Maatregelen voor elke foutcode

Als het afdrukken of scannen niet normaal wordt voltooid of als de verzending of ontvangst van faxen mislukt, wordt een getal dat begint met "#" (een foutcode) weergegeven op het detailscherm voor een opdrachtlogboek of een communicatiebeheerrapport (Rapporten en lijsten afdrukken). Voer de maatregel uit die voor de foutcode is vereist.
Sommige foutcodes worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van uw machine.

#001 tot #800

#801 tot #999

#001

Er zijn originelen met verschillende formaten gescand zonder de Verschillende origineelformaten-modus in te stellen.
Controleer de originelen en de instellingen en scan de originelen opnieuw uit.
Er is een papierstoring opgetreden.
Nadat u de papierstoring hebt verholpen, controleert u de documenten en instellingen, en voert u het scannen opnieuw uit.

#003

De communicatie duurde langer dan de ingestelde periode (64 minuten) en dit heeft een fout veroorzaakt.
Verlaag de resolutie en probeer opnieuw te verzenden.
Basisbewerkingen voor het verzenden van faxen
Als u een document ontvangt, vraag dan de andere partij om de scanresolutie te verlagen of het document in meerdere delen te splitsen.

#005

Er was gedurende 35 seconden geen reactie van de andere partij.
Controleer of de andere partij kan communiceren en probeer opnieuw te verzenden.
Het apparaat van de andere partij is geen model dat G3 ondersteunt.
Controleer het apparaat van de andere partij.

#009

Papier is op.
Vul papier bij.
Papier plaatsen
Het papiermagazijn/de papierlade is niet correct geplaatst.
Duw het papiermagazijn/de papierlade helemaal naar binnen.
Basisprocedure voor het plaatsen van papier

#010

Papier is op.
Vul papier bij.
Papier plaatsen

#011

Het te verzenden document is niet correct geplaatst.
Plaats het origineel correct en probeer opnieuw te verzenden vanaf de start van de procedure.

#012

Kan niet verzenden omdat het apparaat van de andere partij geen papier bevat.
Laat de andere partij weten dat er papier moet worden geplaatst.

#018

Er is geen reactie bij opnieuw bellen.
Controleer of de andere partij kan communiceren en bel opnieuw.
Kan niet verzenden omdat de andere partij in gesprek was, enz.
Controleer of de andere partij kan communiceren en probeer opnieuw te verzenden.
Kan niet verzenden omdat de instellingen van het apparaat van de andere partij niet overeenkomen.
Controleer de instellingen van de andere partij en probeer opnieuw te verzenden.

#019

Bij het verzenden van een fax van een externe faxclientmachine mislukt het verzenden omdat het geheugen van de externe faxservermachine vol is geraakt.
Probeer opnieuw te verzenden nadat de andere verzending van de externe faxservermachine is voltooid.
Verwijder overbodige documenten en foutdocumenten van de externe faxservermachine om ruimte vrij te maken.
Het document kon niet worden verzonden omdat het geheugen in de machine vol is.
Verwijder overbodige documenten en documenten met fouten om meer geheugenruimte beschikbaar te maken.
Bij geheugenverzending kon de afbeelding niet in het geheugen worden opgeslagen.
Voer geheugenverzending opnieuw uit.
Verzend het document met directe verzending.
Er was een probleem met de gescande afbeelding bij directe verzending.
Voer directe verzending opnieuw uit.

#022

Doorzenden is mislukt omdat de inhoud van de groepsbestemming die is opgegeven als doorzendbestemming, is verwijderd of alleen een postvak bevat.
Voer een andere bestemming in en probeer opnieuw te verzenden.
Er kon niet worden verzonden naar een bestemming in een adresboek, omdat de bestemming uit het adresboek was verwijderd terwijl de machine wachtte op de verzending.
Voer een andere bestemming in en probeer opnieuw te verzenden.
Verzending via een faxstuurprogramma is niet toegestaan.
Stel <Verzending via faxstuurprogramma toestaan> in op <Aan> en probeer opnieuw te verzenden. De verzendfuncties voor faxen beperken

#025

Bij het verzenden van een fax van een externe faxclientmachine is een regel opgegeven die niet bestaat in de externe faxservermachine.
Controleer het aantal regels in de servermachine en probeer opnieuw te verzenden nadat u de transmissiegegevens van de externe fax van de clientmachine in overeenstemming hebt gebracht met het aantal regels van de servermachine.
<Aantal TX-lijnen>

#033

Het apparaat van de andere partij ondersteunt geen vertrouwelijke communicatie of subadressen.
Verzend zonder gebruik te maken van vertrouwelijke communicatie of subadressen.

#034

De vertrouwelijke opslaglocatie in het apparaat van de andere partij die is opgegeven voor vertrouwelijke communicatie, is niet gevonden.
Controleer de vertrouwelijke opslaglocatie in het apparaat van de andere partij en probeer opnieuw te verzenden.
Er is onvoldoende geheugen in het apparaat van de andere partij.
Vraag de andere partij om ruimte vrij te maken.

#035

Het apparaat van de andere partij ondersteunt niet de doorzendfunctie of subadressen.
Verzend rechtstreeks naar de andere partij.

#037

Het document kon niet worden gekopieerd of ontvangen, omdat er onvoldoende geheugen beschikbaar was.
Organiseer documenten in de Memory RX Inbox om meer geheugen beschikbaar te maken.
Documenten afdrukken in het geheugenpostvak IN
Als u in één handeling een document met meer dan 100 pagina's kopieert, deel het document dan in twee of meer delen en kopieer het vervolgens.
Er zijn gegevens ontvangen met meer dan 1.000 pagina's.
De machine verwijdert alle pagina's na de 999e, en drukt de resterende 999 pagina's af of slaat deze op. Vertel de andere partij om de 1.000e en volgende pagina's opnieuw te verzenden.
Bij vertraagd verzenden of opnieuw bellen zijn de beeldgegevens van het te verzenden document niet gevonden in het geheugen.
Scan het origineel opnieuw en probeer opnieuw te verzenden.
Selecteer directe verzending als u opnieuw verzendt.
Kan niet verzenden naar meerdere bestemmingen omdat de machine onvoldoende vrije ruimte heeft.
Verwijder overbodige documenten en foutdocumenten om ruimte vrij te maken.
Verdeel het document in twee of meerdere delen en probeer u het vervolgens opnieuw te verzenden.
Verlaag de resolutie en probeer opnieuw te verzenden.

#040

Bij het verzenden van een fax van een externe faxclientmachine mislukt het verzenden omdat er onvoldoende geheugen was in de externe faxservermachine.
Verwijder overbodige documenten en foutdocumenten van de externe faxservermachine om ruimte vrij te maken.
Verdeel het document in twee of meerdere delen en probeer u het vervolgens opnieuw te verzenden.
Verlaag de resolutie en probeer opnieuw te verzenden.
Het document kon niet worden verzonden omdat het geheugen in de machine vol is.
Verwijder overbodige documenten en documenten met fouten om meer geheugenruimte beschikbaar te maken.
Verdeel het verzenden in meerdere batches in plaats van naar alle bestemmingen tegelijk te verzenden.
Verlaag de resolutie en verzend het document dan opnieuw.

