<Beheerinstellingen>

Geef de instellingen op voor het bedienen en beheren van de machine, inclusief gebruikers- en hardwarebeheer en de beveiligingsinstellingen.

<Gebruikersbeheer>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>
Geef de instellingen voor het beheren van de gebruikers van de machine op.

<Apparaatbeheer>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>
Geef de instellingen voor het beheren van de hardware en optionele apparatuur op.

<Licentie/Overige>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>
Geef de instellingen op voor het registreren van licenties en voor de software die op de machine kan worden gebruikt.

<Gegevensbeheer>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>
Geef de databeheerinstellingen op, inclusief het importeren, exporteren en initialiseren van data van instellingen.

<Beveiligingsinstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>
Geef de instellingen voor het verbeteren van de beveiliging van de machine op.
9EUL-0U1