<Tijdklok/Energie instellingen>

Geef de instellingen voor de tijd, het stroomverbruik enzovoort op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Aanpassen tijd>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de tijd in minuten aanpassen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassen tijd>
00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Zelfs als u het tijdstip wijzigt van 23:59 in 00:00, zal de datum niet worden gewijzigd.

Datum- & tijd instellingen

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
Het instellen van de huidige datum en tijd is erg belangrijk. Voor instructies over het configureren van de instellingen raadpleegt u De datum/tijd instellen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Datum- & tijd instellingen>
Datum en tijd-instelling (12-cijfers)
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
-
<Tijdzone>: UTC-12:00 tot UTC+00:00 tot UTC+14:00
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Zomertijd>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Startdatum> (<Maand>/<Dag>/<Tijd> (0 tot 23)),
<Einddatum> (<Maand>/<Dag>/<Tijd> (0 tot 23))
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Tijdweergave>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt instellen of de tijd wordt weergeven in 24-uur of in 12-uur.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tijdweergave>
<24 uur>, <12 uur>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
U kunt ook aangeven dat u de datum en tijd automatisch wilt laten synchroniseren met een server op het netwerk met behulp van SNTP. SNTP-instellingen doorvoeren

<Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
Als u deze functie instelt op <Aan>, duurt het minder lang voordat u bewerkingen op het scherm kunt uitvoeren en originelen kunt scannen nadat de machine is ingeschakeld.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als deze functie is ingeschakeld
In stand-by wordt er energie verbruikt, ook wanneer de machine uitstaat.
Een geluid weerklinkt wanneer de machine wordt ingeschakeld of wanneer de machine wordt uitgeschakeld als u <Energ.besp./Sluim.sig.> of <Sluim.modussig.> in <Overige volumeinstellingen> instelt op <Aan>. (De machine kan echter misschien niet snel opstarten en dan hoort u de toon niet, afhankelijk van de status van de machine.)
Zelfs als deze functie is ingeschakeld, start de machine niet snel op in de volgende situaties:
Wanneer een van de WI-Fi-netwerkinstellingen is ingeschakeld
Wanneer de hoofdschakelaar van de machine in de AAN-stand wordt gezet nadat de hoofdschakelaar in de UIT-stand is gezet onder enige van de volgende voorwaarden.
Er zijn meer dan 110 uur verstreken na het snel opstarten
Werken met opdrachten
Opdrachten zijn gereserveerd
Net na het gebruik van de telefoonlijnen
Reservekopie maken van gegevens
Toegang verkrijgen tot de machine via netwerk
Na het aangeven van instellingen waarvoor herstarten van de machine is vereist
Fout is opgetreden
Gebruik van de modus Beperkte functies
Het netsnoer is verwijderd na het uitschakelen van de machine
Er zijn MEAP-toepassingen die snel opstarten niet ondersteunen aangesloten op de machine
Wanneer de hoofdschakelaar van de machine in de AAN-stand wordt gezet binnen 20 seconden nadat de machine is uitgeschakeld
Wanneer de hoofdschakelaar van de machine in de AAN-stand wordt gezet als meer dan acht uur zijn verstreken sinds de machine in de UIT-stand is gezet
Wanneer de hoofdschakelaar van de machine in de AAN-stand wordt gezet nadat de hoofdschakelaar in de UIT-stand is gezet vanuit de Remote UI (UI op afstand)

<Automatische resettijd>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de tijdsperiode opgeven waarin bent afgemeld en het aanraakscherm automatisch teruggaat naar de standaardinstelling.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Automatische resettijd>
0 min=Uit, 10 tot 50 seconden in stappen van 10 seconden, 1 tot 9 tot 2 minuten in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als de aanmeldingsservice wordt gebruikt, meldt de machine de gebruiker automatisch af wanneer de Automatische resettijd is verstreken.
Het scherm dat wordt weergegeven nadat Automatische reset wordt gestart, is afhankelijk van de volgende instellingen.
Instelling 1: De instellingen in [Visual Message Settings] (wanneer [When to Display] is ingesteld op [After Logout/Auto Reset])
Wanneer Visuele melding niet is ingesteld of nadat het weergegeven Visuele melding-scherm is gesloten, wordt het scherm dat is opgegeven in Instelling 2 weergegeven.
Instelling 2: De instellingen in <Functie na automatische reset>
Wanneer <Initiële functie> is ingesteld, wordt het scherm dat is opgegeven in <Standaardscherm bij opstarten/herstellen> (Instelling 3) weergegeven.
Wanneer <Geselecteerde functie> is ingesteld, wordt de functie voordat Automatische reset wordt gestart, weergegeven. (De opgegeven instellingen en ingevoerde waarden voor elke functie worden gewist.) De instellingen voor <Geselecteerde functie> worden echter mogelijk niet correct weergegeven en het scherm dat is opgegeven in <Standaardscherm bij opstarten/herstellen> wordt mogelijk weergegeven.
Instelling 3: De instellingen in <Standaardscherm bij opstarten/herstellen>