#054

Het verzendproces is geannuleerd omdat het telefoonnummer van de gebruiker en de gebruikersnaam niet zijn geregistreerd.
Probeer opnieuw te verzenden nadat u het telefoonnummer en de naam van de eenheid hebt geregistreerd.
<Registreer eenheid telefoonnummer>
<Registreer apparaatnaam>

#080

Er is geen subadres ingesteld in het apparaat van de andere partij.
Controleer het subadres van de andere partij en probeer opnieuw te verzenden.

#081

Er is geen wachtwoord ingesteld in het apparaat van de andere partij.
Controleer het wachtwoord van de andere partij en probeer opnieuw te verzenden.

#082

Er is geen pollingtransmissie geconfigureerd in het apparaat van de andere partij.
Laat de andere partij pollingtransmissie configureren en voer opnieuw en voer de pollingontvangst opnieuw uit.

#083

Het subadres en wachtwoord van de machine en het apparaat van de andere partij kwamen niet overeen tijdens het uitvoeren van pollingontvangst.
Controleer of het subadres en wachtwoord van de machine en het apparaat van de andere partij overeenkomen en probeer opnieuw te verzenden.

#084

Kan geen pollingontvangst uitvoeren omdat het wachtwoord niet wordt ondersteund door het apparaat van de andere partij.
Voer pollingontvangst uit zonder een wachtwoord te gebruiken.

#099

De bewerking is geannuleerd voordat deze is voltooid.
Voer de handeling opnieuw uit.

#102

Het subadres en wachtwoord komen niet overeen.
Controleer het subadres en wachtwoord van de andere partij en probeer opnieuw te verzenden.
Er was onvoldoende geheugen op de machine van de ontvanger.
Vraag de ontvanger om meer geheugen beschikbaar te maken.

#107

Het document kon niet worden verzonden omdat onvoldoende geheugen beschikbaar was.
Verlaag de resolutie of verdeel het document in twee of meerdere delen. Probeer het document vervolgens opnieuw te scannen.
Verwijder overbodige documenten om meer geheugenruimte vrij te maken.
Ontvangen documenten in de machine opslaan (Ontvangst in geheugen)
Als dit probleem regelmatig wordt weergegeven, neem dan contact op met uw dealer of verkoper.

#401

De geheugenmedia of fileserver is vol, of het maximale aantal bestanden dat kan worden opgeslagen in de root directory (de bovenste map in de geheugenmedia) is bereikt.
Verwijder overbodige bestanden uit de fileserver of maak een nieuwe map aan en verplaatst bestaande bestanden naar die map om ruimte vrij te maken in de hoofdmap.

#402

De overdracht van de afbeelding is mislukt tijdens het overbrengen naar de geheugenmedia, omdat een ongeldig teken (zoals \) is opgenomen in de opgegeven bestandsnaam.
Verander de bestandsnaam in de juiste bestandsnaam.

#403

Het bestand kon niet worden opgeslagen omdat er al een bestand met dezelfde naam bestaat. Normaal wordt er automatisch een andere naam toegekend door een getal tussen de 1 en 999 toe te voegen aan een bestandsnaam wanneer er al een bestand met die naam bestaat, maar het bestand kon niet worden opgeslagen omdat er al bestanden waaraan de nummers 1 tot 999 zijn toegevoegd bestaan.
Wijzig de bestandsnaam en sla het bestand opnieuw op.

#404

Het schrijven van het bestand is mislukt omdat de schrijfbeveiliging van het geheugenmedium was ingeschakeld.
Schakel de schrijfbeveiliging van het geheugenmedium uit.

#406

Het schrijven is mislukt vanwege een van de volgende mogelijke oorzaken:
Geheugenmedia is verwijderd terwijl het bestand werd geschreven.
De Geavanceerde ruimte van een andere machine op het netwerk werd verwijderd terwijl het bestand werd geschreven.
Controleer of de geheugenmedia zijn geplaatst of dat de Geavanceerde ruimte van een andere machine op het netwerk beschikbaar is en lees het bestand opnieuw.
Beeldoverdracht naar het geheugenmedium is mislukt vanwege een niet-gespecificeerde fout. (Het aangesloten geheugenmedium werd mogelijk geformatteerd met een bestandssysteem dat niet wordt ondersteund.)
Controleer de status van het geheugenmedium en controleer of het is geformatteerd met een bestandssysteem dat door de machine wordt ondersteund (FAT32/exFAT). Probeer vervolgens de procedure opnieuw uit te voeren.
De grootte van het bestand overtrof de maximum bestandsgrootte.
Verlaag de resolutie of verminder het aantal pagina's en voer de bewerking opnieuw uit.

#407

De lengte van het volledige pad naar een bepaald bestand (of bepaalde map) overschrijdt de maximale ondersteunde lengte.
Wijzig de bestandsnaam zodat de lengte van het volledige pad maximaal 256 tekens bevat, of wijzig de bestemmingsmap.

#409

Het bestand kon niet worden opgeslagen omdat het maximale aantal bestanden dat kan worden opgeslagen op de bestemming, bereikt is.
Wijzig de bestemming om het bestand op te slaan.

#410

Opslaan kan niet omdat er nog te veel opdrachten moeten worden opgeslagen.
Probeer de bewerking opnieuw wanneer de andere verzendopdrachten zijn voltooid.

#411

De bestanden zijn al vergrendeld door de andere bewerkingen.
Wacht even en voer de handeling opnieuw uit.

#701

De afdelings-ID bestaat niet of de pincode is gewijzigd.
Als u gebruikersverificatie gebruikt, wijst u afdelings-ID's aan gebruikers toe. Als u afdelings-ID-verificatie gebruikt, geeft u de nieuwe afdelings-ID en pincode op om u opnieuw aan te melden.
De ontvangstinstelling in <Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan> of <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> is ingesteld op <Uit>.
Stel <Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan> en <Scanopdrachten met onbekende ID's toestaan> in <Afdeling-ID beheer> in op <Aan>.
Instellen van Afdelings-ID beheer
Verzenden was niet mogelijk doordat de verificatie van de externe faxclientmachine bij de externe faxservermachine is mislukt.
Als afdelings-ID-beheer is ingesteld op de servermachine van de externe fax, meldt u zich aan op de clientmachine van de externe fax met een afdelings-ID en -pincode die zijn ingesteld op de servermachine van de externe fax.

#702

Er kan niet worden verzonden omdat het geheugen vol is.
Wacht een ogenblik. Probeer opnieuw te verzenden wanneer de andere verzendopdrachten zijn voltooid.

