De nietjes voor de Staple Finisher en de Booklet Finisher bijvullen

Vervangen van de nietjeshouder in de nietmachine

1
Open de voordeur van de finisher.
2
Trek de nietpatroon naar buiten.
Houd het groene lipje van de nietpatroon vast en trek deze recht naar buiten.
3
Verwijder de lege nietpatroon uit de nietpatroonhouder.
Houd de nietpatroon rond de positie van de pijlmarkering en verwijder deze in de richting van de pijl.
4
Haal de nieuwe nietpatroon uit de verpakking.
5
Plaats de nieuwe nietpatroon in de nietpatroonhouder.
Steek de plaat die uitsteekt van de voorkant van de nietpatroon in de nietpatroonhouder en laat de nietpatroon zakken om deze in de nietpatroonhouder te plaatsen.
6
Houd het groene lipje van de nietpatroon vast en duw deze zo ver mogelijk naar binnen.
7
Sluit de voordeur van de finisher.
Droognieten wordt mogelijk automatisch uitgevoerd om de nietjes te herpositioneren.

Vervangen van de nietjeshouder in de rugnieteenheid

Controleren voor verwerking
Als er papier in het boekjesblad zit, verwijdert u dit.
1
Open de voordeur van de finisher.
2
Trek de rugnieteenheid naar buiten.
3
Verwijder de (twee) nietpatronen terwijl u de hendel omlaag naar u toe trekt.
4
Verwijder de lege nietpatroon.
Houd beide zijden van de bovenkant van de lege nietpatroon vast en til de nietpatroon omhoog om deze te verwijderen.
5
Haal de nieuwe nietpatroon uit de verpakking.
6
Plaats de nieuwe nietpatroon in de nietpatroonhouder.
7
Plaats de (twee) nietpatronen in de rugnieteenheid.
Plaats ze zo ver mogelijk naar binnen.
8
Duw het rugnietapparaat naar binnen en sluit de voorklep van de finisher.
Als het nieten niet werkt nadat nietjes zijn aangevuld, voert u een handmatige herpositioneringsprocedure uit. <Herpositioneren van rugnietje>
9EUL-01R