<Beperk Automatische resettijd>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
Als u deze functie instelt op <Aan>, kunnen algemene gebruikers <Automatische resettijd> en <Functie na automatische reset> niet meer instellen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Beperk Automatische resettijd>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Functie na automatische reset>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt instellen of het standaardscherm voor <Standaardscherm bij opstarten/herstellen> in <Voorkeuren> of het onmiddellijk voorafgaande scherm moet worden weergegeven bij het opstarten nadat automatisch resetten is gestart.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Functie na automatische reset>
<Initiële functie>, <Geselecteerde functie>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als Visueel bericht is ingesteld voor weergave nadat de modus Automatische reset is gestart, wordt het Visuele melding-scherm eerst weergegeven, ongeacht deze instelling. De Visueel bericht-functie configureren

<Auto uitschakeltijd>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
Met de modus Automatisch afsluiten wordt de machine automatisch uitgeschakeld als het aanraakscherm van de machine een bepaalde tijd na het activeren van de sluimermodus niet is gebruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Auto uitschakeltijd>
0 hr=Uit, 1 tot 4 tot 8 uur in stappen van één uur
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als de optionele faxkaart is geïnstalleerd, wordt er niet automatisch afgesloten.
Zelfs wanneer u de machine bedient vanaf de Remote UI (UI op afstand), schakelt de machine automatisch uit als het touch panel display van de machine een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. Er kan zich een storing voordoen, vooral als de machine uitschakelt tijdens het importeren. Stel <Auto uitschakeltijd> op <0> bij het importeren van gegevens.
Mogelijk wordt er niet automatisch afgesloten, afhankelijk van de gebruikscondities van de machine.

<Automatische uitschakeling wekelijkse timer>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt het tijdstip instellen waarop de machine elke dag van de week automatisch wordt afgesloten. Als u deze functie gebruikt, hoeft u de machine niet elke dag handmatig uit te schakelen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Automatische uitschakeling wekelijkse timer>
Zon tot zat, 00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als zowel <Auto uitschakeltijd> als <Automatische uitschakeling wekelijkse timer> zijn ingesteld, wordt prioriteit gegeven aan <Auto uitschakeltijd>.

<Automatische sluimertijd>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt instellen na hoeveel tijd de machine automatisch naar de sluimermodus gaat wanneer er geen bewerkingen worden uitgevoerd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Automatische sluimertijd>
10 sec, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 uur, 90 min*1, 2 uur*1
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Wordt mogelijk niet weergegeven op sommige modellen.
Het wordt aangeraden dat voor deze instelling de standaardwaarde wordt gebruikt.

<Energieverbruik in Sluimermodus>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de hoeveelheid energie instellen die de machine in de Sluimer-modus verbruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Energieverbruik in Sluimermodus>
<Laag>, <Hoog>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Indien de machine via een USB-kabel op een computer is aangesloten, is het mogelijk dat de machine de gegevens niet juist kan ontvangen, afhankelijk van de tijd om naar de sluimermodus over te gaan. Reactiveer de machine vanuit de sluimermodus en voer de opdracht vervolgens opnieuw uit.
Het energieverbruik is mogelijk hetzelfde wanneer <Hoog> is ingesteld als wanneer <Laag> is ingesteld, afhankelijk van de status van de machine.
Bij het uitvoeren van draadloze communicatie terwijl <Instellingen draadloos LAN> is ingeschakeld, moet <Energieverbruik in Sluimermodus> handmatig worden ingesteld op <Hoog>.
Als het energieverbruiksniveau is ingesteld op <Laag>, kan een communicatiefout optreden, afhankelijk van het netwerkhulpprogramma dat u gebruikt. Als u dit wilt vermijden, drukt u op de toets voor energiebesparing om de sluimermodus te annuleren voordat u de machine gebruikt.