#703

Er is een fout opgetreden bij het converteren van de afbeelding.
Verlaag de resolutie en verzend het document dan opnieuw.
Kan niet worden geschreven omdat het beeldgedeelte van het geheugen vol is.
Probeer opnieuw te verzenden wanneer de andere verzendopdrachten zijn voltooid.
Verwijder overbodige bestanden uit het postvak en fax-/I-faxpostvak. Als er nog steeds een probleem is, start u de machine opnieuw op.
De machine aanzetten

#704

Er is een onbekende fout opgetreden bij het ophalen van bestemmingsgegevens uit het adresboek.
Controleer de instellingen van de bestemming. Als er nog steeds een probleem is, start u de machine opnieuw op.
De machine aanzetten

#705

Verzending is geannuleerd om dat de omvang van de beeldgegevens groter was dan de maximumwaarde die is ingesteld in Instellingen/Registratie.
Pas de maximale gegevensgrootte bij verzending aan. Selecteer een lagere resolutie of verklein het aantal gelijktijdig verzonden beelden wanneer u de I-faxfunctie gebruikt, om ervoor te zorgen dat de maximale gegevensgrootte voor verzending niet wordt overschreden. Verdeel de gegevens afhankelijk van de condities van de andere partij.
<Max. bestandsgr. bij verzending>

#706

Er is een adresboek geïmporteerd/geëxporteerd uit de Remote UI (UI op afstand), of een ander verzendingsonderdeel was in gebruik.
Verzend opnieuw nadat de andere bewerking is voltooid.

#711

Het geheugen is vol. U kunt mogelijk verzenden als u onnodige bestanden uit postvakken verwijdert.
Probeer opnieuw te verzenden na het verwijderen van onnodige bestanden in postvakken.

#712

Het geheugen is vol. Probeer opnieuw uit te voeren na het verwijderen van onnodige bestanden uit postvakken.
Probeer opnieuw te verzenden na het verwijderen van onnodige bestanden in postvakken.

#713

Het document in het postvak of fax-/I-faxpostvak is verwijderd voordat de URL werd verzonden.
Probeer opnieuw te verzenden nadat u het vereiste document hebt opgeslagen in het postvak of het fax/I-Fax-postvak.

#715

Het te gebruiken certificaat is niet gevonden tijdens het verzenden van een e-mail met een digitale handtekening.
Bij het gebruiken van een apparaathandtekening stelt u het e-mailadres van de machine (Communicatie via e-mail/I-fax instellen) in en genereert u een certificaat voor apparaathandtekeningen (Een apparaathandtekeningcertificaat genereren). Als er al een certificaat voor apparaathandtekeningen is gegenereerd, genereert u dit opnieuw. Bij gebruik van een gebruikershandtekening registreert u het gebruikershandtekeningencertificaat opnieuw (Een gebruikershandtekeningcertificaat registreren).
Controleer of een verlopen of ingetrokken certificaat is gebruikt. Controleer ook of de certificaatketen ongeldig is.

#716

Het certificaat voor de openbare sleutel voor de bestemming is niet gevonden.
Registreer het certificaat voor de openbare sleutel voor de bestemming in de machine.
Een S/MIME-certificaat registreren
Controleer of een verlopen of ingetrokken certificaat is gebruikt. Controleer ook of de certificaatketen ongeldig is.

#749

De bewerking kon niet worden uitgevoerd, omdat er een service oproep op het display werd weergegeven.
Zet de hoofdschakelaar uit en zet hem daarna weer aan. Als de bewerking nog steeds niet juist kan worden uitgevoerd, schakelt u de machine uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw dealer of verkoper.
De machine uitzetten
De machine aanzetten

#751

De server functioneert niet of het netwerk is losgekoppeld (u kunt geen verbinding maken met de bestemming, of de verbinding is verbroken voordat de opdracht kan worden voltooid).
Controleer of de server normaal werkt.
Controleer de status van het netwerk.
Als de bestemming gebruikmaakt van IIS 6.0 met Windows Server 2003 en Digest-verificatie wordt gebruikt als verificatiemethode van de WebDAV-server, stelt u <Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX> in op <Aan> om te verzenden met WebDAV via een proxy met TLS-communicatie.
<Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX>
Het IP-adres is niet ingesteld.
Controleer <TCP/IP-instellingen> in <Voorkeuren>.
<TCP/IP-instellingen>
Kan niet verzenden naar een SMB-server (inclusief de Geavanceerde ruimte een andere machine van de imageRUNNER ADVANCE-serie die is geopend met SMB) omdat er door een bestandsserver wordt gebladerd met Windows (SMB).
Als er een fout optreedt met vertraagde verzending, sluit u het scherm <Bladeren> en scant en verzendt u het document opnieuw.
Als een fout optreedt bij het doorsturen van een ontvangen fax-/I-faxbestand naar een SMB-server, scant u een afdruk van het ontvangen bestand en stuurt u deze naar de bestemming door.
Basisbewerkingen voor het scannen van originelen
U kunt fouten voorkomen door FTP als protocol voor verzending naar servers te gebruiken.

#752

De server is niet geactiveerd of het netwerk is niet aangesloten.
Controleer of de SMTP-server normaal werkt.
Controleer de status van het netwerk.
De instelling van de SMTP-servernaam voor e-mail/I-fax is onjuist of het e-mailadres of de domeinnaam is niet ingesteld.
Controleer de SMTP-servernaam, het e-mailadres en de domeinnaaminstellingen bij <Communicatie-instellingen>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen

#753

Er is een TCP-/IP-fout (aansluitings- of selecteerfout, enz.) is opgetreden bij het verzenden van een e-mail of een fax vanaf de clientmachine van de externe fax.
Controleer de status van de netwerkkabel en de connector. Als er nog steeds een probleem is, start u de machine opnieuw op.
De machine aanzetten

#754

De clientmachine of het netwerk werkt niet op het moment dat de apparaatgegevens worden afgeleverd.
Controleer de client-machine en het netwerk.
De ingestelde bestemming is niet juist.
Controleer de instellingen van de bestemming.

#755

Kan geen fax verzenden vanaf een externe faxclientmachine omdat TCP/IP niet correct werkt.
Controleer <TCP/IP-instellingen> in <Voorkeuren>.
<TCP/IP-instellingen>
Het IP-adres is niet ingesteld.
Controleer <TCP/IP-instellingen> in <Voorkeuren>.
<TCP/IP-instellingen>
Als u <Bedrade LAN + draadloze LAN> hebt geselecteerd in <Selecteer Bekabeld/Draadloos LAN>, controleer dan ook <Instellingen sublijn> in <Voorkeuren>.
<Instellingen sublijn>
Wanneer de machine werd ingeschakeld, werd door DHCP of Auto IP geen IP-adres aan de machine toegewezen.
Controleer <TCP/IP-instellingen> in <Voorkeuren>.
<TCP/IP-instellingen>
Als u <Bedrade LAN + draadloze LAN> hebt geselecteerd in <Selecteer Bekabeld/Draadloos LAN>, controleer dan ook <Instellingen sublijn> in <Voorkeuren>.
<Instellingen sublijn>

#759

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de URL van het postvak waarin een bestand is opgeslagen.
Neem contact op met de beheerder.

