Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji

Jeżeli dla funkcji Kopiowania, Faksu czy Skanowania za każdym razem używasz tych samych ustawień albo chcesz zapisać zestaw zaawansowanych ustawień, możesz zapisać ustawienia jako ulubione ustawienia, by móc później wygodnie uzyskiwać do nich dostęp.
Ustawienia zapisane w pamięci nie są usuwane nawet po wyłączeniu zasilania.

Rejestrowanie ustawień

Przykład: Funkcja Kopiowanie
1
Naciśnij <Kopiowanie>, i określ ustawienia, które chcesz zarejestrować.
Ekran <Strona główna>
Podstawowe działania związane z kopiowaniem
2
Naciśnij < <Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia>.
3
Wybierz przycisk i naciśnij <Zapisz>.
Aby zmienić nazwę przycisku, wybierz go, naciśnij opcję <Zmiana nazwy>, a następnie wprowadź nową nazwę.
Aby usunąć zarejestrowane ustawienia, wybierz przycisk i naciśnij opcję <Usuń>.
Nazwa przycisku nie zostanie usunięta. Aby zmienić nazwę klucza, naciśnij <Zmiana nazwy>.
Jeżeli adres zawarty pod przyciskiem ustawień ulubionych zostanie usunięty z książki adresowej, zostaje on również usunięty z ustawień zarejestrowanych pod przyciskiem ustawień ulubionych.
Jeśli wybierzesz <Inf. uwierzytelniania loginu urządzenia> dla <Informacja używ. dla pliku uwierzyt. TX/przegląd.>, hasło dla odbiorcy pliku nie będzie zapisane pod <Ustawienia ulubione>.
4
Naciśnij <Tak>  <Zamknij>.
W przypadku niektórych funkcji naciśnij przycisk <Dalej>, wprowadź komentarz wedle uznania i naciśnij przycisk <OK>. Aby komentarze były wyświetlane, dla opcji <Pokaż Komentarze> wybierz ustawienie <Włącz>.
<Informacja o utworzonym nowym miejscu pliku może zawierać hasło. Czy chcesz załącz. to hasło podczas zapisu? (Naciśnij [Nie] aby zapisać nowe miejsce bez hasła.)>
Jeśli powyższe komunikaty są wyświetlane podczas rejestrowania <Ustawienia ulubione> dla <Skanuj i wyślij>, wykonaj poniższe czynności.
Jeśli chcesz odwołać ulubione ustawienia bez wpisywania hasła, naciśnij <Tak>, aby zachować informacje o haśle.
Jeśli chcesz odwołać ulubione ustawienia przez wpisanie hasła, naciśnij <Nie>, aby usunąć informacje o haśle. (Jeśli często importujesz ulubione ustawienia do innych urządzeń, możesz każdorazowo wymagać podania hasła, aby zapobiegać podszywaniu się użytkowników pod innych użytkowników.)

Uzyskiwanie dostępu do zarejestrowanych ustawień

Przykład: Funkcja Kopiowanie
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopiowanie>. Ekran <Strona główna>
W przyapdku opcji <Faks> i <Skanuj i wyślij> można zmienić ekran domyślny na ekran <Ulubione ustawie.>.
Skanuj i wyślij: <Domyślny Ekran>
Faks: <Domyślny Ekran>
3
Naciśnij <Ulubione ustawie.> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Wybierz przycisk  naciśnij kolejno <OK>  <Tak>.
(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).
Można również zmienić wywołane ustawienia po naciśnięciu przycisku <Tak>.
W przypadku funkcji Kopiowanie/Skanowanie i Wysyłanie można również skonfigurować urządzenie tak, aby nie wyświetlało ekranu potwierdzenia w momencie wywoływania zarejestrowanych ustawień.
Kopiowanie: <Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>
Skanowanie i wysyłanie: <Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>
5
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Limit liczby <Ustawienia ulubione>, które można zarejestrować, jest następujący.
Kopiowanie: 9
Faks: 18
Skanowanie i wysyłanie: 18
Skanowanie i zapisywanie (skrzynka pocztowa): 9
Skanowanie i zapisywanie (Zaawansowana przestrzeń/Network/Memory Media): 9
Dostęp do zapisanych plików (skrzynka pocztowa): 9
Pliki JPEG/TIFF w Dostępie do zapisanych plików (Zaawansowana przestrzeń/Network/Memory Media): 9
Pliki PDF/XPS w Dostępie do zapisanych plików (Zaawansowana przestrzeń/Network/Memory Media): 9
Ustawienia kopiowania kaskadowego* (wyłącznie Seria 8900 / Seria 6900)
Ustawienia kopiowania kaskadowego zapisane w <Poprzednie Ustawienia> lub <Ustawienia ulubione> zostają zmienione na ustawienia kopiowania lokalnego, jeżeli urządzenie lub drukarka kopiowania kaskadowego zostanie zresetowana. Jeżeli chcesz przywołać <Poprzednie Ustawienia> i przeprowadzić kopiowanie kaskadowe, włącz zasilanie główne drukarki i zaktualizuj informacje dla drukarki kopiowania kaskadowego po upływie czasu określonego w <Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu>. <Czas Wygasł dla Połączenia Kopii Kaskadowej> (wyłącznie Seria 8900 / Seria 6900)
9EUR-05U