MEAP-ongelmat

Toimialue- ja palvelutietojen automaattinen haku epäonnistuu, kun Windows Server -palomuuri on määritetty.

Palomuuri estää DNS-palvelimen* yhteyden.

Lopeta oletusportin 53 esto.
* DNS-palvelin muodostaa yleensä yhteyden UDP-protokollaan portin 53 kautta, mutta tiedot voidaan käsitellä TCP-protokollalla, jos niiden koko ylittää tietyn rajan.

Käyttäjän todennus epäonnistuu, kun Windows Server -palomuuri on määritetty.

Palomuuri estää yhteyden muodostamisen LDAP-palvelintodennuksella.

Lopeta portin 389 esto.
* Yhteys muodostetaan oletusarvoisesti TCP-protokollalla portin 389 kautta. Jos olet vaihtanut portin, lopeta uuden portin esto.

Kirjautuminen Active Directoryyn epäonnistuu.

Rekisteröitkö käyttäjän ennen Active Directoryn asennusta?

Tilit luodaan asennuksen jälkeen automaattisesti Käyttäjät-kansioon. Käyttäjän kirjautumisnimeä ei ole kuitenkaan määritetty, joten et voi kirjautua Active Directoryyn käyttäjän todennuksella, sillä käyttäjätietoja ei voi hakea, vaikka avain olisikin luotu. Muuta asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Käynnistä Active Directoryn käyttäjien ja tietokoneiden hallintatyökalu.
2
Napsauta hiiren oikealla painikkeella käyttäjää, joka on rekisteröity ennen Active Directoryn asennusta.
3
Valitse ponnahdusvalikossa [Ominaisuudet].
4
Valitse [Tili]-välilehti, määritä [Käyttäjän kirjautumisnimi] ja valitse [OK].
5
Napsauta hiiren oikealla painikkeella käyttäjä, jonka asetukset muutit.
6
Valitse ponnahdusvalikossa [Vaihda salasana].
7
Kirjoita uusi salasana [Vaihda salasana] -valintaikkunaan ja valitse sitten [OK].

Käynnistys on hidas.

Isäntä, jolle ei voi suorittaa nimenselvitystä (osoite, jota ei voida tunnistaa), on määritetty automaattisella toimialueen haulla haetussa SRV-tietueessa.
Laitteelle määritettyä DNS-palvelinta ei löydy tai yhteyttä ei voi muodostaa. Tarkista asetukset ja yhteys.
Jos laitteeseen on määritetty verkkoyhteyksien valmiustila-aika, muuta asetus.
Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen

Kirjautuminen on hidas.

Tarkista, että DNS-palvelimessa määritetty toimialueen nimi voi suorittaa nimenselvityksen (tai että osoite voidaan tunnistaa) ja tee tarvittavat muutokset.
Laitteelle määritettyä DNS-palvelinta ei löydy tai yhteyttä ei voi muodostaa. Tarkista asetukset ja yhteys.
Määritettyä toimialuetta hallitsevat useat toimialueen valvojat. Kirjautuminen voi olla hidasta, sillä käyttäjän todennus suorittaa todennusprosessin kaikille toimialueen valvojille, kunnes kirjautuminen onnistuu. Tarkista toimialueen valvoja ja tee tarvittavat muutokset.
9EUK-0WF