#761

Een PDF-/XPS-bestand met een digitale handtekening kon niet worden verzonden omdat het certificaat of sleutelpaar in de machine onjuist is of er geen toegang mogelijk was.
Als u een PDF of XPS bestand met een gebruikershandtekening verzendt, controleer dan of het gebruikerscertificaat beschadigd is. Als het gebruikerscertificaat beschadigd is, installeert u het opnieuw.
Een digitale handtekening toevoegen aan verzonden bestanden
Een gebruikershandtekeningcertificaat registreren
Als u een PDF-/XPS-bestand met een apparaathandtekening verzendt, controleer dan of het apparaatcertificaat juist is. Als het apparaatcertificaat niet juist is, genereer het dan opnieuw.
Een apparaathandtekeningcertificaat genereren

#762

Kon niet verzenden naar een domein dat niet is geregistreerd als een toegestaan domein, omdat <Beperk domein TX bestemming> is ingesteld op <Aan>.
Stel <Beperk domein TX bestemming> in op <Uit> of registreer het domein als een toegestaan domein en probeer opnieuw te verzenden.
Het domein van verzendbestemmingen beperken

#766

Het certificaat dat wordt gebruikt bij het verzenden van een PDF-/XPS-bestand met een digitale handtekening, is verlopen.
Update het certificaat of gebruik een certificaat dat nog niet is verstreken.
Als het certificaat niet is verlopen, stelt u de tijd van de machine correct in.
De datum/tijd instellen

#769

Het maximale aantal pogingen voor verzenden is bereikt.
Als u deze functie wilt blijven gebruiken, koopt u het officiële optionele product.

#770

Bij het verzenden met WebDAV kon de verzending niet worden uitgevoerd omdat TLS-communicatie niet wordt ondersteund door de WebDAV-server of de proxyserver.
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.
Controleer de proxyserver als u via een proxyserver verzendt.
De verzending kan niet worden uitgevoerd omdat er een validatiefout is opgetreden tijdens de validatie van het TLS-servercertificaat bij het verzenden met WebDAV omdat <Bevestig TLS-certificaat voor WebDAV UIT> is ingesteld op <Aan>.
Controleer of het CA-certificaat dat is gebruikt om het TLS-servercertificaat van de WebDAV-server te ondertekenen, op uw machine is geregistreerd.
Controleer of het TLS-servercertificaat op de WebDAV-server geldig is.
Controleer of het TLS-servercertificaat een zelfondertekend certificaat is.
De bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat er een validatiefout is opgetreden tijdens de validatie van het TLS-servercertificaat bij de toegang tot een andere server omdat <Bevestig TLS-certificaat voor netwerktoegang> is ingesteld op <Aan>.
Controleer of het CA-certificaat dat wordt gebruikt voor ondertekening van het TLS-servercertificaat in de Geavanceerde ruimte van een andere machine uit de imageRUNNER ADVANCE-serie die als een WebDAV-server is geopend, op uw machine is geïnstalleerd.
Controleer of het TLS-servercertificaat van de Geavanceerde ruimte van een andere machine uit de imageRUNNER ADVANCE-serie die als een WebDAV-server is geopend, juist is.
Controleer of het TLS-servercertificaat een zelfondertekend certificaat is.

#771

De adresinstelling van de externe faxserver is onjuist.
Controleer <Instellingen TX fax op afstand>.
<Serveradres fax op afstand>
De externe faxserver is niet geactiveerd.
Controleer of de externe faxserver normaal werkt.
Het netwerk is losgekoppeld.
Controleer de status van het netwerk.
Kan geen verbinding maken met de externe faxserver omdat er geen verbinding kan worden gemaakt met de DNS-server.
Controleer de DNS-servernaaminstelling.
DNS-instellingen doorvoeren
Controleer of de DNS-server normaal werkt.

#772

Het netwerk is losgekoppeld.
Controleer de status van het netwerk.

#773

Een PDF-functie die niet kan worden ingesteld, is geselecteerd terwijl <Optimaliseer PDF voor web> is ingesteld op <Aan>.
Stel één van de volgende opties in: Apparaathandtekening, Gebruikershandtekening of Reader Extensies.
Stel <Optimaliseer PDF voor web> in op <Uit>.
<Optimaliseer PDF voor web>
PDF-functies die niet beschikbaar zijn wanneer <Format PDF to PDF/A> is ingesteld op <Aan>, worden geselecteerd.
Annuleer de instellingen voor de Encryptie en Zichtbare handtekeningen. Of stel <Format PDF to PDF/A> in op <Uit>.
<Wijzig PDF naar PDF/A>

#801

Tijdens communicatie met de SMTP-server om een e-mail te verzenden of een I-fax te verzenden of te ontvangen, is een time-outfout opgetreden vanwege een fout bij de mailserver.
Controleer of de SMTP-server normaal werkt.
Controleer de status van het netwerk.
Er is een fout geretourneerd door de SMTP-server tijdens het verbinden met SMTP. De adresinstelling is niet juist. Er is een fout opgetreden door een fout bij de server tijdens verzending naar een bestandsserver.
Controleer of SMTP normaal functioneert, controleer de status van het netwerk, de instellingen van de bestemming en de status en instellingen van de bestandsserver.
De gebruikersnaam en het wachtwoord die vereist zijn bij het verzenden van e-mail, zijn niet ingesteld.
Controleer <SMTP-authentificatie (SMTP AUTH)> in <Authent./Encryptie>.
SMTP-verificatie en versleutelingscommunicatie naar/van de SMTP-server instellen
U hebt verzonden naar een bestemming die geen schrijfbevoegdheden bevat.
Controleer de instellingen van de bestemming.
Er bestaat een bestand met dezelfde naam tijdens het verzenden naar een bestandsserver waarop het overschrijven van bestanden niet is toegestaan.
Wijzig de instellingen op de bestandsserver om bestanden te kunnen overschrijven. Neem anders contact op met de serverbeheerder.
Wijzig de bestandsnaam.
Bij verzending naar de bestandsserver is een onjuiste mapnaam of een onjuist wachtwoord opgegeven.
Controleer de mapnaam of het wachtwoord.

#802

De SMTP-servernaam die is opgegeven in <Communicatie-instellingen> is onjuist.
Controleer de SMTP-servernaam die is ingesteld bij <Communicatie-instellingen>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
Het DNS-serveradres dat is opgegeven in <DNS-instellingen> is onjuist.
Controleer het DNS-serveradres dat is opgegeven bij de DNS-instellingen.
DNS-instellingen doorvoeren
Er kan geen verbinding worden gemaakt met de DNS-server.
Controleer of de DNS-server goed functioneert.
De instellingen voor de FTP-server die is opgegeven als de bestemming, zijn onjuist.
Controleer de FTP-server die is opgegeven als de bestemming.
Verbinding met de FTP-server is mislukt.
Controleer of de FTP-server goed functioneert.

#803

De verbinding werd van de kant van de ontvanger verbroken voordat alle pagina's konden worden verzonden.
Voer de groepsbestemming opnieuw in en probeer opnieuw te verzenden.

