Registrera mottagare av enhetsinformation

På värdmaskinen måste du registrera klientdatorer som kommer att ta emot distribuerad enhetsinformation. Administratörsbehörighet krävs för att utföra registrering.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering> <Enhetsinfo distribueringsinställningar>  <Registrera mottagare>.
3
Registrera mottagarens klientmaskin.
1
Tryck på <Auto sök/registrera>.
2
Söka efter mottagarklientmaskiner.
Tryck på <->/<+> för <Sökdjup (router)> för att ange sökintervall och tryck sedan på <Starta auto. sökning>.
Flerfunktionsskrivare i nätverket visas.
3
Välj enhetsinformation för mottagarna (klienterna) i <Mottagare> och tryck på <OK>.
Tryck på <Visa värdnamn> för att visa värdnamn för flerfunktionsskrivarna som visas i <Mottagare>.
Registrera mottagare manuellt
Om mottagare (klienter) inte kan sökas automatiskt, kan du registrera dem manuellt genom att ange IP-adress eller domännamn.
4
Tryck på <OK>.
9EWF-0K6