<Ustawienia funkcji uwierzytelniania>

Określ ustawienia dla wzmacniania efektywnego zabezpieczenia funkcji uwierzytelniania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zabroń uwierzytel. przy użyciu ID wydziału oraz PIN>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia funkcji uwierzytelniania>
Wybierz, czy blokować uwierzytelnianie za pomocą ID Wydziału i kodu PIN podczas pracy z poziomu interfejsu drukarki/skanera. Jeżeli wybierzesz ustawienie <Włącz>, uwierzytelnianie za pomocą ID Administratora systemu i kodu PIN jest również blokowane podczas pracy z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniem.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zabroń uwierzytel. przy użyciu ID wydziału oraz PIN>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Zadania, które są ograniczane przez to ustawienie są w sposób wymuszony anulowane przez urządzenie.

<Ustawienia blokady>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia funkcji uwierzytelniania>
Wybierz, czy blokować możliwość zalogowania się użytkownika przez dany okres, jeżeli określona liczba poprzednich prób logowania zakończyła się niepowodzeniem. To ustawienie nie dotyczy uwierzytelniania za pomocą NI wydziału lub PIN-u lub uwierzytelniania Skrzynki pocztowej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia blokady>
<Włącz blokadę>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Próg blokady>: 1 do 10 razy
<Okres blokady>: 1 do 60 min.
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Można zablokować logowanie się użytkowników po wybranej liczbie nieprawidłowych prób zalogowania się (liczba określana przez użytkownika), jeżeli logowanie jest przeprowadzane w systemie Windows, innym systemie operacyjnym lub z poziomu aplikacji wykorzystujących FTP, IPP, SNMPv3, SMB lub WebDAV.
9EUR-0UH