<Automatische wekelijkse sluimertijd>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de machine instellen om dagelijks, elke dag van de week, op een bepaald tijdstip naar de Sluimer-modus te gaan.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Automatische wekelijkse sluimertijd>
<Zondag> tot <Zaterdag>, 00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u zowel <Automatische sluimertijd> als <Automatische wekelijkse sluimertijd> selecteert, wordt prioriteit gegeven aan de instelling <Automatische sluimertijd>.

<Tijdsinstel. v. autom. gradatie-aanpassing> (alleen de 4900-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt automatische gradatieaanpassing elke dag op een vooraf ingestelde tijd uitvoeren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tijdsinstel. v. autom. gradatie-aanpassing>
<Zondag> tot <Zaterdag>, 00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Energiebesp./Sluimer mode eindtijd inst.> (alleen de 8900-serie / 6900-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de tijd instellen waarop de machine uit de energiebesparingsmodus of de sluimermodus wordt hersteld.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Energiebesp./Sluimer mode eindtijd inst.>
00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen eindtijd sluimermodus>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de tijd instellen waarop de machine uit de sluimermodus wordt hersteld.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen eindtijd sluimermodus>
00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Modus nadat op Energiebesp.toets is gedrukt> (alleen de 8900-serie / 6900-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt selecteren welke modus moet worden geactiveerd nadat op de Energiebesparingstoets is gedrukt. In <Energiebesparingsmodus> verbruikt de machine meer stroom dan in de <Sluimermodus>, maar bewerkingen kunnen sneller worden hervat.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Modus nadat op Energiebesp.toets is gedrukt>
<Energiebesparingsmodus>, <Sluimermodus>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Instelling <Energiebesparingsmodus> in <Modus nadat op Energiebesp.toets is gedrukt> is nodig om de energiebesparingsmodus te kunnen instellen.
Na het uitschakelen van de Energiebesparingsmodus kan de herstelperiode van de machine variëren. Deze periode is afhankelijk van de ingestelde energiebesparing en de werkomgeving (temperatuur, luchtvochtigheid).

<Wijzig Energiebesparing mode> (alleen de 8900-serie / 6900-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
Wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt, kunt u deze in de modus Energiebesparing zetten door op het bedieningspaneel op (Energiebesparing) te drukken. In de modus Energiebesparing wordt energie bespaard door de temperatuur van de fixeereenheid te verlagen. Om de machine opnieuw in te schakelen drukt u weer op Energiebesparing.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wijzig Energiebesparing mode>
<-10 %>, <-25 %>, <-50 %>, <Geen hersteltijd>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Instelling <Energiebesparingsmodus> in <Modus nadat op Energiebesp.toets is gedrukt> is nodig om de energiebesparingsmodus te kunnen instellen.
Na het uitschakelen van de Energiebesparingsmodus kan de herstelperiode van de machine variëren. Deze periode is afhankelijk van de ingestelde energiebesparing en de werkomgeving (temperatuur, luchtvochtigheid).

<Tijd stille modus> (alleen de 8900-serie / 6900-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
De stille modus wordt op deze machine geactiveerd nadat een bepaalde tijdsperiode na een afdrukopdracht is verstreken, of wanneer op een toets is gedrukt. U kunt de tijdsperiode opgeven waarna de stille modus automatisch op de machine wordt geactiveerd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tijd stille modus>
0 min=Uit, 1 tot 9 minuten in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als <0> is geselecteerd, wordt de Stille modus niet ingesteld.

<Sluimermodus Eco afsluiten>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
Wanneer u de sluimermodus annuleert en de bewerking start, kunt u de benodigde functies achtereenvolgens activeren. Eerst wordt het bedieningspaneel geactiveerd, gevolgd door andere functies die worden geactiveerd in reactie op de bewerkingen van de gebruiker. U kunt energie besparen en ruis verminderen door overbodige functies niet te activeren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Sluimermodus Eco afsluiten>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
9EUL-0L0