#804

Bij het verzenden naar een bestandsserver komen geen mappen overeen met het opgegeven pad.
Controleer de bestemming.
U hebt geen toegangsbevoegdheden voor de map of het bestand. Het is ook mogelijk dat de map of het bestand is verwijderd door een andere bewerking.
Geef toegang tot de map op de server. Neem anders contact op met de serverbeheerder.

#805

Kan niet verzenden naar de SMB-server omdat er onvoldoende vrije ruimte op de server is.
Verwijder overbodige documenten en foutdocumenten van de server om ruimte vrij te maken. Neem anders contact op met de serverbeheerder.

#806

Bij verzending naar een bestandsserver is een onjuiste gebruikersnaam of een onjuist wachtwoord opgegeven.
Controleer de gebruikersnaam of het wachtwoord.
De opgegeven bestemming bij het verzenden van een e-mail/I-fax is incorrect.
Controleer de e-mail- of I-faxbestemming.

#807

U heeft geen toegangsrechten voor de gespecificeerde directory.
Stel de toegangsrechten in voor de servermap, of verzend naar een map waar u toegangsrechten voor hebt. Neem anders contact op met de beheerder.

#809

Bij het verzenden naar een SMB-server bestaat al een bestand met dezelfde naam en het overschrijven van bestanden is niet toegestaan.
Wijzig de bestandsnaam en probeer opnieuw te verzenden.
Wijzig de instellingen op de bestandsserver om de bestanden te kunnen overschrijven. Neem anders contact op met de serverbeheerder.
Bij het verzenden naar een SMB-server was de respons van de server te traag waardoor een time-out door de wachttijd op de machine optreedt voordat de gegevens kunnen worden verzonden of het doorzenden kan worden voltooid.
Stel een langere time-outtijd in <Timeout> op de SMB-client.
De SMB-client instellen

#810

Er is een POP-serververbindingsfout opgetreden toen er een I-fax ontvangen.
Controleer de POP-serverinstellingen in <Communicatie-instellingen>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
Controleer of de POP-server goed functioneert. Controleer de status van het netwerk.
Er is een fout geretourneerd van de POP-server bij het verbinden met de POP-server. Er kan ook een time-outfout zijn opgetreden op de server.
Controleer de POP-serverinstellingen in <Communicatie-instellingen>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
Controleer of de POP-server goed functioneert. Controleer de status van het netwerk.

#813

Er is een verificatiefout bij de POP-server (fout gebruikersaccount of wachtwoord) opgetreden bij ontvangst van een I-fax.
Controleer de POP-serverinstellingen in <Communicatie-instellingen>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen

#815

U kunt niet aanmelden bij de file server omdat de machine een document afdrukt dat naar die server wordt verzonden. Gelijktijdige verbindingen zijn niet mogelijk.
Wacht even voordat u probeert om de gegevens opnieuw te verzenden. Of stop de PServer.

#816

Er kon niet worden afgedrukt omdat het maximum aantal afdrukken dat is ingesteld in Afdeling ID Beheer werd overschreden.
Neem contact op met uw systeembeheerder.

#818

De ontvangen gegevens hebben een bestandsindeling die niet kan worden afgedrukt.
Laat de andere partij weten dat de bestandsindeling moet worden gewijzigd en verzend opnieuw.

#819

Er zijn gegevens ontvangen die niet kunnen worden verwerkt. De MIME-informatie is ongeldig.
Laat de andere partij de instellingen controleren en verzend opnieuw.

#820

Er zijn gegevens ontvangen die niet kunnen worden verwerkt. De BASE64 of uuencode is ongeldig.
Laat de andere partij de instellingen controleren en verzend opnieuw.

#821

Er zijn gegevens ontvangen die niet kunnen worden verwerkt. Er is een TIFF-analysefout opgetreden.
Laat de andere partij de instellingen controleren en verzend opnieuw.

#822

Er zijn gegevens ontvangen die niet kunnen worden verwerkt. De afbeelding kan niet worden gedecodeerd.
Laat de andere partij de instellingen controleren en verzend opnieuw.

#825

De afdelings-ID en pincode van een opdracht die wordt uitgevoerd of een gereserveerde opdracht, zijn verwijderd of de pincode is gewijzigd.
Voer de opdracht opnieuw uit met de gewijzigde afdelings-ID en pincode.
Apparaatgegevens konden niet worden afgeleverd omdat de systeembeheerder wel op de clientmachine op de bestemming is geregistreerd, maar niet op de hostmachine. Of de apparaatgegevens konden niet worden afgeleverd omdat de systeembeheerders-ID en systeembeheerderspincode die zijn opgeslagen in de clientmachine, afwijken van de systeembeheerders-ID en systeembeheerderspincode die zijn opgeslagen in de hostmachine.
Registreer dezelfde systeembeheerders-ID en systeembeheerderspincode in zowel de hostmachine als de clientmachine op de bestemming, en probeer de apparaatgegevens opnieuw af te leveren.

#827

Er zijn gegevens ontvangen die niet kunnen worden verwerkt. Er is niet-ondersteunde MIME-informatie aanwezig.
Laat de andere partij de instellingen controleren en verzend opnieuw.

#828

Er zijn HTML-gegevens ontvangen.
Laat de andere partij een andere indeling dan HTML kiezen en verzend opnieuw.

#829

Er zijn gegevens ontvangen met meer dan 1.000 pagina's.
De machine verwijdert alle pagina's na de 999e, en drukt de resterende 999 pagina's af of slaat deze op. Vertel de andere partij om de 1.000e en volgende pagina's opnieuw te verzenden.

#830

Er is een DSN-foutbericht ontvangen omdat het I-faxadres of de bestemmingscondities onjuist zijn.
Controleer het opgegeven I-faxadres en de condities van de bestemming.
Er is een DSN-foutbericht ontvangen omdat de grootte van het verzonden bestand te groot was voor de mailserver.
Wijzig de instelling bij <Maximale bestandsgrootte bij verzending> zodat de te verzenden bestandsgrootte de toegestane grootte op de mailserver niet overschrijdt.
<Max. bestandsgr. bij verzending>
Controleer de status van de mail server, de DNS server en het netwerk.

#831

Een I-faxdocument kon niet worden ontvangen met SMTP als gevolg van de instelling Ontvangstfilter in de Firewall-instellingen.
Reset de instelling van het Ontvangstfilter in de Firewall-instellingen.
IP-adressen bij firewallinstellingen opgeven

#832

Kan geen DSN-mail verzenden omdat er geen e-mailinstellingen en netwerkinstellingen zijn opgegeven in <Communicatie-instellingen>.
Controleer <Communicatie-instellingen>, <DNS-instellingen> en <Instellingen IP-adres>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
DNS-instellingen doorvoeren
Een IP-adres instellen
DSN-mail kan niet worden verzonden vanwege een probleem met de mailserver of DNS-server.
Controleer de status van de mail server en DNS server.

