Justera toning

Om toningsreproducerbarheten är så dålig att toningen i utskriften eller den kopierade bilder skiljer sig markant från utskriftsdata eller från originaldokumentet, kanske en toningsjustering löser problemet.
Justeringar kan inte göras effektivt om det inte finns tillräckligt med toner.

Endast 8900-serien

Det finns två typer av justeringar: Full justering och Snabbjustering.

Full justering

Korrigera toningsjustering för en bild exakt och optimera reproducerbarhet under utskrift. Optimerad information kommer sparas tills nästa korrekta korrigering.
Du kan använda följande pappersformat/typer.
Format: A3, A4, 11 x 17 och LTR
Typ: Normalt
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Auto toningsjustering>.
2
Tryck på <Full justering>.
3
Välj den papperskälla med vanligt papper och tryck på <OK>.
4
Tryck på <Starta utskrift> för att skriva ut provsidan.
En provsida skrivs ut.
5
Placera provsidan på originalglaset.
Placera provsidan enligt instruktionerna på skärmen.
6
Stäng dokumentmataren och tryck på <Starta scanna>.
Maskinen börjar scanna provsidan.
7
Öppna dokumentmataren och ta bort provsidan.
8
Upprepa steg 4 till 7 sammanlagt tre gånger.
För att slutföra justeringen skriver du ut provsidan tre gånger och scanna den varje gång den skrivs ut.

Snabbjustering

Med den här justeringen behålls den optimerade status som uppnåtts med <Full justering>. Om du inte är nöjd med resultatet av den här justeringen utför du <Full justering>.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Auto toningsjustering>.
2
Tryck på <Snabbjustering>.
3
Tryck på <Aktivera>.

Endast 6900-serien

Du kan använda följande pappersformat/typer.
Format: A3, A4, 11 x 17 och LTR
Typ: Normalt
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Auto toningsjustering>.
2
Välj den papperskälla som normalt papper fyllts på i och tryck på <OK>.
3
Tryck på <Starta utskrift>.
En provsida skrivs ut.
4
Placera provsidan på originalglaset.
Placera provsidan enligt instruktionerna på skärmen.
5
Stäng dokumentmataren och tryck på <Starta scanna>.
Maskinen börjar scanna provsidan.
6
Öppna dokumentmataren och ta bort provsidan.
7
Upprepa stegen 3 till 6.
För att slutföra justeringen skriver du ut provsidan tre gånger och scanna den varje gång den skrivs ut.

Endast 4900-serien

Det finns två typer av justeringar: Full justering och Snabbjustering.

Full justering

Korrigera toningsjustering för en bild exakt och optimera reproducerbarhet under utskrift. Optimerad information kommer sparas tills nästa korrekta korrigering.
Du kan använda följande pappersformat/typer.
Format: A3, A4, 11 x 17 och LTR
Typ: Normalt, Tjockt 1, Tjockt 2 till 7
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Auto toningsjustering>.
2
Välj papperstypen som ska justeras och tryck på <Full justering>.
Om du valde <Enkel> under <Justeringsnivå> måste du inte välja papper. Justeringen tillämpas på alla papperstyper. Ändra justeringsinställningarna
3
Välj den papperskälla i vilken den papperstyp som du valde i steg 2 ska fyllas på och tryck på <OK>.
4
Tryck på <Starta utskrift>.
En provsida skrivs ut.
5
Placera provsidan på originalglaset.
Placera provsidan enligt instruktionerna på skärmen.
6
Stäng dokumentmataren och tryck på <Starta scanna>.
Maskinen börjar scanna provsidan.
7
Öppna dokumentmataren och ta bort provsidan.
8
Upprepa stegen 4 till 7.
För att slutföra justeringen skriver du ut provsidan två gånger och scannar den varje gång den skrivs ut.

Snabbjustering

Med den här justeringen behålls den optimerade status som uppnåtts med <Full justering>. Om du inte är nöjd med resultatet av den här justeringen utför du <Full justering>.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Auto toningsjustering>.
2
Välj papperstypen som ska justeras och tryck på <Snabbjustering>.
Om du valde <Enkel> under <Justeringsnivå> måste du inte välja papper. Justeringen tillämpas på alla papperstyper.
3
Tryck på <Start>.

Ändra justeringsinställningarna

Du kan ändra pappret och justeringsnivån som ska användas för justeringen.
 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Auto toningsjustering>
9EWF-0US