimi ja palvelimen osoite, joita käytät, kun haet vastaanottajia tai tallennat niitä. LDAP-palvelimen rekisteröiminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna LDAP-palvelin>
<Tallenna>, <Tiedot/Muokkaa>, <Poista>, <Tulosta lista>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Poista>, <Tulosta lista>: Ei

<Automaattinen haku LDAP-palvelinta käytett.>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Jos tämän asetuksen arvona on <Kyllä>, voit aloittaa haut heti, kun käytät LDAP-palvelinta laitteen käyttöpaneelista.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Automaattinen haku LDAP-palvelinta käytett.>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Automaattiset haut tehdään vain ensimmäiselle tallennetulle LDAP-palvelimelle, joka näytetään LDAP-palvelinluettelossa ylimpänä.

<Vahvista LDAP-palvelinyhteyden TLS-varmenne>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit valita, vahvistetaanko TLS-varmenteet, kun LDAP-palvelinyhteys on muodostettu.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Vahvista LDAP-palvelinyhteyden TLS-varmenne>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<CN>: Kyllä, Ei

<Muuta LDAP-oletushakuehtoja>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit tallentaa usein käytetyt hakuehdot oletusasetuksiksi hakuun LDAP-palvelimella.
Kunkin LDAP-palvelimen oletushakuehtojen tallentaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Muuta LDAP-oletushakuehtoja>
<Tallenna>, <Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Personal Setting Information

<Tallenna/Muokkaa LDAP-hakuattribuutteja>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit lisätä hakunimikkeitä käytettäväksi, kun haet LDAP-palvelimella.
LDAP-hakumääreet
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna/Muokkaa LDAP-hakuattribuutteja>
<Nimi>, <Sähköposti>, <Faksi>, <Organisaatio>, <Organis.- yksikkö>,
<Ei tallennettu 1>, <Ei tallennettu 2>:
<Tallenna/Muokkaa>, <Poista>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information

<Aset. kohdalle Etsi nimellä käytettäessä LDAP-palv.>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit määrittää määreen, jota on käytetty haettaessa vastaanottajia nimellä LDAP-palvelimella Haku nimellä -toiminnolla.
"Haku nimellä" -toiminnon määrittäminen LDAP-hauille
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Aset. kohdalle Etsi nimellä käytettäessä LDAP-palv.>
<Hakuattribuutin nimityyppi>:
CN, commonname, fullName, Näytä nimi, sn, givenName, Muok.
Kyllä
Ei
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Suodata>:
sisältää, ei sisällä, on yhtä kuin, eroaa, alkaa, Päättyy

<Hae etäosoitekirja>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Määritä etäosoitekirjan hankkimisen asetukset.

<Avaa etäosoitekirja>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Määritä etäosoitekirjan yleisölle avaamisen asetukset.

<Käytä omaa osoiteluetteloa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit valita, käytetäänkö laitteeseen henkilökohtaisen todentamisen hallinnalla kirjautuvan käyttäjän omaa osoitekirjaa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä omaa osoiteluetteloa>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Aseta vastaanottaja>
Voit rajoittaa <User Group Address List> -toiminnon käyttöä. Kuitenkin, kun pääkäyttäjä käyttää laitetta Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta, hän voi tallentaa/muokata kohtaa <User Group Address List> tästä asetuksesta riippumatta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa>
<Kyllä>, <Kyllä (vain selaus)>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Voit myös asettaa käyttäjäryhmän osoitekirjan nimen muutettavaksi, kun käyttäjäryhmän nimeä muutetaan. Kirjaudu Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen pääkäyttäjän oikeuksilla, valitse [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] valitse [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] -valintaruutu.
9EUK-0SX