#833

MDN-mail (Message Disposition Notification) kan niet worden verzonden omdat de TCP/IP-instellingen niet zijn opgegeven.
Controleer <Communicatie-instellingen>, <DNS-instellingen> en <Instellingen IP-adres>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
DNS-instellingen doorvoeren
Een IP-adres instellen
MDN-mail (Message Disposition Notification) kan niet worden verzonden vanwege een probleem met de mailserver of DNS-server.
Controleer de status van de mail server en DNS server.

#834

Er is een MDN-foutbericht ontvangen omdat het I-faxadres of de bestemmingscondities onjuist zijn.
Controleer het opgegeven I-faxadres en de condities van de bestemming.
Er is een MDN-foutbericht ontvangen omdat er een probleem is opgetreden in de mailserver of in het netwerk.
Controleer de status van de mailserver en het netwerk.
Er is een MDN-foutbericht ontvangen omdat er een probleem aan de andere kant is opgetreden, bijvoorbeeld dat het geheugen vol was.
Controleer de condities en de status van de andere partij.

#835

Het maximale aantal tekstregels dat met I-fax kan worden ontvangen, is overschreden.
Laat de andere partij het aantal tekstregels in het bericht verkleinen en opnieuw verzenden.

#837

Er kwam een verzoek voor verbinding binnen van een host waarvan verbinding is uitgesloten door de instellingen van het Ontvangstfilter in de Firewall-instellingen.
Controleer de instellingen van het Ontvangstfilter in de Firewall-instellingen. Dit kan ook betekenen dat er is geprobeerd om in te breken (te hacken) via onbevoegde toegang.
IP-adressen bij firewallinstellingen opgeven

#838

De vereiste licentie voor het gebruik van de verzendfunctie is verlopen.
Schaf een licentie aan voor de verzendfunctie.

#839

De gebruikersnaam of het wachtwoord die bij <Communicatie-instellingen> is/zijn ingesteld, is/zijn onjuist.
Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor SMTP-verificatie (SMTP AUTH) in <Communicatie-instellingen>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen

#841

Een encryptiealgoritme dat wordt gedeeld met de mailserver, bestaat niet voor het verzenden van e-mail of I-fax.
Stel <TLS (POP) toestaan> of <TLS (SMTP UIT) toestaan> in <Communicatie-instellingen> in op <Uit>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
Voeg een algemeen versleutelingsalgoritme toe aan de instellingen van de mailserver.

#842

De mailserver verzocht om verificatie via een clientcertificaat voor het verzenden van een e-mail of I-fax.
Stel <TLS (POP) toestaan> of <TLS (SMTP UIT) toestaan> in <Communicatie-instellingen> in op <Uit>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
Wijzig de mailserverinstellingen zodanig dat er niet om het clientcertificaat wordt gevraagd.
De verzending kan niet worden uitgevoerd omdat er een validatiefout is opgetreden tijdens de validatie van het TLS-servercertificaat bij het verzenden met SMTP omdat <Bevestig TLS-certificaat voor SMTP UIT> is ingesteld op <Aan>.
Gebruik de Remote UI (UI op afstand) om te controleren of het CA-certificaat waarmee het TLS-servercertificaat is ondertekend op de SMTP-server, is geregistreerd op de machine.
Controleer of het TLS-servercertificaat op de SMTP-server correct is.
Controleer of het TLS-servercertificaat een zelfondertekend certificaat is.

#843

Er is een groot verschil tussen de tijd van de KDC-server (Key Distribution Center) en de op de machine ingestelde tijd.
Pas de huidige datum en tijd aan in <Date/Time Settings>.
De datum/tijd instellen
Wijzig de huidige, in de KDC (Key Distribution Center)-server ingestelde tijd.

#844

Kon geen TLS-versleutelde communicatie uitvoeren met de POP-server bij het verzenden met POP voor SMTP.
Controleer de instellingen voor met TLS versleutelde communicatie op de POP-server.
Stel <TLS (POP) toestaan> in op <Uit> in <Communicatie-instellingen>. Als het probleem niet opgelost, stelt u <POP-verificatie voor verzending> in op <Uit> in <Communicatie-instellingen> en gaat u naar een andere instelling dan POP voor SMTP.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
De verzending kan niet worden uitgevoerd omdat er een validatiefout is opgetreden tijdens de validatie van het TLS-servercertificaat bij de communicatie met de POP-server omdat <Bevestig TLS-certificaat voor POP IN> is ingesteld op <Aan>.
Gebruik de Remote UI (UI op afstand) om te controleren of het CA-certificaat waarmee het TLS-servercertificaat is ondertekend op de POP-server, is geregistreerd op de machine.
Controleer of het TLS-servercertificaat op de POP-server correct is.
Controleer of het TLS-servercertificaat een zelfondertekend certificaat is.

#845

Kan geen POP-verificatie uitvoeren (POP AUTH) bij het verzenden met POP voor SMTP.
Controleer de instellingen in <POP-server>, <POP-loginnaam> en <POP-wachtwoord> in <Communicatie-instellingen>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
Controleer de instellingen voor POP-verificatie op de POP-server.
Selecteer <Standaard> of <APOP> in <POP-verificatiemethode> in <Communicatie-instellingen>. Als het probleem niet is opgelost, stelt u <POP-verificatie voor verzending> in op <Uit> in <Communicatie-instellingen> en wijzigt u de communicatie-instellingen in iets anders dan POP voor SMTP.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen

#846

Kan geen POP-verificatie uitvoeren (APOP) bij het verzenden met POP voor SMTP.
Controleer de instellingen in <POP-server>, <POP-loginnaam> en <POP-wachtwoord> in <Communicatie-instellingen>.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen
Controleer de APOP-instellingen op de POP-server.
Selecteer <Standaard> of <POP AUTH> in <POP-verificatiemethode> in <Communicatie-instellingen>. Als het probleem niet is opgelost, stelt u <POP-verificatie voor verzending> in op <Uit> in <Communicatie-instellingen> en wijzigt u de communicatie-instellingen in iets anders dan POP voor SMTP.
Communicatie via e-mail/I-fax instellen

#847

Kon het ontvangen bestand niet opslaan in een vertrouwelijk faxpostvak, omdat het geheugen van het postvak of fax-/I-faxpostvak vol is.
Verwijder overbodige bestanden in het vertrouwelijke faxpostvak of het Geheugen RX-postvak.
Documenten afdrukken in het geheugenpostvak IN
Ontvangen documenten privé houden

#848

Er is een fout opgetreden bij het samenvoegen van een e-mail die is gesplitst en verzonden.
De gesplitste gegevens zijn mogelijk verwijderd. Als u verdeelde gegevens verwijdert, kunnen deze niet meer voor het samenstellen van een voltooid document worden gebruikt, zelfs niet als de resterende gegevens op een later tijdstip worden ontvangen. Vraag de afzender om de gegevens opnieuw te verzenden.

#849

Apparaatgegevens konden niet worden afgeleverd omdat de clientmachine op de bestemming een opdracht verwerkt.
Lever de apparaatinformatie opnieuw af nadat de client machine op de bestemming gereed is met het uitvoeren van de opdracht.

