Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met "#" (een foutcode)

Als er een bericht wordt weergegeven op het scherm of de machine of de Remote UI (UI op afstand), of als er een getal wordt weergegeven dat begint met "#" (een foutcode) op het detailscherm voor een opdrachtlogboek of een communicatiebeheerrapport, raadpleegt u het volgende om de oplossing te vinden.
9EUL-0WJ