<Gebruikersbeheer>

Geef de instellingen voor het beheren van de gebruikers van de machine op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Authentificatiebeheer>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>
Geef de instellingen voor het beheren van de gebruikers van de machine op met behulp van de verificatietoepassing.

<Instellingen Systeembeheerderinformatie>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>
Stel de gegevens van de systeembeheerder voor de machine in. De systeembeheerders-ID en pincode wijzigen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Systeembeheerderinformatie>
<ID systeembeheerder>: 7654321 (Maximaal zeven cijfers)
<Systeembeh. PIN>: 7654321 (Maximaal zeven cijfers)
<Systeembeheerder>
<E-mailadres>
<Contact informatie>
<Opmerking>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings

<Afdeling-ID beheer>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>
Geef aan of gebruikers in groepen moeten worden beheerd door gebruikers toe te wijzen aan afdelings-ID's. De afdelings-ID-beheerinstellingen configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Afdeling-ID beheer>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Registreer PIN>
<Registreren>, <Bewerken>, <Verwijderen>, <Beperkte functies>*1
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
Wanneer <Registreren>/<Bewerken> is geselecteerd:
<Afdelings-ID>, <PIN>, <Zet limiet Aan/Uit en stel pag.limiet in>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
Wanneer <Zet limiet Aan/Uit en stel pag.limiet in> is geselecteerd:
<Totaal afdruklimiet>: <Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
<Kopielimiet>: <Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
<Limiet kleurenscan>: <Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
<Limiet zwart/wit-scan>: <Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
<Afdruklimiet>: <Aan>, <Uit>
Paginalimiet (0 tot 999999)
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Paginatotalen>
<Wissen>, <Lijst afdrukken>, <Wis alle totalen>, <Groot2 teller beheer>
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
-
<Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Scanopdrachten met onbekende ID's toestaan>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
*1 Geeft items aan die alleen verschijnen als Afdelings-ID-verificatie is ingesteld als aanmeldingsservice.
9EUL-0U2