#850

Apparaatgegevens konden niet worden afgeleverd omdat de clientmachine op de bestemming een scherm voor apparaatgegevens bewerkt.
Controleer de apparaatgegevens die niet zijn afgeleverd en lever de apparaatgegevens opnieuw af.
De resultaten van distributie van apparaatgegevens controleren

#851

De afdrukopdracht kon niet worden opgeslagen in de postvak omdat het geheugen vol is.
Controleer de beschikbare geheugenruimte en voer de opdracht opnieuw uit.

#852

Het apparaat is uitgeschakeld terwijl de opdracht werd uitgevoerd.
Controleer of het netsnoer en de stekker goed zijn aangesloten en voer de opdracht opnieuw uit.

#853

Het geheugen is vol.
Verlaag het aantal pagina's of controleer of het aantal opdrachten die in de wachtrij staan voor verwerking, is verminderd en voer de opdracht opnieuw uit.

#854

Er zijn apparaatgegevens van een machine van een andere modelgroep waarbij <Beperk ontvangst apparaatinformatie> ingesteld is op <On> op de clientmachine op de bestemming.
Stel <Beperk ontvangst apparaatinformatie> in op <Off>, en lever de apparaatinformatie opnieuw
De apparaatgegevens verspreiden

#855

De apparaatinformatie kon niet worden afgeleverd omdat deze een taal bevatte die niet kon worden verwerkt door de client machine op de bestemming.
Neem contact op met uw dealer of verkoper.

#856

De uitgevoerde bewerking is geannuleerd omdat de opslagruimte voor tijdelijke gegevens vol is.
Neem contact op met de beheerder.

#857

Het afdrukken is geannuleerd omdat de opdracht is geannuleerd terwijl deze werd ontvangen, of vanwege een time-out.
Als er een time-out is opgetreden, controleert u de status van het netwerk.

#858

De gegevens zijn ongeldig.
Controleer of het afdrukprotocol wordt ondersteund door de machine en controleer ook de afdrukinstellingen.

#859

Bij de beeldgegevens heeft zich een compressiefout voorgedaan.
Controleer de originelen en de scaninstellingen, probeer daarna opnieuw te scannen.

#860

Herstel is mislukt na een papierstoring of een incompatibele paginabeschrijvingstaal of instellingen die niet kunnen worden gecombineerd, zijn opgenomen.
Controleer de papier- of opdrachtinstellingen.

#861

Tijdens verwerking van de afdrukgegevens of afbeeldingsgegevens heeft zich een fout voorgedaan.
Controleer de afbeeldingsgrootte en het papierformaat en controleer ook de instellingen voor kleurenspecificatie.

#862

Er zijn instellingen opgenomen die niet worden ondersteund, niet kunnen worden gecombineerd of anderszins de limieten van de machine overschrijden.
Controleer de opdrachtinstellingen.

#863

De opdracht is geannuleerd omdat er initialisatiebewerkingen zijn uitgevoerd terwijl de afdrukgegevens werden verwerkt.
Voer de opdracht opnieuw uit.

#864

De externe controller kon niet correct worden herkend of er is een fout opgetreden bij het doorsturen van afdrukgegevens.
Controleer de controller en de afdrukgegevens.

#865

De vereiste functies voor afdrukken zijn momenteel beperkt.
Controleer de machine en de opdrachtinstellingen.

#866

De taak is geannuleerd door de beveiligingsgerelateerde instellingen.
Als u een taak uitvoert vanuit de printerdriver, gebruikt u de gebruikersinformatie van de juiste rechten.
Als u een taak uitvoert via het bedieningspaneel, logt u in als een gebruiker met de juiste rechten.
De veiligheidsinstellingen zijn als volgt.
<Beperk opdr. v.a extern app. zonder gebruikersverif.> is <Aan>
<Verificatie met afdelings-ID en -pincode verbieden> is <Aan>
<Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> is <Aan>
<Afdruk stuurprog. zonder invoegtoep. AMS-stuurprog.> is <Beperken>
De afdrukfunctie wordt beperkt door de instellingen van de gebruikersrol *
* Voor informatie over de gebruikersrol instellingen raadpleegt u ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Administratorhandleiding.

#868

Bij het verzenden met WebDAV is de communicatie met de bestemming mislukt en is verzocht om toegang via een proxy (HTTP-fout 305 ontvangen: Gebruik Proxy).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.
Controleer de proxyinstellingen.
Een proxy instellen

#869

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat de verificatie is mislukt, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 401 ontvangen: Unauthorized).
Controleer de gebruikersnaam of het wachtwoord.
Controleer de WebDAV-serverbeveiligingsinstellingen.

#870

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat het verzoek is afgewezen, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 403 ontvangen: Verboden).
Probeer na enige tijd opnieuw te verzenden.
Controleer de instellingen van de bestemming.
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#871

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat de opgegeven map niet is gevonden, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 404 ontvangen: Niet gevonden/409: Conflict/410: Verdwenen).
Controleer de instellingen van de bestemming.

#872

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat de toegang niet is toegestaan, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 405 ontvangen: Methode niet toegestaan).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#873

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat de proxyverificatie is mislukt, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 407 ontvangen: Proxy authentificatie vereist).
Controleer de proxyinstellingen.
Een proxy instellen

#874

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat er een time-out is opgetreden, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 408 ontvangen: Time-out voor aanvraag).
Probeer na enige tijd opnieuw te verzenden.
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#875

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat gefragmenteerde verzending is geweigerd, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 411 ontvangen: Verplichte lengte).
Stel <Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX> in op <Uit>.
<Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX>
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#876

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat de gegevensomvang te groot was, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 413 ontvangen: Aanvraagentiteit te groot).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#877

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat de URI (hostnaam en pad naar map), ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 414 ontvangen: Verzoek-URI te lang).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#878

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat een onverwachte situatie verhindert dat het verzoek op de server wordt uitgevoerd, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 500 ontvangen: Interne serverfout).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#879

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat de server de vereiste functies voor het uitvoeren van het verzoek niet ondersteunt, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 501 ontvangen: Niet geïmplementeerd).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.
Stel bij het verzenden via een proxy met niet-TLS-communicatie <Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX> in op <Uit>.
<Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX>

#880

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat communicatie met een upstreamserver is mislukt, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 502 ontvangen: Ongeldige gateway).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.
Controleer de instellingen van de proxyserver.

#881

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat verzoeken momenteel niet kunnen worden behandeld, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 503 ontvangen: Service niet beschikbaar).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#882

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat communicatie met een upstreamserver is mislukt, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 504 ontvangen: Time-out gateway).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.
Controleer de instellingen van de proxyserver.

#883

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat de server de vereiste functies voor het uitvoeren van het verzoek niet ondersteunt, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 505 ontvangen: HTTP-versie wordt niet ondersteund).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#884

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat er op de server geen vereiste schijfruimte voor het verzoek kan worden beveiligd, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 507 ontvangen: Onvoldoende opslagruimte).
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.

#885

Bij het verzenden met WebDAV is een onverwachte foutreactie van de server ontvangen.
Controleer de WebDAV-serverinstellingen.
Controleer de instellingen van de proxyserver.

#886

Bij het verzenden met WebDAV is een reactie dat het verzoek ongeldig is, ontvangen van de bestemming (HTTP-fout 400 ontvangen: Ongeldig verzoek).
Stel bij het verzenden via een proxy met niet-TLS-communicatie <Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX> in op <Uit>.
<Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX>

#889

Het origineel kan niet worden gescand of afgedrukt, omdat het is ingesloten in de gegevens over opdrachtbeperkingen.
Controleer de gegevens over opdrachtbeperkingen of neem contact op met de beheerder.

#899

E-mail- of I-faxtransmissie is normaal voltooid. De transmissie is echter misschien niet door de andere partij ontvangen, omdat deze is doorgezonden door meerdere servers.
Vraag zo nodig of de andere partij de transmissie heeft ontvangen.
De fax werd gewoon verzonden vanaf de client van de externe fax. Ontvangst is echter misschien onvolledig, omdat de verzending plaatsvond via een externe faxserver.
Controleer of de fax gewoon is verzonden bij de verzendresultaten van de externe faxserver.
Controleer de status van de server en het netwerk.
Vraag de ontvanger om te controleren of het document goed is ontvangen.

#904

Bestemmingen die zijn geregistreerd in <Favorieteninstellingen> worden niet bijgewerkt wanneer een adresboek wordt opgehaald via aflevering van apparaatgegevens van een machine uit de iR/imagePRESS-serie die op het netwerk is aangesloten.
Registreer <Favorieteninstellingen> opnieuw via het aanraakscherm van de machine.

#905

De opdracht kon niet worden uitgevoerd omdat er zich een netwerkfout heeft voorgedaan.
Controleer de padlengte en toegangsrechten van de server en ga na of het bestand of de map in gebruik is.

#918

Kan de QR-code in het origineel niet herkennen.
Controleer of de QR-code zich in de juiste positie bevindt en scan het origineel opnieuw.

#919

Er is een syntaxisfout of een PostScript-fout gedetecteerd die de apparaatbeperkingen, enz. overschrijdt.
Stel <Print PS Errors> (Instellingen/Registratie) in op <Aan>, verzend de opdracht opnieuw, bevestig de inhoud van de PostScript-fout en voer vervolgens de opdracht uit na het oplossen van de fout. Raadpleeg "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Instellen van de machine (PS/PCL/UFR II Printer))" via de website met onlinehandleidingen voor meer informatie.

#922

Het maximale aantal vellen papier dat kan worden voorzien van een rugnietje, is overschreden. Rugnieten kan mogelijk worden uitgevoerd door het aantal vellen te verkleinen.
Controleer het maximale aantal vellen papier dat kan worden voorzien van een rugnietje en voer opnieuw uit.

#923

Er kon niet worden afgedrukt op de opgegeven zijde van de omslag of op het boekje zelf.
Wijzig dit naar een papiertype dat compatibel is met dubbelzijdig afdrukken en voer de opdracht opnieuw uit.

#924

Er is een functie opgegeven die niet kan worden gecombineerd met de modus Eco (zonder nietjes).
Als u de nietpositie of het papiertype wijzigt, is het mogelijk om in te binden met de modus Eco (zonder nietjes).

#925

Er is een transmissiefout opgetreden vanuit het faxstuurprogramma.
Er is een afbeeldingsgrootte opgegeven die niet kan worden verzonden. Controleer de grootte van de afbeelding.

#927

Er is een transmissiefout opgetreden vanuit het faxstuurprogramma.
Er is een onverwerkbaar lettertype opgenomen in de gegevens die van een computer door de machine zijn ontvangen. Controleer de ontvangen gegevens.

#928

Er is een transmissiefout opgetreden vanuit het faxstuurprogramma.
Het geheugen is vol of de gegevensomvang is groter dan in één keer kan worden verwerkt. Verwijder onnodige gegevens of controleer de gegevensomvang.

#929

Er is een transmissiefout opgetreden vanuit het faxstuurprogramma.
Er is een netwerkfout opgetreden terwijl de machine gegevens ontving van een computer. Controleer de netwerkverbindingen en -instellingen.

#931

De opdracht is geannuleerd omdat rugnieten niet kan worden uitgevoerd.
Controleer de instellingencombinaties en het type papier dat u gebruikt, en het aantal vellen.

#932

Het maximumaantal vellen dat kan worden geniet met de modus Eco (Staple-Free), is overschreden. Nieten met de modus Eco (zonder nieten) kan mogelijk worden uitgevoerd door het aantal vellen te verkleinen.
Controleer het maximumaantal vellen dat kan worden geniet met de modus Eco (Staple-Free) en voer de opdracht opnieuw uit.

#933

Het maximumaantal vellen papier dat kan worden geniet, is overschreden. Nieten kan mogelijk worden uitgevoerd door het aantal vellen te verkleinen.
Controleer het maximumaantal vellen papier dat kan worden geniet en voer opnieuw uit.

#934

Er is een fout opgetreden voor een afdrukopdracht, en de opdracht is verwijderd omdat de opgegeven tijdperiode is verstreken.
Los het probleem op en voer de opdracht opnieuw uit.
U kunt ook de tijdperiode wijzigen vóór verwijdering of uitschakeling van automatische verwijdering van <Verwijder automatisch onderbroken opdrachten> (Instellingen/Registratie).
<Verwijder automatisch onderbroken opdrachten>

#935

De opdracht is geannuleerd en er is één exemplaar uitgevoerd zonder te zijn gebonden, omdat het maximumaantal vellen papier dat kan worden gebonden met de modus Eco (Staple-Free), is overschreden.
Controleer het maximumaantal vellen papier dat kan worden gebonden met de modus Eco (Staple-Free) en voer de opdracht opnieuw uit.
U kunt de procedure opgeven die moet worden uitgevoerd wanneer er te veel vellen samen moeten worden geniet.
<Actie bij te veel vellen om te nieten>

#936

De opdracht is geannuleerd en er is één exemplaar uitgevoerd zonder te worden geniet, omdat het maximumaantal vellen papier dat samen kan worden geniet, is overschreden.
Controleer het maximumaantal vellen papier dat samen kan worden geniet, en voer de opdracht opnieuw uit.
U kunt de procedure opgeven die moet worden uitgevoerd wanneer er te veel vellen samen moeten worden geniet.
<Actie bij te veel vellen om te nieten>

#937

Het document is uitgevoerd zonder rugnieten, omdat het maximumaantal vellen papier dat op de rug kan worden geniet, is overschreden.
Rugnieten is mogelijk als u het aantal vellen papier verkleint.
U kunt de procedure opgeven die moet worden uitgevoerd wanneer er te veel vellen samen moeten worden geniet.
<Actie bij te veel vellen om te nieten>

#939

Afdrukken is geannuleerd vanwege een fout die is opgetreden tijdens het verwerken van de afbeeldingsgegevens.
Voer de opdracht opnieuw uit.

#995

Gereserveerde communicatie-opdrachten zijn gewist.
Voer de bewerking zo nodig opnieuw uit.
9EUL-0WR